Gedeputeerde

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een gedeputeerde is een bestuurder die lid is van de Gedeputeerde Staten (GS) en maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur. Als gedeputeerde ben je verantwoordelijk voor een eigen portefeuille met daarin verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuur en milieu of verkeer en vervoer. Gedeputeerde Staten heeft betrekking op een bestuursorgaan waarvan de voorzitter de Commissaris van de Koning is. Als gedeputeerde ben je een gekozen bestuurder, die gekozen is door de Provinciale Staten. De Provinciale Staten bestaat uit volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau. Een gedeputeerde maakt voor een periode van vier jaar onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de Gedeputeerde Staten. Een gedeputeerde kan geen lid zijn van de Provinciale Staten, omdat de volksvertegenwoordiger binnen de Provinciale Staten juist als taak hebben het controleren van het college van Gedeputeerde Staten. Het aantal gedeputeerden is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. In het kort kunnen we de inhoudelijke werkzaamheden van een gedeputeerde het beste omschrijven als het voorbereiden en uitvoeren van besluiten, die genomen zijn door de Provinciale Staten. Het college van Gedeputeerde Staten voert niet alleen besluiten uit, die genomen zijn door Provinciale Staten, omdat het college van Gedeputeerde Staten ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van genomen besluiten van de Rijksoverheid. Daarnaast heeft het college van Gedeputeerde Staten als taak het controleren van gemeentebesturen en waterschappen. Het college van Gedeputeerde Staten wordt op hun beurt gecontroleerd door de Tweede Kamer, zoals door Ministers en/of Staatssecretarissen. Een gedeputeerde is dus een bestuurder, die vergeleken kan worden met een wethouder op gemeentelijk niveau. Een gedeputeerde is alleen verantwoordelijk voor het behartigen van belangen, die tot het taakgebied behoren van de gedeputeerde.

Een gedeputeerde is dus een bestuurder op provinciaal niveau, die onderdeel uitmaakt van het college van Gedeputeerde Staten. Als gedeputeerde heb je te maken met de Commissaris van de Koning en de verschillende volksvertegenwoordigers, die werkzaam zijn binnen de Provinciale Staten. Als gedeputeerde ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het houden van beleidsoverleggen, bestuurlijke werkzaamheden, aan het overleggen met medewerkers en aan het controleren van gemeentebesturen en waterschappen. Zoals eerder omschreven kan de functie gedeputeerde vergeleken worden met de functie wethouder op gemeentelijk niveau. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat de Gedeputeerde Staten op bestuurlijk niveau boven de gemeentes staan. Als gedeputeerde ben je dus niet werkzaam voor een bepaalde gemeente, maar werkzaam voor de hele provincie. Vanzelfsprekend heeft de Gedeputeerde Staten veel te maken met gemeentebesturen. In veel gevallen is het de Gedeputeerde Staten, die mee zal bepalen waar bijvoorbeeld precies gebouwd mag worden binnen gemeentes en aan welke milieunormen een gemeente zich moet houden. De Gedeputeerde Staten staat onder toezicht van een minister of staatssecretaris, die verantwoordelijk is voor het controleren van de Gedeputeerde Staten.

Werkzaamheden gedeputeerde

Andere belangrijke werkzaamheden van een gedeputeerde zijn bijvoorbeeld het actief lobbyen bij bedrijven, ministers en Eurocommissarissen om aandacht te vragen voor bepaalde zaken, die de provincie aangaan. Als gedeputeerde kan je bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het promoten van de provincie, zodat nieuwe innovatieve bedrijven voor de provincie kiezen. Een ander voorbeeld is het mogelijk maken van natuurontwikkeling, waardoor het leefklimaat van de provincie verder zal toenemen. Zoals eerder omschreven heeft een gedeputeerde veel te maken met de voorzitter (Commissaris van de Koning) en verschillende ambtenaren.

Taken van een gedeputeerde:

  • Beslissingen van de Provinciale Staten uitvoeren
  • Het behartigen van belangen van de Provincie
  • Het beheren van de portefeuilles
  • Het houden van toezicht (gemeentes en waterschappen)
  • Het nemen van besluiten
  • Het uitvoeren van wetten van de Rijksoverheid

Hoe werkt de provincie:

Opleidingen tot gedeputeerde

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot gedeputeerde. Een gedeputeerde zal gekozen worden door de Provinciale staten door middel van een getrapte verkiezing. De Provinciale Staten bestaat uit volksvertegenwoordigers die samen de gedeputeerde kiezen uit de volksvertegenwoordigers. In de meeste gevallen zal dit inhouden dat de volksvertegenwoordiger moet passen bij de betreffende portefeuille waarvoor hij of zij verantwoordelijk zal zijn als gedeputeerde.

Bedrijven waar een gedeputeerde werkzaam kan zijn

Een gedeputeerde is niet werkzaam voor bedrijven, maar is actief voor een Provincie en dus werkzaam voor de Rijksoverheid op Provinciaal niveau.

Competenties gedeputeerde

De competenties waarover een gedeputeerde moet beschikken worden over het algemeen samengesteld binnen een profielschets, die per portefeuille kan verschillen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een gedeputeerde moet beschikken over bestuurservaring en dat deze over een professionele instelling moet beschikken. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je te maken hebt met veel verschillende ambtenaren, bestuurders en burgers. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, motivatie, visie, kennis, inzicht, samenwerken, zelfstandigheid, leiderschap, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, plannen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gedeputeerde

Arbeidsmarktperspectief als gedeputeerde is niet echt van toepassing, omdat een gedeputeerde gekozen zal worden. De doorgroeimogelijkheden als gedeputeerde kunnen gezien worden in het worden van Burgemeester. Er zijn redelijk veel gedeputeerden die vroeg of laat Burgemeester worden van een gemeente. Een andere mogelijkheid is dat een gedeputeerde voor het bedrijfsleven gaat werken.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gedeputeerde

Een gedeputeerde zal qua arbeidsvoorwaarden onder het collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies (CAP) vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een gedeputeerde ontvang een bezoldering of salaris van ongeveer 120.000 euro bruto per jaar, wat neerkomt op een maandsalaris van 10.000 euro bruto. Vanzelfsprekend heeft een gedeputeerde ook recht op extra onkostenvergoedingen afhankelijk van de werkzaamheden.

Mijnzzp.nl