Burgemeester

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Burgemeester?

Een burgemeester is een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau, maar is niet het hoofd van een gemeente, omdat dit de gemeenteraad is. De burgemeester is wel de voorzitter van de gemeenteraad, maar is zelf geen lid van de gemeenteraad. De gemeenteraad en het college van B en W vormen samen het gemeentestuur, waarvan de burgemeester de voorzitter is. Gemeentebestuur is een verzamelnaam van verschillende organen, die een gemeente besturen. De belangrijkste taak van een burgemeester is het handhaven van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Daarnaast heeft een burgemeester diverse andere taken en verantwoordelijkheden, waaronder het voorzitten van vergaderingen en het promoten van de gemeente. Van een burgemeester mag verwacht worden dat deze actief betrokken is bij zijn of haar burgers op verschillende vlakken. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken en bijwonen van evenementen, het ondersteunen van muziekverenigingen en aan het koppelen van mensen, bedrijven en verenigingen. Het vakgebied van een burgemeester houdt dan ook meer in dan alleen bestuurlijke werkzaamheden, ondanks dat dit wel de belangrijkste werkzaamheden zijn van burgemeester. Het ambt burgemeester is een bijzonder ambt, maar het is ook een ambt waarbinnen je grote verantwoordelijkheden hebt. Een burgemeester is bijvoorbeeld niet alleen verantwoordelijk voor het college, maar ook voor de politie en brandweer. Een andere benaming voor burgemeester is soms ook wel burgervader, omdat een burgemeester verantwoordelijk is voor alle burgers binnen de gemeente. Burgemeester worden in Nederland door de Kroon benoemd, nadat een burgemeester is voorgedragen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebaseerd op de aanbeveling van een gemeenteraad. Het is binnen Nederland niet mogelijk om burgemeester te worden door middel van verkiezing. Een gemeenteraad kan er wel voor kiezen om een referendum te houden onder de burgers.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Burgemeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Burgemeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl