Beleidsadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een beleidsadviseur is gedeeltelijk of geheel verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en de beleidsvoering die bedrijven, overheden of andere organisaties aangaat. Het beroep beleidsadviseur is zeer breed te noemen en kan verschillende onderdelen betreffen zoals personeelsbeleid, communicatiebeleid, organisatiebeleid, milieubeleid, vrijetijdsbeleid of het internetbeleid. Bij grote organisaties en overheden is overal wel beleid voor, dat tot stand is gekomen door zorgvuldige onderzoeken en mogelijke ervaringen die opgedaan zijn vanuit de praktijk. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het internetbeleid bij overheden en bedrijven, die het meestal zal verbieden voor medewerkers om bepaalde websites te bezoeken die verder niks met het werk te maken hebben, of te reageren op sociale media terwijl dit niet de taak is van de medewerkers. Als beleidsadviseur het je over het algemeen een grote adviserende rol naar bijvoorbeeld bestuursleden, directies of ministeries.

Welke taken en verantwoordelijkheden een beleidsadviseur precies heeft kan per organisatie en werkgever verschillen, maar het heeft altijd met beleid te maken. Een beleidsadviseur kan naast het opstellen van het bedrijfsbeleid ook beleidsmaatregelen opstellen, die bijvoorbeeld de bevolking aangaan, zoals het verkeersbeleid of het vreemdelingenbeleid.

Naast het opstellen van beleid kan het zo zijn dat een beleidsadviseur toeziet op de uitvoering van het beleid en verantwoordelijk is voor het aanpassen van beleid, als dit nodig mocht zijn. Een beleidsadviseur moet voor zijn werkzaamheden over veel kennis beschikken binnen zijn vakgebied en ook veel onderzoek uitvoeren, om mogelijke problemen te kunnen analyseren. Zo moet hij tot een gedegen advies kunnen komen, dat ook geaccepteerd wordt door de mensen die het zal betreffen.

De functie beleidsadviseur komt dus in alle branches voor op verschillende niveaus. Het zijn binnen het bedrijfsleven over het algemeen alleen de grotere bedrijven die één of meerdere beleidsmedewerkers aangesteld hebben. Het niveau als beleidsmedewerker kan onderling per organisatie of bedrijf wel enorm verschillen, dus de functie is niet bij alle bedrijven en overheden even zwaar. Een beleidsadviseur die werkzaam is voor een ministerie zal over het algemeen over veel talent moeten beschikken en veel ervaring moeten hebben. Als top beleidsadviseur speelt communicatie en het kunnen netwerken een grote rol, die zeker niet onderschat moeten worden omdat de belangen groot kunnen zijn. Zie voor meer informatie ook de beroepen Bedrijfsadviseur en het beroep Adviseur P&O.

Beroep beleidsadviseur:

Opleidingen tot beleidsadviseur

De meeste gerichte opleiding tot beleidsadviseur is over het algemeen de Hbo-opleiding Bestuurskunde & Overheidsmanagement, maar een andere Hbo-opleiding kan ook van toepassing zijn, zoals de Hbo-opleiding Bedrijfskunde, de Hbo-opleiding Communicatie of de Hbo-opleiding Business Management. Welke opleiding het beste past is natuurlijk erg persoonlijk. Een beleidsadviseur kan ook een geheel andere opleiding genoten hebben, omdat een beleidsadviseur ook op latere leeftijd na een andere carrière aangesteld kan worden als beleidsadviseur.

Bedrijven waar een beleidsadviseur werkzaam kan zijn

Een beleidsadviseur werkt over het algemeen voor grotere bedrijven, overheden of de semioverheidsorganisaties. Daarnaast kan een beleidsadviseur ook prima werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer en zo voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn.

Competenties beleidsadviseur

Als beleidsadviseur moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, maar de belangrijkste competenties zijn je communicatieve vaardigheden, het kunnen netwerken en kunnen luisteren. Daarnaast moet je als beleidsadviseur kunnen plannen en organiseren en zal je over een kritische instelling moeten beschikken. Wanneer je een top beleidsadviseur bent, die bijvoorbeeld voor ministeries werkt, zal je ook nog moeten kunnen onderhandelen en goed gevoel moeten hebben voor politiek.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beleidsadviseur

Over het algemeen kunnen we stellen dat het arbeidsmarktperspectief als beleidsadviseur goed te noemen is, omdat het bedrijfsleven en de overheid op grote schaal gebruikt maken van beleidsadviseurs. De doorgroeimogelijkheden als beleidsadviseur moeten gezien worden als het doorgroeien naar belangrijkere beleidszaken of het aansturen van andere beleidsmedewerkers.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beleidsadviseur

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als beleidsadviseur voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden en zijn deze niet van toepassing. Een beleidsadviseur zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen, ervaring en verdere verantwoordelijkheden. Een top beleidsadviseur die zware beleidsmatige verantwoordelijkheden heeft kan over het algemeen ook veel meer verdienen.

Mijnzzp.nl