Team Mijnzzp

Faillissement Leegverkoop

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord ofwel de WHOA is per 1 januari 2021 van kracht. Deze wet voorziet in de mogelijkheid dat bedrijven een akkoord kunnen bereiken met een schuldregeling zonder dat alle schuldeisers instemmen. Het traject verloopt met een gang naar de rechter om op de voorgestelde schuldenregeling een akkoord te krijgen. De WHOA is in het leven geroepen om te voorkomen dat bedrijven met grote schulden failliet gaan. De wet maakt het mogelijk om op een gecontroleerde manier met het bedrijf te stoppen of een doorstart te maken. Er is een speciale routekaart ontwikkeld met stappenplan om gebruik te maken van de WHOA.

Inhoudsopgave
1. Advocaat inschakelen
2. Akkoord in stemming brengen
3. Homologatieverzoek indienen

1. Advocaat inschakelen

De WHOA biedt een uitweg als je stopt met het betalen van schulden aan schuldeisers. Het is verstandig om een advocaat in te schakelen. Deze kan aan de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige toe te wijzen die het akkoord kan voorbereiden om een aanvang met het traject te maken. De afspraken dienen in een conceptakkoord vastgelegd te worden na overleg met de schuldeisers. Na het voorleggen van het conceptakkoord aan de schuldeisers volgt er een besloten akkoordprocedure of een openbare akkoordprocedure.

2. Akkoord in stemming brengen

De volgende stap is het akkoord in stemming brengen, maar het is daarvoor nog mogelijk om de advocaat bij de rechtbank een verzoek in te dienen om het akkoord te beoordelen. Na de stemming dient het verslag daarvan gedeeld te worden.

3. Homologatieverzoek indienen

Na het delen van het verslag dient de advocaat bij de rechtbank een homologatieverzoek in. Het verslag van de stemming dient bij de griffie terecht te komen. Vervolgens vindt de behandeling van het verzoek plaats. Schuldeisers die een stem hebben uitgebracht, krijgen nog de mogelijkheid om bij de rechtbank om een afwijzing te verzoeken.

Daarna volgt de uitspraak van de rechter in de vorm van een homologatie akkoord. Tegen de uitspraak van de rechtbank is het niet mogelijk om in beroep te gaan. Iedereen is gehouden aan het akkoord.

Deze routekaart met stappenplan is een beknopte weergave van de WHOA-procedure. Het is altijd aan te raden om een advocaat in te schakelen om advies te vragen indien je deze procedure wilt starten.

Kantoor

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Maak gebruik van een boekhoudprogramma. Hiermee kun je eenvoudig de administratie bijhouden. Dit werkt veel sneller en helpt ook mogelijke financiële problemen voorkomen.

Lees ook ons artikel: zelf faillissement aanvragen als zzp-er

Mijnzzp.nl