Team Mijnzzp

Verzekering afsluiten

Er zijn tegenwoordig allerlei manieren voor zzp'ers om zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. De traditionele manier is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en sinds enige tijd zijn broodfondsen daar een alternatief voor. Nu is er weer een optie bijgekomen die in opmars komt en dat is crowdsurance. Daar is onder meer Knab als online bank mee gestart, waarbij er overeenkomsten en verschillen zijn met broodfondsen.

Inhoudsopgave
Crowdsurance als financieel vangnet
Lage drempel crowdsurance
Risicoperiode AOV vervangen

Crowdsurance als financieel vangnet

Crowdsurance is net als een broodfonds als een financieel vangnet te zien voor ondernemers die arbeidsongeschikt raken. Een van de verschillen is dat er bij toetreding tot broodfondsen goedkeuring nodig is van de andere deelnemers. Dat is bij crowdsurance niet het geval en er zijn ook geen verplichte bijeenkomsten. Er is sprake van rechtstreekse donaties in het geval een ondernemer arbeidsongeschikt is.

Verder geldt dat crowdsurance voor een periode van maximaal twee jaar in een inkomen voorziet bij arbeidsongeschiktheid. De dekking gaat bovendien na aanmelding gelijk in en naast de inschrijfkosten betaalt de deelnemer iedere maand deelnamekosten en als er iemand ziek is donatie kosten.

Lage drempel crowdsurance

Crowdsurance biedt gelet op de kenmerken en toetreding een lage drempel in vergelijking met broodfondsen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het is via Knab mogelijk om de aansluiting bij crowdsurance al binnen een paar minuten geregeld te hebben. Er zijn wel inschrijfkosten aan verbonden en ook geldt dat het nodig is om een zakelijke bankrekening bij deze bank te hebben.

Verder vindt er een ziekmelding plaats bij de arbodienst en dat is ook een verschil met de andere opties. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering vindt de ziekmelding bij de verzekeraar plaats en bij een broodfonds bij de eigen groep. De donaties van crowdsurance komen bij arbeidsongeschiktheid van een ondernemer vrij vanaf de derde maand nadat de ziekmelding heeft plaatsgevonden.

Risicoperiode AOV vervangen

Crowdsurance is ook te gebruiken om de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te verlagen. Dat kan door bij een AOV voor een lange eigen risicoperiode van twee jaar te kiezen. Je ontvangt dan een korting op de premie en voor de twee jaar die je moet overbruggen biedt crowdsurance in dat geval uitkomst.

Boekhouden

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van online boekhouden. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl