Team Mijnzzp

Zzp-er aan het werk bouw

Er zijn allerlei redenen om te stoppen met je bedrijf. Ongeveer 14% van de ondernemers twijfelt over het wel of niet doorgaan met het bedrijf. De twijfel komt voort uit allerlei oorzaken, variërend van praktische redenen tot financiële factoren. Het is voor elke zzp-er die twijfelt over het wel of niet doorgaan belangrijk om dat weloverwogen te doen. Wellicht zijn er redenen die aan te pakken zijn als je twijfelt over het stoppen of doorgaan met je bedrijf.

Doorgaan ondanks onzekerheid, rendement en opdrachten

Een van de belangrijkste redenen waarom zzp-ers twijfelen om met het bedrijf door te gaan of te stoppen, is een onzekere toekomst. Het is bij ondernemers nu eenmaal zo dat er geen sprake is van structurele vaste inkomsten. Wat dat betreft, is er altijd een onzekerheidsfactor. Een andere reden die vaak voorkomt, is dat er sprake is van te weinig rendement net als te weinig opdrachten of klanten. Sta je bij deze factoren in tweespalt en twijfel je of je door wilt gaan?

Durf keuzes te maken

Het is uiteraard mogelijk om eens objectief naar je bedrijf te kijken. Bijvoorbeeld naar de levensvatbaarheid. Als je onderneming levensvatbaar is dan zijn er mogelijkheden om er een positieve draai aan te geven. Bijvoorbeeld met het veranderen van je businessmodel of het snijden in kosten net als een betere marketing en acquisitie om wel opdrachten binnen te halen. Stop ook met de bedrijfsactiviteiten die op dit moment tot verlies lijden en wees ook innovatief en inventief.

Stoppen om praktische redenen

Er is natuurlijk ook een groep ondernemers die om praktische redenen twijfelt en het ondernemerschap aan de wilgen wil hangen. Denk daarbij aan de ondernemers die zo langzamerhand nabij de pensioenleeftijd komen of overwegen om eerder met pensioen te gaan. Een andere praktische reden om te stoppen, is als je te maken krijgt met privéomstandigheden, zoals een ziekte, waardoor het je niet meer lukt om je bedrijf verder voort te zetten.

Regie in handen houden bij stoppen

Het is belangrijk om zelf de regie in handen te houden als je met je bedrijf wilt stoppen. Staat je bedrijf bijvoorbeeld op omvallen vanwege de financiële situatie? Stel het stoppen van je bedrijf niet uit, maar neem contact op met schuldeisers. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over het verdelen van restschulden.

Mijnzzp.nl