Team Mijnzzp

Ondernemer

Ben je een ondernemer van 55 jaar en ouder en haal je onvoldoende inkomsten uit je bedrijf? Dan is er wellicht een mogelijkheid om een beroep te doen op de IOAZ. Deze regeling staat voor Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen. Het behoort tot de mogelijkheden om indien aan de voorwaarden wordt voldaan een IOAZ-uitkering te ontvangen.

Inhoudsopgave
Stoppen met bedrijf en IOAZ
Inkomen beneden 25.909 euro in 2020

Stoppen met bedrijf en IOAZ

Als je 55 jaar of ouder bent en overweegt om te stoppen met je bedrijf door onvoldoende inkomen, is de regeling IOAZ eveneens van toepassing. Er zijn verschillende voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen. Zo ben je 55 jaar of ouder, maar kom je nog niet in aanmerking voor AOW. In de afgelopen tien jaar heb je steeds gewerkt, waarvan minimaal de laatste drie jaar als zelfstandige.

Daarvoor moet je dan zeven jaar in loondienst hebben gewerkt of ook zelfstandig ondernemer zijn geweest. Je voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.225 uren per jaar werken, wat neerkomt op gemiddeld 24 uur per week. Je partner is aan te merken als zelfstandige en heeft een eigen recht op IOAZ als deze 55 jaar of ouder is en nog geen AOW heeft. Bovendien heeft de partner minimaal per jaar 525 uur in het bedrijf gewerkt.

Inkomen beneden 25.909 euro in 2020

De inkomsten dienen in de laatste drie jaren minder te zijn dan 25.909 euro (2020). Andere inkomsten tellen overigens ook mee net als inkomsten van de partner die eventueel heeft meegewerkt in het bedrijf. Dit is van toepassing voor het winstaandeel en voor de meewerkvergoeding.

Overige inkomsten van partner, zoals salaris of WW zijn niet van toepassing. Het is bovendien de verwachting dat het toekomstig inkomen beneden 27.140 euro blijft (2020). Als je 55 jaar of ouder bent en aan de voorwaarden voldoet, is het mogelijk om een IOAZ-uitkering aan te vragen. De aanvraag dien je in bij de gemeente waar je woont en dat moet je doen voordat je het bedrijf beëindigt. Na toekenning van IOAZ heb je nog anderhalf jaar de tijd om je bedrijf op te heffen.

Mijnzzp.nl