Beleidsadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een beleidsadviseur is een vakman of vakvrouw die gespecialiseerd is in beleidsvoering. Beleidsvoering is in het kort het beste te omschrijven als het aangeven van de richting en de middelen waarmee het beleid bereikt kan worden. Om het nieuwe beleid te kunnen bereiken zal een beleidsadviseur duidelijke doelen stellen. Een beleidsadviseur is over het algemeen gedeeltelijk of geheel verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en de beleidsvoering die bedrijven, overheden of andere soorten organisaties aangaat. Het beroep beleidsadviseur is zeer breed te noemen en kan verschillende onderdelen betreffen, zoals personeelsbeleid, communicatiebeleid, organisatiebeleid, milieubeleid, vrijetijdsbeleid of het internetbeleid van organisaties. Bij grote organisaties en overheden is overal wel beleid voor, dat tot stand is gekomen door zorgvuldige onderzoeken en mogelijke ervaringen die opgedaan zijn vanuit de praktijk. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het internetbeleid bij overheden en bedrijven, die het meestal zal verbieden voor medewerkers om bepaalde websites te bezoeken die verder niks met het werk te maken hebben. Als  beleidsadviseur heb je een verantwoordelijke baan, omdat je belangrijke advieswerkzaamheden uitvoert die overgenomen kunnen worden door bestuursleden, directies of ministeries. Een  beleidsadviseur is niet alleen werkzaam voor overheden. Ook het bedrijfsleven kan gebruik maken van beleidsadviseurs. Als beleidsadviseur kan je gespecialiseerd zijn binnen bepaalde vakgebieden.

Welke taken en verantwoordelijkheden een beleidsadviseur precies heeft kan per organisatie en werkgever verschillen, maar het heeft altijd met beleid te maken. Een beleidsadviseur kan naast het opstellen van het bedrijfsbeleid ook beleidsmaatregelen opstellen, die bijvoorbeeld de bevolking aangaan, zoals het verkeersbeleid of het vreemdelingenbeleid. Naast het opstellen van beleid kan het zo zijn dat een beleidsadviseur toeziet op de uitvoering van het beleid en verantwoordelijk is voor het aanpassen van beleid, als dit nodig mocht zijn. Een beleidsadviseur moet voor zijn werkzaamheden over veel kennis beschikken binnen zijn vakgebied en ook veel onderzoek uitvoeren, om mogelijke problemen te kunnen analyseren. Zo moet hij tot een gedegen advies kunnen komen, dat ook geaccepteerd wordt door de mensen die het zal betreffen.

De functie beleidsadviseur komt dus in alle branches voor op verschillende niveaus. Het zijn binnen het bedrijfsleven over het algemeen alleen de grotere bedrijven die één of meerdere beleidsmedewerkers aangesteld hebben. Het niveau als beleidsmedewerker kan onderling per organisatie of bedrijf wel enorm verschillen, dus de functie is niet bij alle bedrijven en overheden even zwaar. Een beleidsadviseur die werkzaam is voor een ministerie zal over het algemeen over veel talent moeten beschikken en veel ervaring moeten hebben. Als top beleidsadviseur speelt communicatie en het kunnen netwerken een grote rol, die zeker niet onderschat moeten worden omdat de belangen groot kunnen zijn.

Beroep beleidsadviseur:

Opleidingen tot beleidsadviseur

De meeste gerichte opleiding tot beleidsadviseur is over het algemeen de Hbo-opleiding Bestuurskunde & Overheidsmanagement, maar een andere Hbo-opleiding kan ook van toepassing zijn, zoals de Hbo-opleiding Bedrijfskunde, de Hbo-opleiding Communicatie of de Hbo-opleiding Business Management. Welke opleiding het beste past is natuurlijk erg persoonlijk. Een beleidsadviseur kan ook een geheel andere opleiding genoten hebben, omdat een beleidsadviseur ook op latere leeftijd na een andere carrière aangesteld kan worden als beleidsadviseur.

Bedrijven waar een beleidsadviseur werkzaam kan zijn

Een beleidsadviseur werkt over het algemeen voor grotere bedrijven, overheden of de semioverheidsorganisaties. Als een beleidsadviseur werkzaam is voor een beleidsadvies bureau kan een beleidsadviseur in veel gevallen ook aangemerkt worden als consultant. Daarnaast kan een beleidsadviseur werkzaam zijn als ondernemer, en zo voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn.

Competenties beleidsadviseur

De competenties waarover een beleidsadviseur moet beschikken kunnen inhoudelijk verschillen per beleidsadviseur, omdat een beleidsadviseur gespecialiseerd kan zijn binnen verschillende vakgebieden. De competenties van een top beleidsadviseur die werkzaam is voor ministeries kunnen natuurlijk niet zomaar vergeleken worden met een beleidsadviseur die werkzaam is voor bedrijven. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat een beleidsadviseur over uitstekende communicatieve vaardigheden moet beschikken, omdat een beleidsadviseur in de meeste gevallen te maken krijgt met veel verschillende personen en/of instanties. Ook het kunnen onderhandelen en netwerken zijn aan te merken als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, onderzoeken, overleggen, luisteren, integriteit, analytisch, samenwerken, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beleidsadviseur

Over het algemeen kunnen we stellen dat het arbeidsmarktperspectief als beleidsadviseur goed te noemen is, omdat het bedrijfsleven en de overheid op grote schaal gebruikt maken van beleidsadviseurs. De doorgroeimogelijkheden als beleidsadviseur moeten gezien worden als het doorgroeien naar belangrijkere beleidszaken of het aansturen van andere beleidsmedewerkers.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beleidsadviseur

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als beleidsadviseur voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden en zijn deze niet van toepassing. Een beleidsadviseur zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen, ervaring en verdere verantwoordelijkheden. Een top beleidsadviseur die zware beleidsmatige verantwoordelijkheden heeft kan over het algemeen ook veel meer verdienen.

Mijnzzp.nl