Team Mijnzzp

Wond

Er zijn in Nederland ongeveer 1,2 miljoen zzp'ers en van deze groep heeft 20% zichzelf verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dit kleine percentage is voor het kabinet aanleiding geweest om met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering te komen. De verplichting gaat naar alle waarschijnlijkheid in per 2027 en loopt via het UWV. De vraag die opdoemt, is wat de kosten gaan zijn en wat het kost om nu particulier een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Inhoudsopgave
Kosten verplichte AOV voor zzp'er via UWV
Kosten particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

Kosten verplichte AOV voor zzp'er via UWV

Met ingang van 2027 is het verplicht om als zzp'er een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat het een betaalbare verzekering wordt. Sluit je de verplichte verzekering af dan is de schatting nu dat je straks 7,5% tot 8% van het inkomen moet betalen.

Er wordt overigens wel rekening gehouden met een maximale premiegrondslag. Je kan je met het betalen van de premie verzekeren voor een uitkering van 70% van het laatste verdiende inkomen. Hier is wel een limiet aan verbonden van 143% van het minimumloon. Heb je al een AOV dan hoef je niet naar de verplichte verzekering over te stappen.

Kosten particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wil je nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij een verzekeraar dan varieert de hoogte van de kosten. De gemiddelde kosten voor een zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering liggen tussen de 200 en 300 euro. Deze kosten zijn overigens aftrekbaar van de winst uit onderneming, zodat je uiteindelijk netto minder betaalt. De premie van een AOV wordt berekend aan de hand van een aantal factoren.

Je leeftijd speelt bijvoorbeeld een rol, maar ook het risico dat je loopt op arbeidsongeschiktheid. Ben je webdesigner dan loop je bijvoorbeeld minder kans op een arbeidsongeval dan wanneer je in de bouw werkt. De hoogte van de premie wordt niet alleen gebaseerd op de leeftijd en beroep, maar ook op de looptijd, wachttijd en het eigen risico. Kies je voor een wachttijd van twee jaar dan betaal je minder premie dan als je een AOV neemt met een kortere wachttijd. Uiteraard speelt het verzekerd bedrag eveneens een rol, want daar wordt de hoogte van de uitkering op gebaseerd.

Mijnzzp.nl