Team Mijnzzp

Kantooromgeving

Er is geen verplichting om als bedrijf algemene voorwaarden te hebben, maar wel verstandig. Overigens zijn er brancheorganisaties die de verplichting stellen om algemene voorwaarden te gebruiken. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij een overeenkomst voorzien in duidelijkheid over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid, betaling en over de garantie. Het zijn regels die behoren bij de overeenkomst die je met een klant aangaat. Je verkleint de risico’s als ondernemer en je geeft je klanten duidelijkheid.

Inhoudsopgave
Belangrijke punten algemene voorwaarden
Regels gebruik algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden vermelden

Belangrijke punten algemene voorwaarden

De aansprakelijkheid is een van de punten die je opneemt in de algemene voorwaarden. Het is mogelijk om de aansprakelijkheid als ondernemer te beperken door situaties uit te sluiten in de voorwaarden. Dat betekent overigens niet dat je niet aansprakelijk kan worden gesteld als ondernemer.

Bepaal ook in de algemene voorwaarden wat de betalingstermijn is die je hanteert. Kopers krijgen een wettelijke garantie en de algemene voorwaarden bieden de mogelijkheid om extra garantie op te nemen. Het is ook mogelijk om een termijn neer te leggen in de regels. Bij het leveren van goederen is het mogelijk om een eigendomsvoorbehoud op te nemen. Pas als de klant betaald heeft, gaat het eigendom over.

Regels gebruik algemene voorwaarden

Het is belangrijk te weten dat er regels zijn voor het gebruik van algemene voorwaarden. Je mag als ondernemer bijvoorbeeld geen onredelijke eisen stellen. Bovendien moet er sprake zijn van duidelijke informatie richting de klant. Zorg ervoor dat je de voorwaarden in een begrijpelijke taal opstelt, zodat iedereen weet wat het betekent. Het is handig om een model te gebruiken, zodat je niet alle regels zelf hoeft te bedenken. Er zijn online verschillende voorbeelden beschikbaar. Het is overigens ook mogelijk om een advocaat of juridisch adviseur in te schakelen die de regels opstelt.

Algemene voorwaarden vermelden

Heb je een webwinkel dan is het belangrijk te weten dat je de algemene voorwaarden vermeldt. Er is een handige checklist van de Autoriteit Consument & Markt beschikbaar om te kijken of je voldoet aan de regels. Heb je algemene voorwaarden opgesteld dan heb je de optie om deze te laten bewaren. Dat kan bij de rechtbank of bij de Kamer van Koophandel. Dit is echter geen verplichting.

Zelf de boekhouding doen

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van boekhoudsoftware. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl