Team Mijnzzp

Verpleegkundige

Als je personeel in dienst neemt, geldt dat je als zzp'er een extra verantwoordelijkheid hebt. Je loopt bovendien risico dat een medewerker uitvalt door ziekte of een ongeluk. In dat geval is het bij langdurige uitval een kostbare zaak. Er geldt namelijk een verplichting om een ziek personeelslid minimaal 70% van het salaris door te betalen gedurende een periode van twee jaar. Daarnaast komen er kosten bij kijken voor de begeleiding, ondersteuning en re-integratie. Er is dus sprake van een groot financieel risico, maar dat is te ondervangen met een verzuimverzekering zzp.

Inhoudsopgave
Dekking verzuimverzekering
Wat valt buiten de dekking?
Eigen inkomen verzekeren

Dekking verzuimverzekering

Een verzuimverzekering zzp voorziet in een dekking van het risico dat je onderneming bij ziekte en verzuim niet in de financiële problemen komt. Er vindt vanuit de verzekering een vergoeding plaats van de doorbetaling van twee jaar van 70% van het salaris. Ook is er sprake van een dekking voor re-integratie, begeleiding en preventie. Er geldt doorgaans wel een eigen risico en vaak draag je tijdens de eerste ziektedagen zelf de kosten. Het kan ook zijn dat er een maximaal bedrag van toepassing is als het gaat om de uitkering van de verzuimverzekering zzp.

Wat valt buiten de dekking?

De exacte dekking van een verzuimverzekering verschilt per verzekeraar. Bovendien zijn er ook situaties die niet onder de dekking van de polis vallen. Een personeelslid dat al ziek is voordat de verzuimverzekering is ingegaan, is daar een voorbeeld van. Indien een personeelslid arbeidsongeschikt raakt met opzet, valt dat eveneens buiten de dekking. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een meewerkende partner die niet in dienst is of een zzp'er waarmee je samenwerkt.

Eigen inkomen verzekeren

Een verzuimverzekering voor medewerkers is een belangrijke verzekering voor zzp'ers. Het financiële risico is groot en de verzekering dekt dat risico af. Het kan echter ook zo zijn dat je als ondernemer zelf ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. In dat geval is de verzuimverzekering niet van toepassing, want deze geldt alleen voor personeel. Het is dus ook belangrijk je eigen inkomen te verzekeren bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat is mogelijk door een arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp af te sluiten of je bij een broodfonds aan te sluiten.

Boekhouding doen

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van boekhoudsoftware. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl