Avatar van Team Mijnzzp

Financiering aanvragen

Bij het aanvragen van een bedrijfsfinanciering in de vorm va een zakelijk krediet zijn er een aantal aandachtspunten. Het verkrijgen van een zakelijke lening gaat niet zonder slag of stoot, want er zijn allerlei eisen om aan te voldoen. Een bank of andere kredietverstrekker kijkt namelijk naar het risico bij het verstrekken van een zakelijke lening. Ontdek hier de belangrijkste aandachtspunten.

Levensvatbaarheid van je onderneming

De levensvatbaarheid van je onderneming is een belangrijk punt. De bank wil de zekerheid dat je de zakelijke lening terugbetaalt. Daarom vindt er een beoordeling plaats ten aanzien van de levensvatbaarheid. Daarbij kijk de bank onder meer naar jou als ondernemer en naar je bedrijf. Daarbij speelt de branche waarin je actief bent eveneens een rol en komen de sterke en zwakke punten in beeld.

Rentabiliteit van je bedrijf

De rentabiliteit is een ander belangrijk punt. De bank kijkt in dit geval of je onderneming rendabel genoeg is. Bijvoorbeeld door te beoordelen wat het geïnvesteerde vermogen aan winst heeft opgeleverd. De lange termijn speelt hierbij een belangrijke rol. Bij een hoge rentabiliteit loopt de bank minder risico en is de kans op het verkrijgen van een lening groter.

Solvabiliteit van je zaak

Het vooruitzicht van winst op lange termijn is uitstekend maar de korte termijn is uiteraard eveneens van belang. Daarom vindt er ook een beoordeling van de aanvraag van de zakelijke lening plaats op solvabiliteit. Bedrijven kunnen te maken krijgen met financiële tegenvallers en dienen in staat te zijn om deze op te vangen. De solvabiliteitsratio is daarbij het uitgangspunt om te beoordelen of je bedrijf in staat is om in het geval van een faillissement schulden te voldoen. Daarbij kijkt de bank in welke mate je onderneming van vreemd vermogen afhankelijk is.

Liquiditeit

De huidige financiële situatie van je onderneming speelt natuurlijk ook een rol bij het verkrijgen van een zakelijke lening. Hierbij is het van belang om te beoordelen of je bedrijf in staat is om kortlopende schulden te voldoen. Het gaat daarbij om het vermogen dat je onderneming heeft, zowel in kas als op de bankrekening. Banken kijken verder ook nog naar extra zekerheid, zoals het hoofdelijk aansprakelijk stellen bij het aangaan van een zakelijke lening.

Lees ook ons artikel: Bedrijf starten zonder startkapitaal

Mijnzzp.nl