Team Mijnzzp

Management

Als zzp professional op het gebied van HRM of P&O werk je in een sector die innovatie hoog in het vaandel heeft, maar tegelijkertijd ook te maken heeft met hoge werkdruk en lange werkdagen. Het is essentieel om je bewust te zijn van de risico's die gepaard gaan met het werk als zelfstandig ondernemer. Een van deze risico's is arbeidsongeschiktheid als gevolg van stress of lichamelijke klachten. Wanneer je door een ongeval of ziekte niet langer in staat bent om te werken, kan dit leiden tot inkomensverlies. Het is van groot belang om jezelf te beschermen tegen deze risico's, en gelukkig is er een oplossing beschikbaar: de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) speciaal ontworpen voor zelfstandig ondernemers.

AOV ZZP Afsluiten

Inhoudsopgave
Wat is een AOV?
Wat wordt er verzekerd?
Wat wordt niet verzekerd?
Wat zijn de kosten van een AOV-verzekering?
Fiscaal: AOV-verzekering voor ondernemers
Waarom een AOV afsluiten als zzp'er?
AOV vergelijken op basis van je eigen beroep als zzp'er
Beroepen met de letter A
Beroepen met de letter B
Beroepen met de letter C
Beroepen met de letter G
Beroepen met de letter H
Beroepen met de letter I
Beroepen met de letter J
Beroepen met de letter K
Beroepen met de letter L
Beroepen met de letter M
Beroepen met de letter O
Beroepen met de letter P
Beroepen met de letter R
Beroepen met de letter S
Beroepen met de letter T
Beroepen met de letter V
Beroepen met de letter W
Conclusie AOV-verzekeringen voor zzp'ers

Wat is een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid. Als je helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, ontvang je een uitkering om het inkomensverlies op te vangen. Daarnaast biedt de verzekering preventieve dienstverlening en persoonlijke begeleiding bij re-integratie. Zo ben je niet alleen financieel beschermd, maar krijg je ook de ondersteuning die je nodig hebt om weer aan het werk te gaan.

Wat wordt er verzekerd?

 • Arbeidsongeschiktheid: Je ontvangt een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt door lichamelijke of psychische klachten.
 • Vergoeding re-integratiekosten: De verzekering dekt de kosten van re-integratie, zodat je de beste begeleiding kunt krijgen om weer aan het werk te gaan.
 • Extra uitkering bij zwangerschap: Als je zwanger bent en arbeidsongeschikt raakt, ontvang je een extra uitkering om het inkomensverlies tijdens je zwangerschap op te vangen.
 • Preventieve dienstverlening: Je hebt meestal toegang tot preventieve diensten, zoals een personal coach, om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Wat wordt niet verzekerd?

 • Opzet of roekeloosheid: Als je arbeidsongeschikt raakt door opzet of roekeloosheid, ben je niet gedekt.
 • Gebruik van drugs of alcohol: Arbeidsongeschiktheid door het gebruik van drugs of (bovenmatig) alcoholgebruik is niet gedekt.
 • Fraude of misleiding: Als er sprake is van fraude, misleiding of het niet betalen van de premie, heb je geen recht op een uitkering.

Wat zijn de kosten van een AOV-verzekering?

Dingen om nog te doen

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de HRM- en P&O sector zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals je beroep, de werkzaamheden en de gekozen dekkingselementen. Daarnaast speelt de huidige leeftijd een belangrijke rol bij het bepalen van de maandelijkse premie.

Naast de genoemde factoren zijn er nog andere elementen die de kosten van een AOV-verzekering kunnen beïnvloeden. Enkele aanvullende overwegingen zijn onder andere:

 1. Verzekeringsmaatschappij en polisvoorwaarden: Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden diverse AOV-polissen aan met uiteenlopende voorwaarden en dekkingsmogelijkheden. De keuze van de verzekeraar en de specifieke polisvoorwaarden kunnen invloed hebben op de premiekosten.
 2. Eigen risico en wachttijd: Het instellen van een eigen risico (het bedrag dat je zelf moet dragen voordat de verzekering begint uit te keren) en een wachttijd (de periode tussen het begin van de arbeidsongeschiktheid en het moment waarop de uitkering begint) kunnen de premiekosten beïnvloeden. Over het algemeen geldt dat een langer eigen risico en een langere wachttijd leiden tot lagere premies.
 3. Gezondheid en medische geschiedenis: De gezondheidstoestand en medische geschiedenis van de verzekerde spelen een rol bij het bepalen van de premie. Mensen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen mogelijk hogere premies verwachten.
 4. Aanvullende dekkingen: Sommige AOV-polissen bieden aanvullende dekkingen, zoals re-integratieondersteuning of dekking voor specifieke arbeidsongeschiktheid scenario's. Het toevoegen van dergelijke extra's kan de premie verhogen.
 5. Indexering: Het al dan niet kiezen voor indexering van de uitkering kan eveneens de premiekosten beïnvloeden. Indexering zorgt ervoor dat de uitkering wordt aangepast aan de stijgende kosten van levensonderhoud.

Voor een nauwkeurige berekening van de kosten is het raadzaam om contact op te nemen met verzekeringsadviseurs of maatschappijen die gespecialiseerd zijn in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zij kunnen specifieke informatie verstrekken op basis van de individuele situatie en behoeften.

Fiscaal: AOV-verzekering voor ondernemers

Organisatie

Als zelfstandig ondernemer mag je de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekken. Dit kan een aanzienlijk voordeel zijn bij het bepalen van de uiteindelijke jaarlijkse kosten. Daarnaast biedt een AOV-verzekering maatwerk, zodat je de verzekering kunt aanpassen aan jouw specifieke behoeften en situatie. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat je de juiste dekking hebt en financieel beschermd bent als HRM- of P&O professional.

Waarom een AOV afsluiten als zzp'er?

Het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering als zzp'er biedt verschillende voordelen:

 1. Financiële bescherming: Bij arbeidsongeschiktheid ontvang je een uitkering om het inkomensverlies op te vangen, zodat je je financiële verplichtingen kunt blijven nakomen.
 2. Persoonlijke begeleiding: Je krijgt persoonlijke begeleiding vanaf het moment van ziek melden tot je weer aan het werk gaat. Zo sta je er niet alleen voor.
 3. Preventieve dienstverlening: Naast een financiële uitkering bij arbeidsongeschiktheid kun je gebruikmaken van preventieve diensten om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en beperken.
 4. Maatwerk: De verzekering kan worden aangepast aan jouw specifieke behoeften en situatie, zodat je de juiste dekking hebt.

AOV vergelijken op basis van je eigen beroep als zzp'er

Beroepen met de letter A

Beroepen met de letter B

Beroepen met de letter C

Beroepen met de letter G

Beroepen met de letter H

Beroepen met de letter I

Beroepen met de letter J

Beroepen met de letter K

Beroepen met de letter L

Beroepen met de letter M

Beroepen met de letter O

Beroepen met de letter P

Beroepen met de letter R

Beroepen met de letter S

Beroepen met de letter T

Beroepen met de letter V

Beroepen met de letter W

AOV-verzekering afsluiten

Conclusie AOV-verzekeringen voor zzp'ers

Team aan het werk

Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandig ondernemers binnen de HRM- en P&O sector biedt financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid. Het zorgt ervoor dat je inkomensverlies kunt opvangen en biedt persoonlijke begeleiding en preventieve diensten om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Het is verstandig om persoonlijk advies in te winnen bij een specialist om de juiste verzekering te kiezen die aansluit bij jouw behoeften en situatie. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de mogelijke verplichte AOV-verzekering en zorg ervoor dat je financieel beschermd bent als HRM- of P&O professional.

Mijnzzp.nl