Team Mijnzzp

Bedrijfskrediet

Het is als ondernemer in diverse situaties handig om over extra geld te beschikken dat voor uiteenlopende doelen te gebruiken is. Bijvoorbeeld voor het doen van een belangrijke investering of voor het vergroten van het werkkapitaal. Het is mogelijk om voor een van de doelen een bedrijfskrediet aan te vragen, waarbij er verschillende opties zijn. Dit betreft een vorm van externe financiering die je eveneens kan inzetten om voorraad te kopen. Afhankelijk van het doel maak je een keuze uit verschillende vormen van bedrijfskrediet, zoals kortlopend, middellang bedrijfskrediet of langlopend.

Kortlopend bedrijfskrediet

Een kortlopend bedrijfskrediet is onder meer ideaal voor de dagelijkse bedrijfsvoering en is onder meer verkrijgbaar in een rekening courant krediet. Deze optie biedt de gelegenheid om op de zakelijke rekening rood te staan met als doel het werkkapitaal te vergroten om op korte termijn aan betalingsverplichtingen te voldoen. Een andere optie is debiteurenfinanciering waarmee je het betalingsrisico verlaagt en sneller geld tot je beschikking hebt.

Middellange termijn bedrijfskrediet

Bij een middellange termijn bedrijfskrediet is er sprake van een looptijd van minimaal een jaar. Er zijn ook wat dat betreft verschillende vormen van externe financiering te onderscheiden. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een zakelijke lening aan te vragen om een machine te kopen of een verbouwing te financieren. Een andere mogelijkheid is om de keuze voor financial lease te maken. Bij deze vorm leen je in principe ook geld en is er een onderpand, namelijk het bedrijfsmiddel.

Langlopend bedrijfskrediet

Er is ook nog een andere externe financiering te benoemen als bedrijfskrediet als je bijvoorbeeld als ondernemer onroerend goed wilt aankopen. In dit geval bestaat de mogelijkheid om een langlopend bedrijfskrediet aan te gaan. De minimale looptijd bedraagt dan doorgaans tien jaar en deze financiering kent ook wel de benaming zakelijke hypotheek of onroerend goed krediet.

Voldoende financiële middelen

Om voor een externe financiering in de vorm van bedrijfskrediet in aanmerking te komen, is het wel nodig om als bedrijf over voldoende financiële middelen te beschikken. Indien het niet mogelijk is om een bedrijfskrediet te verkrijgen, kan je kijken over een alternatieve vorm van bedrijfsfinanciering mogelijk is.

Webshop

Als ondernemer is het belangrijk dat je de boekhouding op orde hebt.

Dit is vooral het geval wanneer je op zoek bent naar financiering. De meeste ondernemers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden.

Vergelijk hier verschillende aanbieders

Mijnzzp.nl