Avatar van Team Mijnzzp

Detailhandel

Ondernemers hebben in verschillende situaties kapitaal nodig. Bijvoorbeeld bij de start van het bedrijf of om investeringen te doen om het bedrijf te laten groeien. Indien er geen bedrijfskapitaal beschikbaar is, zijn er mogelijkheden om voor een zakelijke financiering te kiezen. Daarin zijn verschillende vormen van bedrijfsfinanciering te onderscheiden. Bijvoorbeeld een zakelijke krediet, zakelijke lening en crowdfunding.

Bedrijfskrediet

Een van de opties is om een zakelijk krediet aan te vragen bij de bank. Bij een zakelijk krediet is er sprake van een maximaal reservebedrag. Het is een vorm van krediet, waarbij het bedrijf niet in één keer het complete bedrag opneemt, maar in delen. Een opgenomen bedrag is bij een zakelijk krediet af te lossen en weer op te nemen. Het is in dat opzicht enigszins te vergelijken met een doorlopend krediet voor particulieren. Er is sprake van rentebetaling over het opgenomen bedrag.

Bedrijfslening

Een zakelijke lening is eveneens bij de bank aan te vragen, maar ook bij andere kredietverstrekkers. Bij een bedrijfslening ontvangt het bedrijf het bedrag van de lening inéén keer. Er geldt een maandelijkse aflosverplichting, waarbij naast de aflossing rente wordt betaald. De looptijd voor een bedrijfslening staat vooraf vast. Deze zakelijke lening is onder meer geschikt om bijvoorbeeld machines aan te schaffen. Of om de aanschaf van een bedrijfsauto mee te financieren.

Crowdfunding

Crowdfunding is tegenwoordig een populaire manier op het gebied van zakelijke financieringen. Het biedt onder meer starters de mogelijkheid om zonder afhankelijk te zijn van een bank een startkapitaal te verkrijgen. Er zijn verschillende platforms voor crowdfunding om het bedrijfsidee te lanceren en om investeringen te vragen. Er zijn meerdere bedrijven die dankzij crowdfunding een goede start hebben gemaakt en succesvol zijn geworden.

Lenen in de eigen omgeving

Het komt minder vaak voor, maar het is natuurlijk ook mogelijk om in de eigen omgeving geld te lenen. Bijvoorbeeld bij ouders indien deze een vermogen hebben en bereid zijn om je een lening te verstrekken. Of bij andere familie of wellicht bij vrienden of kennissen die wel wat in je bedrijfsidee zien. Zet altijd wel de leenovereenkomst op papier, zodat de voorwaarden voor iedereen duidelijk zijn.

Lees ook ons artikel: is een ondernemingsplan altijd nodig?

Mijnzzp.nl