Burgemeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep burgemeester
Wat doet een burgemeester
Bevoegdheid van een burgemeester
Hoe word je burgemeester?
Wie is de locoburgemeester
Film: burgemeester
Film: hoe wordt Nederland bestuurd
Opleidingen tot burgemeester
Bedrijven waar een burgemeester werkzaam kan zijn
Competenties burgemeester
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als burgemeester
Arbeidsvoorwaarden en salaris burgemeester
Eigen bedrijf starten als Burgemeester
Boekhoudprogramma vergelijken Burgemeester

Beroep burgemeester

Een burgemeester is een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau, maar is niet het hoofd van een gemeente, omdat dit de gemeenteraad is. De burgemeester is wel de voorzitter van de gemeenteraad, maar is zelf geen lid van de gemeenteraad. De gemeenteraad en het college van B en W vormen samen het gemeentestuur, waarvan de burgemeester de voorzitter is. Gemeentebestuur is een verzamelnaam van verschillende organen, die een gemeente besturen. De belangrijkste taak van een burgemeester is het handhaven van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Daarnaast heeft een burgemeester diverse andere taken en verantwoordelijkheden, waaronder het voorzitten van vergaderingen en het promoten van de gemeente. Van een burgemeester mag verwacht worden dat deze actief betrokken is bij zijn of haar burgers op verschillende vlakken. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken en bijwonen van evenementen, het ondersteunen van muziekverenigingen en aan het koppelen van mensen, bedrijven en verenigingen. Het vakgebied van een burgemeester houdt dan ook meer in dan alleen bestuurlijke werkzaamheden, ondanks dat dit wel de belangrijkste werkzaamheden zijn van burgemeester. Het ambt burgemeester is een bijzonder ambt, maar het is ook een ambt waarbinnen je grote verantwoordelijkheden hebt. Een burgemeester is bijvoorbeeld niet alleen verantwoordelijk voor het college, maar ook voor de politie en brandweer. Een andere benaming voor burgemeester is soms ook wel burgervader, omdat een burgemeester verantwoordelijk is voor alle burgers binnen de gemeente. Burgemeester worden in Nederland door de Kroon benoemd, nadat een burgemeester is voorgedragen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebaseerd op de aanbeveling van een gemeenteraad. Het is binnen Nederland niet mogelijk om burgemeester te worden door middel van verkiezing. Een gemeenteraad kan er wel voor kiezen om een referendum te houden onder de burgers.

Wat doet een burgemeester

Een burgemeester is dus een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau. De bestuurlijke werkzaamheden van een burgemeester zijn divers te noemen. Denk bijvoorbeeld aan het voorzitten van raadsvergaderingen en aan het voorzitten van het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders staat onder toezicht van de gemeenteraad, die het college van burgemeester en wethouders controleert. De gemeenteraad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers, die men gemeenteraadsleden noemt. Besluiten, die genomen worden tijdens de gemeenteraadsvergaderingen, worden uitgevoerd door het college van B en W en worden gecontroleerd door de gemeenteraadsleden. Om de onafhankelijkheid van de gemeenteraad te garanderen kunnen de burgemeester en wethouders geen gemeenteraadslid zijn. Als burgemeester is het de taak om ervoor te zorgen dat bestuurlijke vergaderingen ordelijk en vlot verlopen. In veel gevallen zal een burgemeester als voorzitter ook gebruikmaken van een gemeentesecretaris, die de vergadering zal voorbereiden. Zoals eerder omschreven is een burgemeester niet alleen verantwoordelijk voor bestuurlijke werkzaamheden. Denk juist ook aan het promoten van de gemeente, het mogelijk maken van muziekfestijnen en aan het promoten van sportclubs, zodat jongeren actiever worden. Vanzelfsprekend is het vaak de burgemeester, die werkzaam is als persvoorlichter als er zich incidenten voordoen die de gemeente aangaan. Andere werkzaamheden kunnen zijn het ontvangen van ministers of gedeputeerde vanuit de provincie.

Bevoegdheid van een burgemeester

Een burgemeester is zelf ook een zelfstandig bestuursorgaan met eigen bevoegdheden. Deze bevoegdheden hebben betrekking op de openbare orde en veiligheid. Een burgemeester mag bijvoorbeeld bijeenkomsten verbieden of bedrijven sluiten als de burgemeester denkt dat dit nog is om de veiligheid te kunnen garanderen. Hoe de burgemeester dit precies zal doen is afhankelijk van de situatie en de soort overtreding. Een burgemeester kan bijvoorbeeld kiezen voor bestuurlijke handhaving of er juist voor kiezen om een noodbevel uit te vaardigen. Bij een noodbevel zal de burgemeester meestal de politie inschakelen om uitvoer te geven aan het noodbevel.

Hoe word je burgemeester?

Het proces om burgemeester te worden omvat verschillende stappen:

  • Openstelling burgemeesterspositie: Een burgemeesterspositie moet beschikbaar zijn en de gemeenteraad stelt een profielschets op voor de nieuwe burgemeester.
  • Profielschetsvergadering: Indien nodig wordt er een vergadering gehouden om het profiel en de procedure verder uit te werken.
  • Vertrouwenscommissie: Een vertrouwenscommissie, bestaande uit leden van de gemeenteraad, voert gesprekken met kandidaten en beoordeelt hen.
  • Vacature openstellen: De minister van Binnenlandse Zaken opent de vacature voor burgemeester via publicatie in officiële kanalen.
  • Solliciteren: Geïnteresseerden sturen een sollicitatiebrief gericht aan de commissaris van de Koning om hun interesse kenbaar te maken.
  • Selectie: De commissaris van de Koning maakt een selectie van geschikte kandidaten op basis van de profielschets.
  • Conceptaanbeveling vertrouwenscommissie: De vertrouwenscommissie voert gesprekken met kandidaten en doet een conceptaanbeveling met meestal twee kandidaten.
  • Aanbeveling gemeenteraad: De gemeenteraad bespreekt de bevindingen van de vertrouwenscommissie en doet een aanbeveling.
  • Minister van Binnenlandse Zaken: De minister van Binnenlandse Zaken ontvangt de aanbeveling van de gemeenteraad en voert een screening uit voordat de kandidaat aan de koning wordt voorgesteld.
  • Koninklijk besluit en beëdiging: Na goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken wordt de benoeming bekrachtigd door een koninklijk besluit en legt de burgemeester de eed of belofte af.

Een burgemeester wordt benoemd voor een termijn van zes jaar en kan daarna eventueel herbenoemd worden.

Wie is de locoburgemeester

Als de burgemeester tijdelijk niet aanwezig is zal de locoburgemeester het ambt tijdelijk waarnemen. Een locoburgemeester wordt gekozen door het college van burgemeester en wethouders en betreft een vastgestelde wethouder. Als de aangewezen locoburgemeester ook niet aanwezig is kan een tweede, derde of vierde wethouder optreden als waarnemend locoburgemeester. Als het voltallige college van B en W niet aanwezig is zal de nestor van de gemeenteraad optreden als locoburgemeester. Een nestor heeft betrekking op een raadslid dat beschikt over de meeste dienstjaren en dus praktijkervaring. Over het algemeen zijn locoburgemeesters alleen actief als de burgemeester op vakantie is, op werkbezoek is of ziek is.

Film: burgemeester

Film: hoe wordt Nederland bestuurd

Opleidingen tot burgemeester

Voor het ambt burgemeester bestaan geen opleidingen. Een burgemeester is doorgaans een persoon die beschikt over veel bestuurlijke ervaring vanuit eerder banen. Denk bijvoorbeeld aan een politieke carrière zoals minister, staatssecretaris of een baan bij de provincie. De functie burgemeester wordt over het algemeen gezien als een erebaan waarbij eerder bewezen diensten beloond worden. Er bestaan natuurlijk wel studies die aangemerkt kunnen worden als geschikte studies, zoals de studie bestuurskunde of de studie politicologie, echter zullen deze studies geen garantie geven op een baan als burgemeester. Zie voor meer informatie over burgemeesters de Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudpakket voor de zzp administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een burgemeester werkzaam kan zijn

Een burgemeester werkt niet voor bedrijven, maar voor de lokale overheid en indirect voor de Rijksoverheid. Een burgemeester kan ook aangemerkt worden als ambtenaar. Een belangrijke toevoeging hierbij is wel dat een burgemeester aangemerkt moet worden als politieke ambtsdrager. Politieke ambtsdragers hebben te maken met andere regels dan gewone ambtenaren.

Competenties burgemeester

Een van de belangrijkste competenties als burgemeester is dat een burgemeester over bestuurscompetenties beschikt. Bestuurscompetenties hebben vooral betrekking op bestuursvaardigheden en bestuursstijlen. Daarnaast moet een burgemeester aangemerkt worden als verbinder en netwerker, die bedrijven, organisaties en burgers op de juiste manier weet te verbinden met elkaar. Ook communicatie speelt een belangrijke rol als burgemeester, omdat je te maken hebt met veel verschillende mensen. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, motivatie, inspiratie, aanjager, flexibiliteit, zelfstandigheid, luisteren, voelsprieten, sociaal, plannen, samenwerken en binden vermogen. Vanzelfsprekend moet een burgemeester over veel enthousiasme, doorzettingsvermogen en energie beschikken, omdat het ambt nogal veel van mensen kan vragen. Als laatste is het ook belangrijk om stressbestendigheid te benoemen. De competenties waaraan een burgemeester precies moet voldoen worden vastgelegd door de gemeenteraadsleden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als burgemeester

Arbeidsmarktperspectief als burgemeester is niet van toepassing omdat het geen gewone baan betreft. De doorgroeimogelijkheden als burgemeester zijn sterk afhankelijk van de competenties en behaalde resultaten. Het is denkbaar dat een burgemeester uiteindelijk een landelijke carrière kan starten als politicus of burgemeester zal worden van een grotere gemeente.

Arbeidsvoorwaarden en salaris burgemeester

Arbeidsvoorwaarden zijn niet echt van toepassing op een burgemeester omdat een burgemeester benoemd zal worden. Wat een burgemeester verdient qua salaris is verder niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente.

Eigen bedrijf starten als Burgemeester

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Burgemeester, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Burgemeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Burgemeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Burgemeester.

Mijnzzp.nl