Team Mijnzzp

Arbeidsongeschiktheid

Een zelfstandig ondernemer als zzp'er is niet automatisch voor arbeidsongeschiktheid verzekerd. Daarom is het belangrijk daar al voordat je start als ondernemer er rekening mee te houden. Ook als je al lange tijd aan het werk bent als zzp'er zonder verzekering voor arbeidsongeschiktheid, is het aan te raden op onderzoek uit te gaan. Wat gebeurt er met je inkomen als jij een been breekt, ongeluk krijgt of ziek wordt? Om inkomensverlies tegen te gaan door ziekte of arbeidsongeschiktheid is het mogelijk om als zzp'er een verzekering voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten.

Dekking inkomensverlies

Je krijgt bij ziekte als zzp'er geen geld en krijgt dus met een inkomensderving te maken. Het is voor veel ondernemers wel belangrijk om inkomensverlies te kunnen opvangen. Bijvoorbeeld als je hoofdkostwinner bent of als de hypotheek en de levensstijl gebaseerd is op twee inkomens.

Je kan aardig in de financiële problemen raken als je door ziekte of arbeidsongeschiktheid ineens te maken krijgt met inkomensverlies. Er is financiële zekerheid beschikbaar door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Daarmee is het inkomensverlies voor een groot deel te dekken.

Bereken hoeveel geld je nodig hebt

Er zijn verschillende opties om een AOV af te sluiten als zzp'er, waarbij je rekening houdt met het minimaal benodigde inkomen als je door ziekte bent uitgeschakeld. De premie is lager als de uitkering bij arbeidsongeschiktheid een lager percentage van je inkomsten betreft. Ben je kostwinner dan is het aan te raden om voor een hoge AOV te kiezen, waarbij er bijvoorbeeld sprake is van een dekking van 80% van het inkomen.

Zelf buffer opbouwen

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn er verschillende opties als het gaat om de wachttijd of periode van eigen risico. Daarom is het altijd verstandig om zelf ook als zzp'er een buffer op te bouwen. Daarmee is het dan mogelijk om tijdelijk het inkomensverlies op te vangen. Zet daarvoor iedere maand een deel van de winst uit onderneming apart op een spaarrekening. Overigens valt de premie AOV ook lager uit als je voor een langere wachttijd kiest. Bij een grotere buffer is er wat dat betreft en langere wachttijd te overbruggen.

Ondernemer worden

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van online boekhouden. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl