Burgemeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een burgemeester is een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau, maar is niet het hoofd van een gemeente omdat dit de gemeenteraad is. De burgemeester is wel weer de voorzitter van de gemeenteraad maar is zelf geen lid van de gemeenteraad. De gemeenteraad en het college B&W vormen samen het gemeentestuur, waarvan de burgemeester ook de voorzitter is. Gemeentebestuur is een verzamelnaam van verschillende organen die een gemeente besturen. De belangrijkste taak van een burgemeester is het handhaven van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Daarnaast heeft een burgemeester diverse andere taken en verantwoordelijkheden, waaronder het voorzitten van de vergaderingen. Van een burgemeester mag verwacht worden dat deze actief betrokken is bij zijn of haar burgers op verschillende vlakken. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken en bijwonen van evenementen, het ondersteunen van muziekverenigingen en aan het koppelen van mensen, bedrijven en verenigingen. Het vakgebied van een burgemeester houdt dan ook zeker meer in dan alleen bestuurlijke werkzaamheden, ondanks dat dit wel de belangrijkste werkzaamheden zijn van een burgemeester. Het ambt burgemeester is een mooi en bijzonder ambt, maar het is ook een ambt waarbinnen je grote verantwoordelijkheden hebt als burgemeester. Een burgemeester is bijvoorbeeld niet alleen verantwoordelijk voor het college maar ook voor de politie en brandweer. Een andere benaming voor burgemeester is soms ook wel burgervader, omdat een burgemeester verantwoordelijk is voor alle burgers binnen de gemeente.

De bestuurlijke werkzaamheden van een burgemeester zijn divers. Ze komen neer op het voorzitten van de raadsvergaderingen en het voorzitten van het college van burgemeester en wethouders. Het college burgemeester en wethouders staat onder toezicht van de gemeenteraad die het college van burgemeester en wethouders controleert. De gemeenteraad bestaat weer uit volksvertegenwoordigers die men gemeenteraadsleden noemt. Besluiten die genomen worden tijdens de gemeenteraadsvergaderingen worden uitgevoerd door het college B&W en worden gecontroleerd door de gemeenteraadsleden. Om de onafhankelijkheid te kunnen garanderen van de gemeenteraad kan een burgemeester en wethouder geen gemeenteraadslid zijn. Als voorzitter (de burgemeester) is het de taak van de burgemeester om er voor te zorgen dat bestuurlijke vergaderingen ordelijk en vlot verlopen. In veel gevallen zal een burgemeester als voorzitter ook gebruik maken van een secretaris (gemeentesecretaris) die bijvoorbeeld de vergadering zal voorbereiden.

Een burgemeester is zelf ook een zelfstandig bestuursorgaan met eigen bevoegdheden. Deze bevoegdheden hebben betrekking op de openbare orde en veiligheid. Een burgemeester mag bijvoorbeeld bijeenkomsten verbieden of bedrijven sluiten wanneer de burgemeester denkt dat dit nog is om de veiligheid te kunnen garanderen. Hoe de burgemeester dit precies zal doen is afhankelijk van de situatie en de soort overtreding. Een burgemeester kan bijvoorbeeld kiezen voor bestuurlijke handhaving of er juist voor kiezen om een noodbevel uit te vaardigen.

Als de burgemeester tijdelijk niet aanwezig is zal de locoburgemeester het ambt tijdelijk waarnemen. Een locoburgemeester wordt gekozen door het college van burgemeester en wethouders en betreft een vastgestelde wethouder. Wanneer de aangewezen locoburgemeester ook niet aanwezig is kan een tweede, derde of vierde wethouder optreden als waarnemend locoburgemeester. Wanneer het voltallige college van B&W niet aanwezig is zal de nestor van de gemeenteraad optreden als locoburgemeester. Een nestor heeft betrekking op een raadslid dat beschikt over de meeste dienstjaren en dus praktijkervaring.

Wat doet een burgemeester:

Hoe wordt Nederland bestuurd:

Opleidingen tot burgemeester

Voor het ambt burgemeester bestaan geen opleidingen. Een burgemeester is doorgaans een persoon die beschikt over veel bestuurlijke ervaring vanuit eerder banen. Denk bijvoorbeeld aan een politieke carrière zoals minister, staatssecretaris of een baan bij de provincie. De functie burgemeester wordt over het algemeen gezien als een erebaan waarbij eerder bewezen diensten beloond worden. Er bestaan natuurlijk wel studies die aangemerkt kunnen worden als geschikte studies, zoals de studie bestuurskunde of de studie politicologie, echter zullen deze studies geen garantie geven op een baan als burgemeester. Zie voor meer informatie over burgemeesters de Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Bedrijven waar een burgemeester werkzaam kan zijn

Een burgemeester werkt niet voor bedrijven maar voor de lokale overheid en indirect voor de Rijksoverheid.

Competenties burgemeester

Een van de belangrijkste competenties als burgemeester is dat een burgemeester over bestuurscompetenties beschikt. Bestuurscompetenties hebben vooral betrekking op bestuursvaardigheden en bestuursstijlen. Algemeen belangrijke woorden als burgemeester zijn integriteit, onafhankelijkheid, signaalgevoeligheid, verbinden, netwerken, aanjager, stressbestendigheid en bindend vermogen. Vanzelfsprekend moet een burgemeester over veel enthousiasme, doorzettingsvermogen en energie beschikken, omdat het ambt nogal veel van mensen kan vragen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als burgemeester

Arbeidsmarktperspectief als burgemeester is niet van toepassing omdat het geen reguliere baan betreft. De doorgroeimogelijkheden als burgemeester zijn sterk afhankelijk van de competenties en behaalde resultaten. Het is niet ondenkbaar dat een burgemeester uiteindelijk een landelijke carrière kan starten als politicus of burgemeester zal worden van een grotere gemeente.

Arbeidsvoorwaarden en salaris burgemeester

Arbeidsvoorwaarden zijn niet echt van toepassing op een burgemeester omdat een burgemeester benoemd zal worden. Wat een burgemeester verdient qua salaris is verder niet zomaar aan te geven omdat dit geheel afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente.

Mijnzzp.nl