Schuldhulpverlener

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een schuldhulpverlener is gespecialiseerd in het helpen oplossen van problematische schulden. Als schuldhulpverlener krijgen je te maken met natuurlijke personen die schulden hebben. Wanneer een schuldhulpverlener precies ingeschakeld wordt en wat hij of zij precies doet kan per geval verschillen, omdat schuldhulpverleners voor diverse instanties werkzaam kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes, kredietbanken of aan zelfstandig werkende schuldhulpverleners. De primaire taak van een schuldhulpverlener is het helpen van cliënten die financiële problemen hebben. Denk hierbij aan het bemiddelden tussen schuldeisers, bewindsvoerders en natuurlijk de cliënt. Een schuldhulpverlener kan gezien worden als een speciale hulpverlener voor mensen die er zelf financieel niet meer uit komen. Het beroep schuldhulpverlener moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een schuldhulpverlener op verschillende manieren cliënten kan helpen, afhankelijk van waar hij of zij precies werkzaam is. Ook de striktheid van de afspraken waaraan cliënten zich moeten houden kan verschillen per organisatie. Een ander woord voor schuldhulpverlening kan ook zijn minnelijke schuldsanering. Minnelijke schuldsanering moet gezien worden als een traject waarbinnen een schuldhulpverlener samen met de cliënt er alles aan doet om openstaande schulden weg te werken. De werkzaamheden als schuldhulpverlener zijn belangrijke werkzaamheden, omdat een schuldhulpverlener in veel gevallen te maken krijgt met cliënten die er zelfstandig niet meer uitkomen. Daarnaast heeft een schuldhulpverlener regelmatig te maken met cliënten die problematische schulden hebben.

Wanneer een cliënt zich meldt bij een schuldhulpverlener kan deze in kaart brengen of de situatie nog te redden is. Wanneer de schulden niet te groot zijn zal de schuldhulpverlener zelfstandig met de cliënt aan een plan werken om de schulden weg te werken. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de schulden te groot zijn kan de schuldhulpverlener de cliënt doorverwijzen naar een bewindvoerder. In dit geval zal de cliënt meestal in aanmerking komen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Een schuldhulpverlener is niet hetzelfde als een bewindvoerder. Een bewindvoerder beheert alleen de portefeuille van een cliënt en moet niet gezien worden als een hulpverlener. Een schuldhulpverlener is wel een hulpverlener, die actief met zijn cliënt om tafel gaat zitten om problemen op te lossen. Denk hierbij aan het benaderen van schuldeisers en incassobureaus om betalingsregelingen voor elkaar te krijgen. Wanneer een cliënt onder bewind staat van een bewindvoerder is het actief meewerken van de cliënt met de schuldhulpverlener niet vrijblijvend. Het is de bewindvoerder die uiteindelijk aan de rechtbank zal melden of iemand voldoende inspanning getoond heeft. Dit is vooral belangrijk aan het einde van het saneringstraject, omdat de rechter op basis van deze gegevens ook zal bepalen of iemand met een schone lei kan starten als er nog schulden open staan.

Verschil schuldhulpverlener en budgetcoach

Een schuldhulpverlener heeft ongeveer dezelfde taken als een budgetcoach, maar de werkzaamheden van een budgetcoach zijn minder dwingend. Wanneer cliënten te maken krijgen met schuldhulpverlening is het meestal al te laat en zijn de schulden uit de hand gelopen. Een budgetcoach moet gezien worden als de laatste schakel vóór de schuldhulpverlening. Als schuldhulpverlener krijg je dus te maken met cliënten die in een problematische schuldsituatie verkeren. Een schuldhulpverlener zal in dat geval alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen van de schuldsituatie. In veel gevallen zal dit inhouden dat er afspraken gemaakt moeten worden met alle schuldeisers, omdat er anders geen oplossing meer mogelijk is. Daarnaast zal de schuldhulpverlener er voor proberen dat cliënten geen nieuwe schulden meer maken. Het mogelijk maken van een schuldenvrij leven kan als de kerntaak gezien worden van een schuldhulpverlener. Ook het inschakelen van andere specialisten kan tot de werkzaamheden behoren van een schuldhulpverlener. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener die een professional organizer zal inschakelen om structuur te kunnen brengen. Als schuldhulpverlener zul je ook regelmatig contact moeten onderhouden met gemeentes en andere overheden. Denk bijvoorbeeld aan het afhandelen van bezwaar en beroep brieven en aan verplichte belastingen.

Werkzaamheden van een schuldhulpverlener zijn:

  • Het coachen van cliënten
  • Het inschakelen van externe hulpverleners
  • Het inventariseren van de schuldenproblematiek
  • Het maken van afspraken met alle schuldeisers
  • Het opstellen van voortgangsrapportages
  • Het opzetten van een schuldenregeling
  • Het toezien op cliënten en gemaakte afspraken
  • Het voorkomen van nieuwe schulden

Meer mensen in schuldhulpverlening:

Schuldhulpverlening: Leven in schuld:

Opleidingen tot schuldhulpverlener

Wie een carrière ambieert als professioneel schuldhulpverlener zal de post-Hbo opleiding Schuldhulpverlening moeten volgen van ongeveer vijf maanden. De toelatingseisen bestaan over het algemeen uit een afgeronde Hbo-opleiding of werkervaring binnen de financiële of sociale sector. De post Hbo-opleiding Schuldhulpverlening is te volgen bij diverse externe opleiders. Zie voor meer informatie ook de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een schuldhulpverlener werkzaam kan zijn

Een schuldhulpverlener kan voor verschillende organisaties werkzaam zijn, zoals voor gemeentes, kredietbanken, budgetadviesbureaus en andere soorten financiële instellingen. Daarnaast kan een schuldhulpverlener werkzaam zijn als ondernemer. Het is denkbaar dat een schuldhulpverlener in sommige gevallen ook aangemerkt kan worden als vrijwilliger. In veel gevallen zal het beroep schuldhulpverlener gezien moeten worden als een aanvulling op een ander beroep. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een maatschappelijk werker ook aangemerkt kan worden als schuldhulpverlener.

Competenties schuldhulpverlener

De belangrijkste competentie van een schuldhulpverlener is juridische kennis, omdat je als schuldhulpverlener veel te maken krijgt met verschillende juridische aangelegenheden. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Dit is het geval, omdat een schuldhulpverlener veel te maken heeft met verschillende cliënten en schuldeisers. Het maken van duidelijke afspraken heeft alles met communicatie te maken. Ook financieel inzicht mag als schuldhulpverlener niet ontbreken, omdat schuldhulpverlening alles te maken heeft met financiën. Ook het kunnen coachen kan gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, doorzettingsvermogen, overtuigingsvermogen, stressbestendigheid, flexibiliteit, inzicht, analytisch en integriteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als schuldhulpverlener

Het arbeidsmarktperspectief als schuldhulpverlener is zeer goed te noemen. Er zijn veel mensen die op verschillende manieren gebruikmaken van schuldhulpverlening. Steeds meer bedrijven en overheden bieden in een vroeg stadium schuldhulpverlening aan, om verdere problemen te voorkomen. De doorgroeimogelijkheden als schuldhulpverlener zijn afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris schuldhulpverlener

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten instellingen en bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie af te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de genoten opleidingen en waar je precies werkzaam bent. Wat een zelfstandig ondernemer precies zal verdienen is geheel afhankelijk van het aantal cliënten en soort zaken.

Mijnzzp.nl