Bijstandsconsulent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bijstandsconsulent is over het algemeen een ambtenaar die belast is met het ontvangen van mensen die een bijstandsuitkering willen aanvragen. In eerste instantie is een bijstandsconsulent verantwoordelijk voor het beoordelen van bijstandsaanvragen op rechtmatigheid. Als mensen recht hebben op een bijstandsuitkering zal de bijstandsconsulent deze mensen ook verder helpen zoals door ze te begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inschakelen en samenwerken met andere specialisten zoals een re-integratiecoach of een jobcoach. Daarnaast kan een bijstandsconsulent zelfstandig zoeken naar mogelijke passende vacatures voor de betrokkenen. Als bijstandsconsulent controleer en beoordeel je dus of mensen recht hebben op een bijstandsuitkering volgens de participatiewet (Pw). De participatiewet was voorheen beter bekend als de Wet werk en bijstand. Een andere benaming voor bijstandsconsulent kan ook zijn inkomensconsulent of klantmanager. Een bijstandsconsulent ontvangt over het alleen mensen die binnen de betreffende gemeente wonen waarbinnen de bijstandsconsulent werkzaam is. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bijstandsconsulent het beste omschrijven als het opvangen en begeleiden van mensen die een bijstandsuitkering willen ontvangen. De werkzaamheden van een bijstandsconsulent zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat mensen afhankelijk kunnen zijn van een mogelijke uitkering. Met andere woorden is het voor een bijstandsconsulent erg belangrijk om nauwkeurig en secuur te werk te gaan, omdat fouten vervelende gevolgen kunnen hebben voor bijstandgerechtigden.

Een bijstandsconsulent is dus verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die niet alleen te maken hebben met het beoordelen van bijstandsaanvragen. Een bijstandsconsulent is ook verantwoordelijk voor het opstarten van re-integratietrajecten en het monitoren van trajecten om mensen uit de bijstandssituatie te krijgen. Ook het inschakelen van andere specialisten zoals een jobcoach of een recruiter behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan een bijstandsconsulent samenwerken met zorginstanties als dat nodig mocht zijn. De werkzaamheden van een bijstandsconsulent kunnen in het kort het beste omschreven worden als het zoveel mogelijk helpen van mensen met betrekking tot hun arbeidsvermogen, met als doel het vinden van werk.

Andere werkzaamheden van een bijstandsconsulent zijn weer het strikt opvolgen van de regels. Dit kan inhouden dat een bijstandsconsulent ook vervelende maatregelen moet nemen, zoals het terugvorderen van onterecht verkregen bijstandsuitkeringen, het opleggen van boetes of het verhalen van gemaakte kosten. Een bijstandsconsulent is dan ook actief betrokken bij het voorkomen van fraude met betrekking tot bijstandsuitkeringen.

Werkzaamheden van een bijstandsconsulent:

  • Het adviseren inzake lopende uitkeringen of de beëindiging daarvan
  • Het afhandelen en beoordelen van aanvragen
  • Het leveren van een actieve bijdrage aan arbeidsmarkttoetreding
  • Het leveren van een actieve bijdrage aan fraudebestrijding
  • Het leveren van een actieve bijdrage aan schuldhulpverlening
  • Het stimuleren en begeleiden van cliënten naar arbeid en/of scholing
  • Het stimuleren van zelfredzaamheid bij cliënten
  • Het uitvoeren van onderzoeken (recht- en doelmatigheid)

Aanvragen bijstandsuitkering:

Tegenprestatie behoud bijstandsuitkering:

Participatiewet:

Opleidingen tot bijstandsconsulent

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot bijstandsconsulent. Een bijstandsconsulent zal over het algemeen minimaal over een passende Hbo-opleiding moeten beschikken. Een passende Hbo-opleiding kan zijn de Hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Binnen het beroep bijstandsconsulent speelt juridische kennis een belangrijke rol. Zie ook het handige sollicitatiebriefhandboek voor inspiratie.

Bedrijven waar een bijstandsconsulent werkzaam kan zijn

Een bijstandsconsulent is over het algemeen niet werkzaam voor bedrijven maar werkzaam voor een gemeente op de afdeling werk & inkomen. Het beroep bijstandsconsulent kent ook andere benamingen zoals de benaming klantmanager of de benaming inkomensconsult. Een bijstandsconsulent is dus in de meeste gevallen een ambtenaar. Ook kan een bijstandsconsulent werkzaam zijn voor een sociale dienst.

Competenties bijstandsconsulent

Een van de belangrijkste competenties van een bijstandsconsulent is communicatie, omdat communicatie een belangrijk onderdeel vormt van de werkzaamheden. Een bijstandsconsulent kan daarom ook gezien worden als een communicatieadviseur. Daarnaast is goed kunnen luisteren aan te merken als een belangrijke competentie, om te kunnen beoordelen of iemand ook echt recht heeft op een bijstandsuitkering. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, besluitvaardigheid, sociabiliteit, oordeelsvorming, analytisch, plannen en organiseren. Ook waakzaamheid is een belangrijke competentie als bijstandsconsulent.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bijstandsconsulent

Het arbeidsmarktperspectief als bijstandsconsulent is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen en/of studies. Iedere gemeente heeft te maken met mensen die bijstand willen ontvangen, waardoor het beroep bijstandsconsulent binnen iedere gemeente ook voorkomt. De doorgroeimogelijkheden als bijstandsconsulent zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per gemeente kunnen verschillen en ook afhankelijk zijn van de genoten opleidingen en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bijstandsconsulent

Een bijstandsconsulent is over het algemeen een ambtenaar die onder de Cao Gemeente zal vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een bijstandsconsulent werkzaam voor een gemeente zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl