Gedeputeerde

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Gedeputeerde?

Een gedeputeerde is een bestuurder die lid is van de Gedeputeerde Staten (GS) en maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur. Als gedeputeerde ben je verantwoordelijk voor een eigen portefeuille met daarin verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuur en milieu of verkeer en vervoer. Gedeputeerde Staten heeft betrekking op een bestuursorgaan waarvan de voorzitter de Commissaris van de Koning is. Als gedeputeerde ben je een gekozen bestuurder, die gekozen is door de Provinciale Staten. De Provinciale Staten bestaat uit volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau. Een gedeputeerde maakt voor een periode van vier jaar onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de Gedeputeerde Staten. Een gedeputeerde kan geen lid zijn van de Provinciale Staten, omdat de volksvertegenwoordiger binnen de Provinciale Staten juist als taak hebben het controleren van het college van Gedeputeerde Staten. Het aantal gedeputeerden is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. In het kort kunnen we de inhoudelijke werkzaamheden van een gedeputeerde het beste omschrijven als het voorbereiden en uitvoeren van besluiten, die genomen zijn door de Provinciale Staten. Het college van Gedeputeerde Staten voert niet alleen besluiten uit, die genomen zijn door Provinciale Staten, omdat het college van Gedeputeerde Staten ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van genomen besluiten van de Rijksoverheid. Daarnaast heeft het college van Gedeputeerde Staten als taak het controleren van gemeentebesturen en waterschappen. Het college van Gedeputeerde Staten wordt op hun beurt gecontroleerd door de Tweede Kamer, zoals door Ministers en/of Staatssecretarissen. Een gedeputeerde is dus een bestuurder, die vergeleken kan worden met een wethouder op gemeentelijk niveau. Een gedeputeerde is alleen verantwoordelijk voor het behartigen van belangen, die tot het taakgebied behoren van de gedeputeerde.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Gedeputeerde

Wat is het salaris en tarief van een Gedeputeerde? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Gedeputeerde in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl