Bijstandsconsulent

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Bijstandsconsulent?

Een bijstandsconsulent is een ambtenaar die belast is met het helpen van mensen, die een bijstandsuitkering willen aanvragen. In eerste instantie is een bijstandsconsulent verantwoordelijk voor het beoordelen van bijstandsaanvragen op rechtmatigheid. Als mensen recht hebben op een bijstandsuitkering zal de bijstandsconsulent mensen verder helpen door het bieden van begeleiding. Denk hierbij aan het inschakelen en samenwerken met andere specialisten, zoals een re-integratiecoach of een jobcoach. Daarnaast kan een bijstandsconsulent zelf verantwoordelijk zijn voor het zoeken naar mogelijke vacatures voor bijstandgerechtigden. Als bijstandsconsulent controleer en beoordeel je dus of mensen recht hebben op een bijstandsuitkering volgens de participatiewet (Pw). De participatiewet was eerder beter bekend als de Wet werk en bijstand. Een bijstandsconsulent heeft alleen te maken met mensen, die binnen de gemeente wonen, waarbinnen de bijstandsconsulent werkzaam is. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bijstandsconsulent het beste omschrijven als het opvangen en begeleiden van mensen, die een bijstandsuitkering aanvragen en/of ontvangen. De werkzaamheden van een bijstandsconsulent zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat mensen sterk afhankelijk kunnen zijn van een mogelijke uitkering. Met andere woorden is het voor een bijstandsconsulent belangrijk om nauwkeurig en secuur te werk te gaan, omdat fouten vervelende gevolgen kunnen hebben voor bijstandgerechtigden. Als bijstandsconsulent krijg je over het algemeen ook te maken met mensen, die op andere manieren hulp nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die recht hebben op bijzondere bijstand, of aan mensen die te maken hebben met problematische schulden. In dat geval kan een bijstandsconsulent ook verantwoordelijk zijn voor het opstarten van een schuldhulpverleningsplan. Een andere benaming voor bijstandsconsulent kan ook zijn inkomensconsulent of klantmanager.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Bijstandsconsulent

Wat is het salaris en tarief van een Bijstandsconsulent? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Bijstandsconsulent in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bijstandsconsulent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bijstandsconsulent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl