Team Mijnzzp

Eenmanszaak naar bv

Ben je in het verleden een eenmanszaak gestart, maar is je bedrijf zo gegroeid dat een bv als rechtsvorm meer voor de hand ligt? Er zijn drie methoden om een eenmanszaak naar een bv om te zetten. Een reden om dit te doen, is bijvoorbeeld om te profiteren van andere fiscale voordelen. Of om de persoonlijke aansprakelijkheid te verminderen. Zo is het omzetten van een eenmanszaak naar een bv eveneens interessant om het bedrijf beter te kunnen verkopen.

Inhoudsopgave
1. Snelle omzetting rechtsvorm
2. Omzetten met terugwerkende kracht
3. Eenmanszaak met geruisloze inbreng naar bv omzetten

1. Snelle omzetting rechtsvorm

Een snelle manier om je eenmanszaak naar een bv om te zetten, is met een zogenoemde activa-passivatransactie. Je gaat hiervoor naar de notaris om daar een bv op te richten en zorgt voor een activa-passivadocument. Hierin staan de schulden en bezittingen vermeld die overgaan naar de besloten vennootschap. Bij het beëindigen van de eenmanszaak is het belangrijk om rekening te houden met de stakingswinst.

2. Omzetten met terugwerkende kracht

Er bestaat ook een mogelijkheid om een eenmanszaak met terugwerkende kracht in een bv om te zetten. Dit is mogelijk als je het bedrijf bijvoorbeeld binnen drie jaar wilt verkopen. Deze methode staat bekend als ruisende inbreng. Je dient dan een intentieverklaring naar de Belastingdienst te verzenden. Bij deze manier richt je de bv eveneens bij de notaris op en volgt er een akte van inbreng. Dit is een akte waarin de activa en passiva zijn opgenomen die naar de bv gaan vanuit de eenmanszaak. Bij ruisende inbreng gaat de bv voort met de actuele boekwaarden zoals deze op de bedrijfsbalans staan vermeld.

3. Eenmanszaak met geruisloze inbreng naar bv omzetten

Er is nog een methode om een eenmanszaak om te zetten naar een besloten vennootschap en dit met terugwerkende kracht te doen. Dit betreft de zogenoemde geruisloze inbreng, waarbij dezelfde boekwaarden het uitgangspunt vormen. Hier is een voordeel aan verbonden, want er vindt geen belastingafdracht plaats over de meerwaarde van het om te zetten bedrijf. De balans van de bv begint wat dat betreft dus met dezelfde waarden, zoals deze op de eenmanszaak van toepassing zijn bij de eindbalans. Er is voor deze methode overigens ook een intentieverklaring nodig om naar de Belastingdienst te sturen.

Mijnzzp.nl