Team Mijnzzp

Probleem op het werk

Als zelfstandig ondernemer ben je verantwoordelijk voor je eigen bedrijf en de risico's die daarbij komen kijken. Het is belangrijk om te begrijpen wanneer je aansprakelijk bent en welke stappen je kunt nemen om jezelf te beschermen. In dit artikel zullen we de meestgestelde vragen over aansprakelijkheid voor zelfstandigen beantwoorden en praktische tips geven om je aansprakelijkheidsrisico's te beheersen.

AVB afsluiten

Inhoudsopgave
Wanneer ben ik als zzp'er aansprakelijk voor schade?
Is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering voldoende?
Welke AVB verzekering heb ik nodig?
Is een AVB verzekering verplicht?
Video AVB-verzekering zzp:
Dekt mijn rechtsbijstandverzekering de schade niet?
Het belang van goede algemene voorwaarden
Ken de relevante wet- en regelgeving
Wees bewust van werkgeversaansprakelijkheid
Gevolgen van het niet afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering
Afsluiten zzp verzekeringen

Wanneer ben ik als zzp'er aansprakelijk voor schade?

Als zzp'er kun je aansprakelijk gesteld worden voor financiële of fysieke schade die je (onbedoeld) veroorzaakt tijdens het uitoefenen van je werk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een ongeluk tijdens het klussen of het leveren van goederen. Ook een gebrekkig advies of een berekeningsfout kan directe schade veroorzaken voor je klant.

Aansprakelijkheid zzpOm jezelf te beschermen tegen mogelijke aansprakelijkheidsclaims kun je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt schade die je veroorzaakt tijdens je werk. Daarnaast is het ook verstandig om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, vooral als je een adviserend beroep hebt. Deze verzekering beschermt je tegen beroepsfouten en financiële schade die hieruit voortvloeit.

Is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering voldoende?

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt meestal niet de schade die je als zzp'er veroorzaakt tijdens je werk. Verzekeraars maken een duidelijk onderscheid tussen schade veroorzaakt als consument en schade veroorzaakt als ondernemer. Als zzp'er dien je dus een aparte zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om jezelf te beschermen tegen schadeclaims tijdens je werk.

Welke AVB verzekering heb ik nodig?

De keuze voor de juiste aansprakelijkheidsverzekering hangt af van je werkzaamheden. Als er een kans bestaat dat je materiële schade of letselschade aan anderen veroorzaakt, is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. Als je een adviserend beroep hebt, zoals een consultant of accountant, is het verstandig om ook een BAV verzekering af te sluiten om jezelf te beschermen tegen beroepsfouten en financiële schade als gevolg van verkeerd advies.

Het is ook mogelijk dat je beide verzekeringen nodig hebt, afhankelijk van je specifieke situatie. Het is belangrijk om de verschillen tussen beide verzekeringen te begrijpen en te beoordelen welke het beste bij jouw situatie past.

Is een AVB verzekering verplicht?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar de meeste ondernemers sluiten wel een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kan dit ook door opdrachtgevers worden geëist. Als zzp'er is het verstandig om een AVB-verzekering af te sluiten om mogelijke problemen te voorkomen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor je bedrijf kan veel problemen voorkomen.

Video AVB-verzekering zzp:

Dekt mijn rechtsbijstandverzekering de schade niet?

Nee, een rechtsbijstandverzekering, dekt meestal geen schadeclaims. Deze verzekering is bedoeld om je juridische rechtsbijstand te bieden bij geschillen en juridische procedures, maar biedt geen dekking voor financiële compensatie bij aansprakelijkheidsclaims. Het is daarom belangrijk om naast een rechtsbijstandverzekering ook een passende zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om jezelf volledig te beschermen tegen aansprakelijkheidsrisico's.

Het belang van goede algemene voorwaarden

Naast het afsluiten van een passende aansprakelijkheidsverzekering is het ook essentieel om goede algemene voorwaarden te hanteren. Deze voorwaarden stellen de spelregels vast voor de samenwerking met je klanten en leveranciers, zoals betalingsvoorwaarden, levertijden, garanties en beperkingen van aansprakelijkheid.

Zorg ervoor dat je klanten en leveranciers op de hoogte zijn van je algemene voorwaarden, bijvoorbeeld door ze te vermelden op offertes, overeenkomsten of in e-mails. Het is ook aan te raden om klanten te laten tekenen voor ontvangst van de algemene voorwaarden, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Ken de relevante wet- en regelgeving

Geen zorgen makenAls zelfstandige ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving die van invloed is op je aansprakelijkheid en zorgplicht. Zo dien je bijvoorbeeld op de hoogte te zijn van de informatieplicht voor webwinkels en andere specifieke regels die gelden voor jouw branche. Het is niet alleen belangrijk om deze wet- en regelgeving te kennen, maar ook om eraan te voldoen. Door op de hoogte te blijven en te handelen volgens de geldende regels, kun je aantonen dat je je zorgplicht hebt nageleefd en je aansprakelijkheidsrisico's tot een minimum hebt beperkt.

Wees bewust van werkgeversaansprakelijkheid

Als opdrachtgever van een zzp'er loop je ook het risico van werkgeversaansprakelijkheid, zelfs als je geen officiële werkgever bent. Volgens de wet kan een zzp'er in bepaalde gevallen een beroep doen op de werkgeversaansprakelijkheid van artikel 7:658 BW. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de ingehuurde zzp'er voor zijn veiligheid afhankelijk is van de opdrachtgever en de verrichte werkzaamheden behoren tot de beroeps- en bedrijfsuitvoering van de opdrachtgever.

Om aansprakelijkheid als opdrachtgever te voorkomen, is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de werkzaamheden van de zzp'er en alle nodige maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Het is ook raadzaam om contractuele afspraken te maken met de zzp'er om de aansprakelijkheidsrisico's duidelijk te regelen.

Gevolgen van het niet afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering

Als zzp'er draai je zelf op voor de kosten als je niet de juiste verzekeringen hebt afgesloten. Deze kosten beperken zich niet alleen tot de feitelijke aansprakelijkheidsstelling. Denk bijvoorbeeld ook aan mogelijke juridische kosten die je zou moeten maken. Bovendien ben je meestal ook zelf veel tijd kwijt aan de volledige procedure. Het gebrek aan bescherming kan resulteren in langdurige en complexe situaties, waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor het afhandelen van geschillen en het nemen van juridische stappen.

Afsluiten zzp verzekeringen

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je bewust te zijn van je aansprakelijkheidsrisico's en de stappen te nemen om jezelf te beschermen. Door het afsluiten van de juiste aansprakelijkheidsverzekering zzp, het hanteren van goede algemene voorwaarden, het kennen en naleven van relevante wet- en regelgeving, kun je jezelf en je bedrijf beschermen tegen financiële schade bij aansprakelijkheidsclaims.

Oplossing probleemAls zzp'er is het afsluiten van de juiste zakelijke verzekeringen dus belangrijk om jezelf te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden. Naast een AVB verzekering is het ook verstandig om te kijken naar andere verzekeringen die relevant kunnen zijn voor jouw specifieke bedrijfsactiviteiten, zoals een AOV of een verzekering voor bedrijfsmiddelen tegen schade, diefstal of brand.

Mijnzzp.nl