Team Mijnzzp

Stoppen met je bedrijf

Bij het stoppen met je bedrijf geldt er een aparte regeling waarbij je de stakingswinst moet berekenen. Het gaat hier niet om ondernemingswinst, maar om de stakingswinst omdat je de onderneming staakt. Er volgt als je met je bedrijf stopt een afrekening met de Belastingdienst, maar er zijn wel een aantal speciale aftrekposten van toepassing. Afhankelijk van de situatie zal er ook wel of niet fiscaal afgerekend moeten worden. De stakingswinst berekenen kan wel per rechtsvorm verschillen en er kan sprake zijn van bijzondere aftrekposten voordat er fiscaal afgerekend zal worden. Wanneer je gebruikmaakt van een boekhoudprogramma, dan is het belangrijk om niet meteen je account te wissen. De fiscale bewaarplicht blijft van toepassing en wellicht start je op een later moment een nieuwe onderneming. Gegevens over onroerend goed moet je overigens minimaal 10 jaar bewaren. Over de berekende stakingswinst moet je inkomstenbelasting betalen.

Inhoudsopgave
Stakingswinst
Stakingsaftrek
Uitzonderingen stakingswinst
Afrekenen over bedrijfsmiddelen
Fiscale boekwaarde en werkelijke waarde
Wat te doen bij bedrijfsbeëindiging?
Minder belasting betalen

Stakingswinst

FinancieelHet verschil tussen de boekwaarde van je bedrijf en de daadwerkelijke waarde op het moment dat je het bedrijf beëindigt. Dat is stakingswinst en is als onderdeel van je inkomen te zien in je jaar dat je stopt met de bedrijfsactiviteiten. Over deze stakingswinst dien je belasting te betalen via de aangifte inkomstenbelasting. Je hebt hierbij recht op een fiscaal voordeel in de vorm van stakingsaftrek.

Stakingsaftrek

Het fiscale voordeel in de vorm van stakingsaftrek is een van de aftrekposten waar je als ondernemer recht op hebt in het kader van de afdracht van stakingswinst. Dat betekent dat je als zzp'er bij het staken van je bedrijf over een deel van de stakingswinst geen belasting hoeft te betalen. Bovendien is er nog een extra aftrekpost van toepassing en deze heeft betrekking op de extra aftrek van de premie voor een lijfrente. De hoogte van dit bedrag is van de individuele situatie afhankelijk.

Uitzonderingen stakingswinst

  • Er zijn een aantal situaties van toepassing, waarbij het niet nodig is om stakingswinst te betalen aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als je het huidige bedrijf stopt, maar verder gaat met een andere onderneming. Ook bij het overdragen van het bedrijf aan een werknemer of aan een medeondernemer hoeft er niet afgerekend te worden. Bij het omzetten van een eenmanszaak naar een bv is het niet nodig om stakingswinst te betalen. Een andere uitzondering betreft het niet hoeven te betalen van stakingswinst bij overlijden.

Afrekenen over bedrijfsmiddelen

  • Cijfers bekijkenAls je met de Belastingdienst afrekent bij het stoppen met je bedrijf is het eveneens belangrijk te weten dat je ook met voorraden en bedrijfsmiddelen rekening dient te houden. Bijvoorbeeld als je een bedrijfsmiddel privé meeneemt of als je producten uit de bestaande voorraad uitdeelt. Vanwege de ingewikkelde berekening van de stakingswinst kan het aan te bevelen zijn hierover advies te vragen. Vanzelfsprekend kan dit ook belangrijk zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. Er kan ook sprake zijn van stille reserve op de balans. Denk bijvoorbeeld aan de meerwaarde van een bedrijfspand wanneer stopt met je bedrijf. Het is belangrijk om je hierover te laten adviseren.

Fiscale boekwaarde en werkelijke waarde

  • Wanneer je gestopt bent met je onderneming is het belangrijk te weten dat er twee manieren zijn om de waarde van je bedrijf te bepalen. In wezen is dit het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de werkelijke waarde. Het belastbaar inkomen is gebaseerd op deze waarden als je met je bedrijf gestopt bent. Wanneer je een onderneming staakt, dan is een deel van de stakingswinst vrijgesteld van belasting. De berekening hiervoor kan in sommige gevallen erg ingewikkeld zijn. Met andere woorden kan het raadzaam zijn om hiervoor hulp in te schakelen. Dit is trouwens ook van toepassing wanneer het een overdracht of andere bijzondere situaties betreft.

Wat te doen bij bedrijfsbeëindiging?

Bij een bedrijfsbeëindiging, zijn er een aantal juridische kwesties waarmee rekening gehouden moet worden. Het gaat bijvoorbeeld om het invullen van openstaande facturen of een vrijwaring voor leveringen. Er zijn ook diverse belastingvoorschriften waaraan voldaan moet worden bij het opheffen van een bedrijf. De specifieke situatie is wel afhankelijk van de rechtsvorm en eventuele fiscale reserves en stille reserves. Daarnaast kan er ook sprake zijn van aanvullende voorwaarden. In sommige gevallen is het ook mogelijk om te voorkomen dat je direct moet afrekenen met de fiscus.

Minder belasting betalen

Boekhouding online doenHet kan ook belangrijk zijn om de maximale lijfrenteaftrek te berekenen wanneer je een eenmanszaak of VOF omzet naar een bv. Hierdoor betaal je uiteindelijk minder stakingswinst en dus minder belasting. Dit kan betrekking hebben op ruisend doorschuiven, geruisloos doorschuiven of een via een activa passiva transactie.

Lees ook ons artikel: Aansprakelijkheid voor bedrijfsschulden afhankelijk van rechtsvorm

Mijnzzp.nl