Schuldhulpverlener

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een schuldhulpverlener is gespecialiseerd in het helpen oplossen van problematische schulden. Als schuldhulpverlener krijgen je te maken met natuurlijke personen die schulden hebben. Wanneer een schuldhulpverlener precies ingeschakeld wordt en wat hij of zij precies doet kan per geval verschillen, omdat schuldhulpverleners voor diverse instanties werkzaam kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes, kredietbanken of aan zelfstandig werkende schuldhulpverleners. De primaire taak van een schuldhulpverlener is het helpen van cliënten die financiële problemen hebben. Denk hierbij aan het bemiddelden tussen schuldeisers, bewindvoerders en natuurlijk de cliënt. Een schuldhulpverlener kan gezien worden als een speciale hulpverlener voor mensen die er zelf financieel niet meer uit komen. Het beroep schuldhulpverlener moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een schuldhulpverlener op verschillende manieren cliënten kan helpen, afhankelijk van waar hij of zij precies werkzaam is. Ook de striktheid van de afspraken waaraan cliënten zich moeten houden kan verschillen per organisatie. Een ander woord voor schuldhulpverlening kan ook zijn minnelijke schuldsanering. Minnelijke schuldsanering moet gezien worden als een traject waarbinnen een schuldhulpverlener samen met de cliënt er alles aan doet om openstaande schulden weg te werken. De werkzaamheden als schuldhulpverlener zijn belangrijke werkzaamheden, omdat een schuldhulpverlener in veel gevallen te maken krijgt met cliënten die er zelfstandig niet meer uitkomen. Daarnaast heeft een schuldhulpverlener regelmatig te maken met cliënten die grote schulden hebben.

Wanneer een cliënt zich meldt bij een schuldhulpverlener kan deze in kaart brengen of de situatie nog te redden is. Wanneer de schulden niet te groot zijn zal de schuldhulpverlener zelfstandig met de cliënt aan een plan werken om de schulden weg te werken. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de schulden te groot zijn kan de schuldhulpverlener de cliënt doorverwijzen naar een bewindvoerder. In dit geval zal de cliënt meestal in aanmerking komen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Een schuldhulpverlener is niet hetzelfde als een bewindvoerder. Een bewindvoerder beheert alleen de portefeuille van een cliënt en moet niet gezien worden als een hulpverlener. Een schuldhulpverlener is wel een hulpverlener, die actief met zijn cliënt om tafel gaat zitten om problemen op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het benaderen van schuldeisers en incassobureaus om betalingsregelingen voor elkaar te krijgen. Wanneer een cliënt onder bewind staat van een bewindvoerder is het actief meewerken van de cliënt met de schuldhulpverlener niet vrijblijvend. Het is de bewindvoerder die uiteindelijk aan de rechtbank zal melden of iemand voldoende inspanning getoond heeft. Dit is vooral belangrijk aan het einde van het saneringstraject, omdat de rechter op basis van deze gegevens ook zal bepalen of iemand met een schone lei kan starten als er nog schulden open staan.

Wat doet een schuldhulpverlener?

Een schuldhulpverlener is een professional die mensen helpt bij het oplossen van financiële problemen en het beheren van schulden. De taken van een schuldhulpverlener kunnen verschillende aspecten omvatten, waaronder:

 • Intakegesprekken voeren: Een schuldhulpverlener voert uitgebreide gesprekken met cliënten om hun financiële situatie volledig te begrijpen. Ze verzamelen informatie over inkomsten, uitgaven, schuldenlast en andere relevante financiële gegevens.
 • Budgetadvies geven: Op basis van de informatie uit het intakegesprek helpt de schuldhulpverlener bij het opstellen van een realistisch budget. Ze geven advies over hoe het inkomen het beste kan worden beheerd, hoe uitgaven kunnen worden verminderd en hoe er geld kan worden bespaard.
 • Schulden inventariseren: De schuldhulpverlener brengt alle schulden van de cliënt in kaart. Ze verzamelen informatie over de crediteuren, de hoogte van de schulden, de rente en eventuele achterstanden.
 • Schuldbemiddeling: De schuldhulpverlener neemt contact op met de crediteuren namens de cliënt om te onderhandelen over betalingsregelingen, het verminderen van rente of het kwijtschelden van schulden. Ze proberen gunstige afspraken te maken om de financiële last voor de cliënt te verlichten.
 • Opstellen van een schuldsaneringsplan: Indien nodig kan de schuldhulpverlener een schuldsaneringsplan opstellen. Dit plan omvat het regelen van betalingen aan crediteuren volgens een vastgestelde aflossingsregeling, rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de cliënt.
 • Budgetbegeleiding en financiële educatie: Naast het oplossen van de schuldenproblematiek, biedt een schuldhulpverlener ook begeleiding bij het beheren van het budget op de lange termijn. Ze helpen cliënten om financieel bewustzijn te ontwikkelen, te leren omgaan met geld en goede financiële gewoonten aan te nemen.

Het uiteindelijke doel van een schuldhulpverlener is om cliënten te helpen hun financiële situatie te verbeteren, schulden onder controle te krijgen en een gezonde financiële toekomst op te bouwen. Ze bieden emotionele ondersteuning, praktisch advies en werken samen met cliënten om stapsgewijs naar een schuldenvrije situatie te werken.

Verschil schuldhulpverlener en budgetcoach

Een schuldhulpverlener heeft ongeveer dezelfde taken als een budgetcoach, maar de werkzaamheden van een budgetcoach zijn minder dwingend. Wanneer cliënten te maken krijgen met schuldhulpverlening is het meestal al te laat en zijn de schulden uit de hand gelopen. Een budgetcoach moet gezien worden als de laatste schakel vóór de schuldhulpverlening. Als schuldhulpverlener krijg je dus te maken met cliënten die in een problematische schuldsituatie verkeren. Een schuldhulpverlener zal in dat geval alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen van de schuldsituatie. In veel gevallen zal dit inhouden dat er afspraken gemaakt moeten worden met alle schuldeisers, omdat er anders geen oplossing meer mogelijk is. Daarnaast zal de schuldhulpverlener er voor proberen dat cliënten geen nieuwe schulden meer maken. Het mogelijk maken van een schuldenvrij leven kan als de kerntaak gezien worden van een schuldhulpverlener. Ook het inschakelen van andere specialisten kan tot de werkzaamheden behoren van een schuldhulpverlener. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener die een professional organizer zal inschakelen om structuur te kunnen brengen. Als schuldhulpverlener zul je ook regelmatig contact moeten onderhouden met gemeentes en andere overheden. Denk bijvoorbeeld aan het afhandelen van bezwaar en beroep brieven en aan verplichte belastingen.

Schuldenregeling in de praktijk

Om de financiële situatie te veranderen, is het meestal nodig om een schuldenregeling op te zetten. Een schuldenregeling noemt men ook wel een minnelijk traject. Bij een minnelijk traject is het de gemeente zelf die gaat proberen om de schulden te regelen met de schuldeisers. Wanneer het minnelijk traject niet lukt, dan zal er meestal gekozen moeten worden voor het wettelijk traject. Vanzelfsprekend is een wettelijk traject in de meeste gevallen niet eenvoudig. De gemeente zal dus eerst zelf proberen te helpen, door het aanspreken van schuldeisers. De schuldeisers moeten dan wel op vrijwillige basis willen meewerken. De gemeente zelf beschikt in de meeste gevallen over voldoende informatie om iemand te kunnen helpen. De gemeente kan zich wel beroepen op de medewerkingsplicht.

In bijna alle gevallen is het raadzaam om eerst gebruik te maken van het minnelijk traject om de financiële situatie onder controle te krijgen. Een professionele schuldhulpverlener kan hierbij helpen. Naast de hoofdtaken onderhoudt een schuldhulpverlener contact met de cliënten. Het is in ieder geval belangrijk om de financiële chaos weer onder controle te krijgen, zodat er ruimte overblijft voor de dagelijkse uitgaven. Naast de gemeente is het ook mogelijk om contact op te nemen met het juridisch loket voor schuldhulpverlening. Het juridisch loket geeft gratis juridisch advies aan mensen die dat nodig hebben. Op de website van het juridisch loket is hierover meer informatie te vinden.

Waar kun je werken als schuldhulpverlener?

Als schuldhulpverlener kun je tegenwoordig voor verschillende organisatie en instellingen werkzaam zijn. Ook het bedrijfsleven maakt steeds vaker gebruik van schuldhulpverleners, zoals banken, incassobureaus en andere kredietverstrekkers. Soms heeft dit betrekking op de algemene zorgplicht die bedrijven hebben. Je kunt ook rechtstreeks met mensen werken als zelfstandig ondernemer. Een schuldhulpverlener hoeft dus niet voor de overheid werkzaam te zijn.

Taken als schuldhulpverlener zijn:

 • Het coachen van cliënten.
 • Het inschakelen van externe hulpverleners.
 • Het inventariseren van de schuldenproblematiek.
 • Het maken van afspraken met alle schuldeisers.
 • Het opstellen van voortgangsrapportages.
 • Het opzetten van een schuldenregeling.
 • Het toezien op cliënten en gemaakte afspraken.
 • Het voorkomen van meer schulden.

Meer mensen in schuldhulpverlening:

Schuldhulpverlening: Leven in schuld:

Opleidingen tot schuldhulpverlener

Wie een carrière ambieert als professioneel schuldhulpverlener zal de post hbo-opleiding Schuldhulpverlening moeten volgen van ongeveer vijf maanden. De toelatingseisen bestaan over het algemeen uit een afgeronde hbo-opleiding of werkervaring binnen de financiële of sociale sector. De post-hbo-opleiding leidt je dus op tot schuldhulpverlener. De hbo-opleiding Schuldhulpverlening is te volgen bij diverse externe opleiders. Ook de hbo-opleiding sociaal juridische dienstverlening is in de meeste gevallen geschikt. Er zijn tegenwoordig ook mogelijkheden wanneer het aankomt op e-learning. Zie voor meer informatie ook de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding schuldhulpverlener kan volgen. Als zzp schuldhulpverlener is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. Dit kan het beste gedaan worden met behulp van een goed boekhoudpakket.

Bedrijven waar een schuldhulpverlener werkzaam kan zijn

Een schuldhulpverlener kan voor verschillende organisaties werkzaam zijn, zoals voor gemeentes, kredietbanken, budgetadviesbureaus en andere soorten financiële instellingen. Daarnaast kan een schuldhulpverlener werken als ondernemer. Het is denkbaar dat een schuldhulpverlener in sommige gevallen ook aangemerkt kan worden als vrijwilliger. In veel gevallen zal het beroep schuldhulpverlener gezien moeten worden als een aanvulling op een ander beroep. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een maatschappelijk werker ook aangemerkt kan worden als schuldhulpverlener.

Competenties schuldhulpverlener

De belangrijkste competentie van een schuldhulpverlener is juridische kennis, omdat je als schuldhulpverlener veel te maken krijgt met verschillende juridische aangelegenheden. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Dit is het geval, omdat een schuldhulpverlener veel te maken heeft met verschillende cliënten en schuldeisers. Het maken van duidelijke afspraken heeft alles met communicatie te maken. Ook financieel inzicht mag als schuldhulpverlener niet ontbreken, omdat schuldhulpverlening alles te maken heeft met financiën. Ook het kunnen coachen kan gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, doorzettingsvermogen, overtuigingsvermogen, stressbestendigheid, flexibiliteit, inzicht, analytisch en integriteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als schuldhulpverlener

Het arbeidsmarktperspectief als schuldhulpverlener is zeer goed te noemen. Er zijn veel mensen die op verschillende manieren gebruikmaken van schuldhulpverlening. Steeds meer bedrijven en overheden bieden in een vroeg stadium schuldhulpverlening aan, om verdere problemen te voorkomen. Een vacature schuldhulpverlener is over het algemeen ruim beschikbaar. De doorgroeimogelijkheden als schuldhulpverlener zijn afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris schuldhulpverlener

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten instellingen en bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie af te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de genoten opleidingen en waar je precies werkzaam bent. Wat een zelfstandig ondernemer precies zal verdienen is geheel afhankelijk van het aantal cliënten en soort zaken.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Schuldhulpverlener

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Schuldhulpverlener bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl