Team Mijnzzp

Ondernemers aan het werk

Kom je in de financiële problemen met je bedrijf als zzp’er dan probeer je allerlei oplossingen te bedenken. Lukt het niet om uit de schulden te komen dan kan het zijn dat schuldeisers het faillissement van je eenmanszaak aanvragen. Het is echter ook mogelijk om zelf als zzp’er bij de rechtbank je faillissement aan te vragen. Je bent met je eenmanszaak door de rechtsvorm wel persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden. Een faillissement heeft dan ook grote gevolgen. De rechtsvorm eenmanszaak kan dan ook zeer nadelig uitpakken voor zzp'ers wanneer je te maken krijgt met faillissement.

Inhoudsopgave
Eventueel alternatief
Voorwaarden zelf aanvragen faillissement
Eigen aangifte faillietverklaring

Eventueel alternatief

Als je een natuurlijk persoon bent met een eenmanszaak dan is er wellicht nog een alternatief voor een faillissement. Probeer in dat geval eerst te kijken of je schuldenprobleem is op te lossen via schuldhulpverlening. Indien je aan de voorwaarden voldoet is het mogelijk om een beroep te doen op de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Het verschil met een faillissement is namelijk dat je als schuldenaar met een schone lei eindigt.

Het is niet meer mogelijk dat je schuldeisers dan nog bij je aankloppen. Na de schone lei is het op grond van de Wsnp niet meer mogelijk om vorderingen af te dwingen. Dat is na een faillissement nog wel mogelijk behalve als er sprake is van het eindigen van het faillissement met een akkoord.

Voorwaarden zelf aanvragen faillissement

Biedt de Wsnp geen uitkomst en is een faillissement onafwendbaar? In dat geval zijn er om zelf als zzp’er een faillissement aan te vragen een aantal voorwaarden van toepassing. De eerste voorwaarde is dat je bedrijf gestopt is met het doen van betalingen. De tweede voorwaarde is dat er twee of meer schulden zijn ontstaan bij meerdere schuldeisers. Daarvan dient in elk geval één schuld opeisbaar te zijn. Ofwel de betalingstermijn daarvoor dient verlopen te zijn.

Eigen aangifte faillietverklaring

Je zet de procedure in gang door het formulier Eigen aangifte faillissement in te vullen. Het formulier dien je in bij de rechtbank in het gebied waar je onderneming is gevestigd. Je krijgt een oproep voor de zitting. Na een tot twee weken volgt de uitspraak. Het gevolg van de faillietverklaring is dat er beslag op alle bezittingen wordt gelegd. Je verliest het beheer over je vermogen en je post komt bij de curator terecht.

Ondernemer aan de boekhoudingTip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Maak gebruik van een boekhoudprogramma. Hiermee kun je eenvoudig de administratie bijhouden. Dit werkt veel sneller en gaat bijna automatisch.

Lees ook ons artikel: Wat is stakingswinst bij stoppen met je bedrijf?

Mijnzzp.nl