Burgemeester

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Burgemeester?

Een burgemeester is een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau, maar is niet het hoofd van een gemeente omdat dit de gemeenteraad is. De burgemeester is wel weer de voorzitter van de gemeenteraad maar is zelf geen lid van de gemeenteraad. De gemeenteraad en het college B&W vormen samen het gemeentestuur, waarvan de burgemeester ook de voorzitter is. Gemeentebestuur is een verzamelnaam van verschillende organen die een gemeente besturen. De belangrijkste taak van een burgemeester is het handhaven van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Daarnaast heeft een burgemeester diverse andere taken en verantwoordelijkheden, waaronder het voorzitten van de vergaderingen. Van een burgemeester mag verwacht worden dat deze actief betrokken is bij zijn of haar burgers op verschillende vlakken. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken en bijwonen van evenementen, het ondersteunen van muziekverenigingen en aan het koppelen van mensen, bedrijven en verenigingen. Het vakgebied van een burgemeester houdt dan ook zeker meer in dan alleen bestuurlijke werkzaamheden, ondanks dat dit wel de belangrijkste werkzaamheden zijn van een burgemeester. Het ambt burgemeester is een mooi en bijzonder ambt, maar het is ook een ambt waarbinnen je grote verantwoordelijkheden hebt als burgemeester. Een burgemeester is bijvoorbeeld niet alleen verantwoordelijk voor het college maar ook voor de politie en brandweer. Een andere benaming voor burgemeester is soms ook wel burgervader, omdat een burgemeester verantwoordelijk is voor alle burgers binnen de gemeente.

Lees verder...


Mijnzzp.nl