Team Mijnzzp

Financiele problemen zzp

Elke ondernemer begint vol enthousiasme met de opstart van een eigen bedrijf. Toch zijn er genoeg ondernemers die het niet redden. Daar kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen, variërend van arbeidsongeschiktheid tot persoonlijke redenen tot een virus dat ineens langskomt en de boel lamlegt. Ben je zzp'er en gaat het zo slecht met je bedrijf dat je financiële ondersteuning nodig hebt, dan is er mogelijk een reddingsboei, namelijk Bijstand voor zelfstandigen. Het is als zelfstandig ondernemer erg belangrijk om voldoende rekening te houden met slechtere periodes. Het is daarom raadzaam om een goede buffer op te bouwen. Hierdoor zul je veel minder snel in de problemen komen.

Inhoudsopgave
Tijdelijke financiële problemen
Financiële ondersteuning na stoppen bedrijf
Oudere zzp'er en financiële ondersteuning

Tijdelijke financiële problemen

Het is mogelijk om Bijstand voor zelfstandigen te krijgen als zzp'er als je bijvoorbeeld tijdelijk financiële problemen hebt. Er zijn onder voorwaarden in dat geval twee opties beschikbaar. Zo is het mogelijk om een periodieke uitkering te ontvangen of in aanmerking te komen voor bedrijfskapitaal. Een combinatie van beide soorten financiële ondersteuning is eveneens een optie. Je bedrijf dient als het gaat om tijdelijke ondersteuning wel levensvatbaar te zijn na de bijstandsverlening.

Bovendien moet je aan de urennorm voldoen van 1.225 uur per jaar werken. Daarnaast moet het niet meer mogelijk zijn om via een borgstellingsfonds of bank financiële hulp te krijgen. De periodieke uitkering betreft eerst een renteloze lening en voorziet in tijdelijk inkomen. In deze situatie is het maximaal twaalf maanden mogelijk om Bijstand voor zelfstandigen te ontvangen. Er zijn wel uitzonderingen, waarbij een verlenging tot vierentwintig maanden mogelijk is.

Financiële ondersteuning na stoppen bedrijf

Bij het beëindigen van een bedrijf vanwege het ontbreken van de levensvatbaarheid is het mogelijk om financiële ondersteuning als zzp'er te krijgen. Er is dan sprake van een aanvullende periodieke uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Het is wel belangrijk om deze uitkering aan te vragen voordat je met het bedrijf stop. Je krijgt eerst maximaal twaalf maanden een aanvullende uitkering en deze periode is te verlengen als het niet lukt om in die periode het bedrijf te beëindigen.

Oudere zzp'er en financiële ondersteuning

Er geldt voor oudere zzp'ers vanaf 55 jaar overigens een andere regeling. Je kan in dat geval aanspraak maken op de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Vraag ook in dat geval de uitkering aan voordat je het bedrijf beëindigt.

Boekhouding doenAls ondernemer is het raadzaam om gebruik te maken van een boekhoudprogramma.

Hierdoor kun je beter grip houden op de financiële situatie.

Lees ook ons artikel: Wat is stakingswinst bij stoppen met je bedrijf?

Mijnzzp.nl