Team Mijnzzp

Zieke zzp-er

Ondernemers moeten zelf voor een financieel vangnet zorgen bij arbeidsongeschiktheid. Dit is mogelijk door zelf te sparen of door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Aansluiting bij een broodfonds is eveneens een optie, net als dat een partner een financieel vangnet kan zijn. Knab heeft een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat 40% van de zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak niets achter de hand heeft.

Inhoudsopgave
Geen spaargeld, geen AOV
60% zzp'ers met laag inkomen zonder vangnet
Klassieke AOV

Geen spaargeld, geen AOV

40% van de zzp'ers heeft volgens het onderzoek niets om op terug te vallen als er arbeidsongeschiktheid ontstaat. In de praktijk houdt dit in dat er geen spaargeld aanwezig is en dat er geen AOV is afgesloten. Uit het onderzoek blijkt ook dat het percentage zzp'ers toeneemt bij een dalend besteedbaar inkomen. Het onderzoek wijst ook uit dat ondernemers zich met de aanstaande verplichting om in 2027 een AOV te hebben, daar wel meer mee bezig zijn.

60% zzp'ers met laag inkomen zonder vangnet

Het inkomen van de ondernemers bepaalt in grote mate of er wel of geen sprake is van een financieel vangnet voor arbeidsongeschiktheid. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat maar liefst 60% van de zzp'ers met het laagste inkomen zonder financieel vangnet zitten. Verder heeft de helft van de respondenten laten weten niet het voornemen heeft om maatregelen te nemen. Een reden hiervoor is de leeftijd of dat er al sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is er een groep die niets regelt, omdat gedacht wordt dat het risico beperkt is.

Klassieke AOV

Er zijn tegenwoordig allerlei regelingen om een financieel vangnet te creëren om in te zetten als er arbeidsongeschiktheid ontstaat. Het onderzoek laat zien dat de klassieke AOV nog altijd het populairst is. 22% van de respondenten heeft aangegeven een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben afgesloten. Dit percentage neemt overigens toe bij een toenemen inkomend. De premie van een AOV is van meerdere factoren afhankelijk, zoals van de leeftijd en het beroep, maar ook van het eigen risico en van de gewenste wachttijd. Nog eens 22% geeft laten weten het eigen vermogen als financieel vangnet te zien. Startende ondernemers kiezen vooral voor een broodfonds of crowdsurance.

Mijnzzp.nl