Beleidsadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een beleidsadviseur is een deskundige en/of onderzoeker die zich gespecialiseerd heeft in beleidsvoering. Beleidsvoering kan in het kort het beste omschreven worden als het uitstippelen van nieuw beleid door middel van het uitvoeren van onderzoeken en het analyseren van gegevens. Om nieuw beleid te kunnen ontwikkelen zal een beleidsadviseur duidelijke doelen stellen. Een beleidsadviseur is meestal gedeeltelijk of geheel verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en de beleidsvoering, die bedrijven, overheden of andere soorten organisaties aangaat. Het beroep beleidsadviseur is breed te noemen en kan verschillende vakgebieden betreffen, zoals personeelsbeleid, communicatiebeleid, organisatiebeleid, milieubeleid, vrijetijdsbeleid of het internetbeleid van organisaties. Bij grote organisaties en overheden is overal wel beleid voor, dat tot stand is gekomen door zorgvuldige onderzoeken en mogelijke ervaringen, die opgedaan zijn vanuit het verleden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het internetbeleid bij overheden en bedrijven, die het zal verbieden voor medewerkers om bepaalde websites te bezoeken die verder niks met het werk te maken hebben. Als beleidsadviseur heb je een verantwoordelijke baan, omdat je belangrijke advieswerkzaamheden uitvoert, die overgenomen kunnen worden door bestuursleden, directies of ministeries. Een beleidsadviseur is niet alleen werkzaam voor overheden. Ook het bedrijfsleven maakt gebruik van beleidsadviseurs. Als beleidsadviseur kan je gespecialiseerd zijn binnen verschillende vakgebieden. Welke taken en verantwoordelijkheden een beleidsadviseur precies heeft kan per organisatie en werkgever verschillen, maar heeft wel altijd met beleid te maken. Een beleidsadviseur kan naast het opstellen van het bedrijfsbeleid beleidsmaatregelen opstellen, die bijvoorbeeld de bevolking aangaan, zoals het verkeersbeleid of het vreemdelingenbeleid.

Als beleidsadviseur ben je dus verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Daarnaast is een beleidsadviseur meestal verantwoordelijk voor het monitoren van beleid en het aanpassen van beleid, als dat nodig is. Een beleidsadviseur moet voor zijn werkzaamheden over veel kennis beschikken en zal veel onderzoek uitvoeren, om mogelijke problemen te kunnen analyseren. De functie beleidsadviseur komt in alle branches voor op verschillende niveaus. Binnen het bedrijfsleven zijn het over het algemeen alleen de grotere organisaties, die één of meerdere beleidsmedewerkers aangesteld hebben. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven binnen de financiële sector, die te maken hebben met de afdeling compliance. Binnen de afdeling compliance zijn het de compliance officers en de compliance manager die toezien op de naleving van het interne beleid. Dit beleid is over het algemeen opgesteld door een beleidsadviseur. Het beleid moet ervoor zorgen dat bedrijven geen problemen kunnen krijgen met eventuele toezichthouders. Het is denkbaar dat een beleidsadviseur aangemerkt kan worden als bestuurskundige.

Verschillende beleidsadviseurs

Zoals eerder omschreven zijn er veel verschillende beleidsadviseurs, die op verschillende manieren met beleid te maken kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan beleidsadviseurs, die wethouders of ministers adviseren over het verkeersbeleid, mobiliteit of over milieumaatregelen. Welke advieswerkzaamheden een beleidsadviseur precies zal geven is afhankelijk van de specialisatie. Een beleidsadviseur kan alleen adviseren over beleid als specialist. Met andere woorden kan een beleidsadviseur niet aangemerkt worden als generalist. In het algemeen is het zo dat alle beleidsadviseurs oplossingen zoeken voor organisatie- of maatschappelijke problemen door het opstellen van gericht beleid. Beleid is een ruim begrip, omdat beleid op alle denkbare manieren voorkomt. De meeste mensen hebben alleen dagelijks te maken met overheidsbeleid. Overheidsbeleid is meestal niet vrijblijvend, omdat dit beleid in veel gevallen aangemerkt kan worden als wet- en regelgeving waar iedereen mee te maken heeft. Over het algemeen zal een beleidsadviseur te maken hebben met verschillende beleidsmedewerkers.

Diverse taken als beleidsadviseur:

  • Het adviseren van bedrijven en overheden
  • Het monitoren en analyseren van bestaand beleid
  • Het opstellen van nieuwe beleidsplannen
  • Het overleggen en samenwerken met andere specialisten
  • Het vertegenwoordigen van bedrijven en overheden
  • Het zoeken naar passende oplossingen voor problemen

Wat doet een beleidsadviseur:

Beroep beleidsadviseur:

Opleidingen tot beleidsadviseur

De meeste gerichte opleiding tot beleidsadviseur is over het algemeen de Hbo-opleiding Bestuurskunde & Overheidsmanagement, maar een andere Hbo-opleiding kan ook van toepassing zijn, zoals de Hbo-opleiding Bedrijfskunde, de Hbo-opleiding Communicatie of de Hbo-opleiding Business Management. Welke opleiding het beste past is natuurlijk erg persoonlijk. Een beleidsadviseur kan ook een geheel andere opleiding genoten hebben, omdat een beleidsadviseur ook op latere leeftijd na een andere carrière aangesteld kan worden als beleidsadviseur. Het is denkbaar dat een beleidsadviseur zal beschikken over een universitaire studie. In dat geval kunnen nieuwe beleidsadviseurs ook ingewerkt worden door het volgen van een traineeship. Dit is vaak mogelijk als het een functie betreft binnen de overheid. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een beleidsadviseur werkzaam kan zijn

Een beleidsadviseur werkt over het algemeen voor grotere bedrijven, overheden of de semioverheidsorganisaties. Als een beleidsadviseur werkzaam is voor een beleidsadvies bureau kan een beleidsadviseur in veel gevallen ook aangemerkt worden als consultant. Daarnaast kan een beleidsadviseur werkzaam zijn als ondernemer, en zo voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn.

Competenties beleidsadviseur

De competenties waarover een beleidsadviseur moet beschikken kunnen inhoudelijk verschillen per beleidsadviseur, omdat een beleidsadviseur gespecialiseerd kan zijn binnen verschillende vakgebieden. De competenties van een top beleidsadviseur die werkzaam is voor ministeries kunnen natuurlijk niet zomaar vergeleken worden met een beleidsadviseur die werkzaam is voor bedrijven. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat een beleidsadviseur over uitstekende communicatieve vaardigheden moet beschikken, omdat een beleidsadviseur in de meeste gevallen te maken krijgt met veel verschillende personen en/of instanties. Ook het kunnen onderhandelen en netwerken zijn aan te merken als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, onderzoeken, overleggen, luisteren, integriteit, analytisch, samenwerken, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beleidsadviseur

Over het algemeen kunnen we stellen dat het arbeidsmarktperspectief als beleidsadviseur goed te noemen is, omdat het bedrijfsleven en de overheid op grote schaal gebruikt maken van beleidsadviseurs. De doorgroeimogelijkheden als beleidsadviseur moeten gezien worden als het doorgroeien naar belangrijkere beleidszaken of het aansturen van andere beleidsmedewerkers. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook promoveren aangemerkt worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beleidsadviseur

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als beleidsadviseur voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden en zijn deze niet van toepassing. Een beleidsadviseur zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen, ervaring en verdere verantwoordelijkheden. Een top beleidsadviseur die zware beleidsmatige verantwoordelijkheden heeft kan over het algemeen ook veel meer verdienen.

Read this information on Policy advisor in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Politikberater auf Deutsch.

Lea esta información sobre Asesor de políticas en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Beleidsadviseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beleidsadviseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl