Team Mijnzzp

Vrouw

ABN-AMRO heeft een onderzoek uitgevoerd in het kader van inclusief bankieren en daaruit zijn opvallende resultaten naar voren gekomen. Het blijkt bijvoorbeeld dat het voor vrouwelijke ondernemers lastiger is om kapitaal aan te trekken en door te groeien dan voor mannelijke ondernemers. Overigens hebben beide groepen laten weten dat het verkrijgen van kapitaal lastig is, maar vrouwen ervaren het als moeilijker.

Vrouwen groeien minder vaak door met onderneming

Het onderzoek wijst eveneens uit dat vrouwen minder vaak met de onderneming doorgroeien in vergelijking tot mannen. Er zijn driemaal zoveel mannelijke ondernemers die met hun bedrijf doorgroeien dan vrouwen. Bovendien zijn er viermaal zoveel mannen in verhouding tot vrouwen die het bedrijf laat voortbestaan na meerdere jaren.

Doorgroeien met je bedrijf

Een reden voor het verschil in doorgroeien en het laten voortbestaan van het bedrijf is mogelijk dat vrouwen eerder als doel hebben om voor de omgeving impactvol te zijn. Dat is voor vrouwen doorgaans vaker een reden om een eigen onderneming te starten dan voor mannen. Verder blijkt uit het onderzoek dat vrouwelijke ondernemers het pitchen van een idee voor mannen minder leuk vinden.

Ook vinden vrouwen het van belang om zelf een keuze te maken met wie er gewerkt gaat worden. Uit het onderzoek komt eveneens naar voren dat vrouwen de ervaring hebben niet gezien of gehoord te worden. Bij een gesprek met een bank, waarin vrouwen om advies vragen, bestaat vooral de wens om advies te krijgen dat op de specifieke situatie is afgestemd.

Financieringsmonitor CBS

Overigens staan de resultaten uit het onderzoek van de bank niet op zichzelf. Eerder is al gebleken uit de Financieringsmonitor van het CBS dat vrouwen die een bedrijf willen starten eerder afvallen bij alle te nemen stappen. Zo blijkt uit de informatie dat vrouwelijke ondernemers bij het zoeken naar financiering minder succes hebben, maar ook minder actief zijn.

Het doel van ABN-AMRO is nu om de resultaten van het onderzoek mee te nemen met als doel om een verbetering door te voeren in de positie van vrouwelijke ondernemers. Een optie daarvoor is de focus te richten op inclusief bankieren.

Ondernemer aan het werk

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Maak als zzp'er gebruik van een boekhoudprogramma. Hiermee kun je eenvoudig de administratie bijhouden. Dit werkt veel sneller en gaat bijna volautomatisch.

Mijnzzp.nl