Team Mijnzzp

Ondernemer met schulden

Ben je als ondernemer op het punt aangekomen dat je niet meer in staat bent om je schulden te betalen? Het is belangrijk om als ondernemer met schulden op tijd aan de bel te trekken. Er zijn verschillende mogelijkheden en een daarvan is de regeling in de vorm van een minnelijk traject. In een dergelijke situatie ben jij als ondernemer met schulden zelf degene die het heft in handen neemt en afspraken met schuldeisers maakt. Er is onder meer ondersteuning mogelijk van de gemeente.

Inhoudsopgave
Regie in handen houden
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Schuldhulporganisatie

Regie in handen houden

Het is voor ondernemers met schulden van belang om de regie in eigen handen te houden, want daarmee voorkom je dat je verder in de problemen raakt. Bij een minnelijk traject trek je als ondernemer zelf aan de bel en probeer je in eerste instantie zelf regelingen te treffen met de schuldeisers. Mocht dat niet lukken dan is het mogelijk om bij de rechter aan te kloppen en te vragen of deze aan de schuldeisers een dwangakkoord wil opleggen. Als de rechter daarmee instemt dan dienen de schuldeisers daarin mee te gaan. Indien dit traject geen doorgang kan vinden dan kan je een beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen doen.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Gemeenten bieden ondersteuning aan ondernemers met schulden op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het minnelijk traject is overigens van toepassing op ondernemers met schulden die een eenmanszaak hebben, zoals zzp'ers, maar ook als je een bv of nv hebt. In plaats van een beroep te doen op de gemeente heb je als ondernemer ook de gelegenheid om rechtstreeks contact op te nemen met een schuldhulpverleningsorganisatie die vanuit commercieel oogpunt diensten aanbiedt.

Schuldhulporganisatie

In dat geval betaal je de kosten voor deze dienstverlening zelf, waarbij je mogelijk een beroep kan doen op je familie. Bij het gemeentelijk traject geldt dat de kosten vaak door de gemeente worden betaald en wordt er meestal ook een schuldhulporganisatie ingeschakeld. Het nadeel van het traject bij de gemeente is dat het gehele proces doorgaans wat meer tijd in beslag neemt. Er volgt altijd eerst een intakegesprek.

BoekhoudenOndernemen draait voor een belangrijk deel om de uiteindelijke cijfers onderaan de streep.

Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van online boekhouden. Dit kan echt veel problemen voorkomen.

Mijnzzp.nl