Gedeputeerde

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Gedeputeerde?

Een gedeputeerde is een bestuurder die lid is van de Gedeputeerde Staten van een provincie binnen Nederland. Als gedeputeerde ben je verantwoordelijk voor een eigen portefeuille met daarin verschillende beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, natuur en milieu of verkeer en vervoer. Een andere benaming voor gedeputeerde is soms ook wel Gedeputeerde Staten (GS), omdat een gedeputeerde onderdeel uitmaakt van het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten is een Nederlands bestuursorgaan waarvan de voorzitter de Commissaris van de Koning is. Als gedeputeerde ben je een gekozen bestuurder die gekozen is door de Provinciale Staten. De Provinciale Staten bestaat weer uit volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau. Een gedeputeerde maakt voor een periode van vier jaar onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de Gedeputeerde Staten. Een gedeputeerde kan geen lid zijn van de Provinciale Staten omdat de volksvertegenwoordiger binnen de Provinciale Staten juist als taak hebben het controleren van het college van Gedeputeerde Staten. Het aantal gedeputeerden per provincie is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. In het kort kunnen we de inhoudelijke werkzaamheden van een gedeputeerde het beste omschrijven als het voorbereiden en uitvoeren van besluiten die genomen zijn door de Provinciale Staten. Ook het houden van toezicht op besluiten en gemeentebesturen is weer specifiek een taak die toebehoort tot een gedeputeerde.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Gedeputeerde

Wat is het salaris en tarief van een Gedeputeerde? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Gedeputeerde in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl