Team Mijnzzp

Financiele problemen

Het is altijd belangrijk om de financiële situatie van je bedrijf goed in de gaten te houden. Je boekhouding vertelt je daar alles over. Bijvoorbeeld als je bedrijf er financieel minder rooskleurig voorstaat dan je misschien denkt. Er zijn dan ook verschillende signalen die laten zien of je bedrijf wellicht met financiële problemen te maken heeft.

Inhoudsopgave
Signalen mogelijke financiële problemen:
Wat kan je doen?
Richt je op de schulden

Signalen mogelijke financiële problemen:

1. Je ontvangt meer en meer betalingsherinneringen.
2. Leveranciers leveren niet meer op rekening.
3. De omzetcijfers laten een dalende lijn zien.
4. De verwachte omzet is laag.
5. De mogelijkheden om te besparen zijn op.
5. Aflossingsverplichtingen blijven achter.

Wat kan je doen?

Bovengenoemde signalen kan je maar beter serieus nemen, want de kans is groot dat je bedrijf in ernstige financiële problemen zit of komt. Het is dan de vraag wat je eraan kan doen om het tij te keren. In de eerste plaats is het van belang om in mogelijkheden te denken. Als je zelf door de bomen het bos niet meer ziet, schakel dan een externe partij in. Het is onder meer van belang om de mogelijkheden van je product of dienst in de markt concreet te onderzoeken. Onderzoek ook of het mogelijk is om een nieuw verdienmodel te introduceren, waardoor de omzet weer kan toenemen. Als je bedrijf nog levensvatbaar is dan is het eventueel mogelijk om te kijken of er vormen van financiering beschikbaar zijn.

Richt je op de schulden

Het is om de financiële gezondheid van je bedrijf te verbeteren van belang om je schuldenpositie in kaart te brengen. Het is raadzaam om hiervoor hulp in te schakelen, zoals een financieel adviseur die meedenkt over oplossingen. Overigens is het mogelijk om via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord met je bedrijf door te gaan om de schuldpositie te reorganiseren. Moet je belasting betalen, maar heb je daar geen financiële ruimte voor? Onderzoek of het mogelijk is om met de Belastingdienst een betalingsregeling overeen te komen. Bij schulden van je bedrijf is het in ieder geval belangrijk om niet weg te kijken, maar zo snel mogelijk om hulp te vragen. Het is voor zzp'ers mogelijk om contact op te nemen met het KvK Adviesteam.

Mijnzzp.nl