Team Mijnzzp

Werkgever

Heb je als zzp'er personeel in dienst dan is het belangrijk te weten hoe het zit met werkgeversaansprakelijkheid. Je hebt als werkgever met meerdere risico’s te maken, zoals met mogelijke bedrijfsongevallen, net als met financiële risico’s als gevolg van schade die is toegebracht door werknemers.

Inhoudsopgave
Werkgeversaansprakelijkheid
Zorgplicht als werkgever
Schade door werknemers
Verzuimverzekering

Werkgeversaansprakelijkheid

Je bent als zzp'er met personeel werkgever en om die reden aansprakelijk voor schade die werknemers oplopen tijdens het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat jij als werkgever een veilige werkomgeving creëert. Je dient dan ook maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. Naast een veilige werkomgeving betekent dit ook dat je verantwoordelijk bent voor het onderhoud van machines en gereedschappen. Werkt een werknemer van je bedrijf met onveilig materieel en ontstaat hierdoor een ongeluk? Dan kan jij als werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Zorgplicht als werkgever

Je hebt als werkgever te maken met een zorgplicht en dit is dan ook een belangrijk onderdeel van de werkgeversaansprakelijkheid. Je bent daarom verantwoordelijk voor een veilige inrichting van de werkplek, maar dat is niet het enige. Het behoort ook tot de zorgplicht om je werknemers te voorzien in veiligheidsinstructies en benodigde beschermingsmiddelen.

Schade door werknemers

Er kan natuurlijk ook schade ontstaan door werknemers die aan spullen van anderen of aan personen wordt toegebracht. Bijvoorbeeld als een werknemer bij een klant werkt en per abuis spullen kapot maakt. Wat dat betreft is het verstandig om als zzp werkgever een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit is geen verplichting, maar voorkomt wel dat je door werknemers toegebrachte schade aan derden zelf moet vergoeden.

Verzuimverzekering

Je loopt als werkgever het risico dat je werknemer ziek wordt of uitvalt door een ongeval. De financiële risico’s zijn groot, want je bent verplicht om het loon door te betalen. Het is dus verstandig om je tegen dit risico te verzekeren. Dit kan met het afsluiten van een verzuimverzekering. Een dergelijke verzekering biedt doorgaans ook nog andere voordelen. Bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding van de werknemer om terug te keren en weer aan het werk te gaan. Verder heb je de mogelijkheid om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op als je werknemer tijdens het werk een ongeval krijgt.

Mijnzzp.nl