Team Mijnzzp

Swot-analyse

Er zijn redelijk veel ondernemers die zich bijna niet bezighouden met marketing of hier simpelweg helemaal geen aandacht aan besteden. Het is echter wel belangrijk om een marketingstrategie te ontwikkelen. Op basis daarvan is het namelijk mogelijk in te spelen op de bedrijfsvoering. Bovendien krijg je beter inzicht in je onderneming en leer je wat de sterke en zwakke punten zijn. Een SWOT-analyse helpt je daarbij en het is mogelijk om deze als zzp'er zelf te maken. Het maken van een SWOT-analyse is overigens niet alleen voor startende ondernemers belangrijk. Door het maken van een SWOT-analyse krijg je beter inzicht in de markt en leer je de opportunities en threats herkennen van je onderneming. Een SWOT-analyse wordt ook wel een sterkte-zwakteanalyse genoemd. De afkorting SWOT staat voor strengths, weaknesses, opportunities en threats, Als ondernemer is het belangrijk om je eigen sterke en zwakke punten van je bedrijf te kennen.

Een SWOT-analyse maken is belangrijk om de kansen en bedreigingen in de markt te kunnen onderzoeken. Hierbij hoort het in kaart brengen van directe concurrenten en bijvoorbeeld toekomstige bedreigingen door middel van innovatie. Als ondernemer heb je niet altijd volledige controle en kunnen zowel interne als externe factoren van invloed zijn op je bedrijfsvoering. Een SWOT-analyse helpt je bij het identificeren van deze mogelijke factoren. Kort gezegd geeft een SWOT-analyse je een beter inzicht in alle kansen en bedreigingen. De sterktes en zwaktes binnen een SWOT-analyse hebben betrekking op de ondernemer en de onderneming. Het is dus ook belangrijk om naar de eigen competenties te kijken als ondernemer.

Inhoudsopgave
Interne factoren
Externe factoren
Aansluiting bedrijf op arbeidsmarkt
Sterke en zwakke punten als zzp'er
Wat mag je verwachten van een SWOT-analyse

Interne factoren

Een SWOT-analyse zelf maken als zzp'er is niet moeilijk en een uitstekend beginpunt om een marketingstrategie te ontwikkelen. Je kijkt als eerst naar de interne factoren op basis van de sterke en zwakke punten van je bedrijf. Deze breng je in kaart. Je bent als persoon, zzp'er en ondernemer en dus ook je bedrijf. Zo kan werkervaring een sterk punt zijn, net als een groot netwerk en een prima imago.

Aan het schrijvenZwakke punten zijn er natuurlijk ook en deze variëren per ondernemer. Bijvoorbeeld als je niet heel goed bent in onderhandelen of als je nog helemaal niet over veel ervaring beschikt. Een ander zwak punt kan zijn dat je netwerk nog heel beperkt is of dat je niet over werkruimte beschikt.

Externe factoren

Een SWOT-analyse maken als zzp'er heeft niet alleen betrekking op interne factoren, maar ook op externe situaties. Denk maar aan de economie die wellicht in de lift zit als sterk punt of als er maar heel weinig concurrentie is. Dat zijn sterke punten net als dat er voor een zzp aannemer, schilder of stukadoor veel werk te verwachten is als er allemaal nieuwbouwprojecten verrijzen. Zo zijn er andersom ook zwakke externe factoren, bijvoorbeeld grote concurrentie of een neergaande economie of nieuwe wetgeving die rechtstreeks negatieve invloed heeft op je bedrijf. Als ondernemer heb je regelmatig te maken met nieuwe wetgeving dat wel of geen invloed op je bedrijf heeft.

Aansluiting bedrijf op arbeidsmarkt

Kantoor zzpEen SWOT-analyse zelf maken als zzp'er is zoals je ziet niet moeilijk. Als de analyse klaar is, heb je de sterke en zwakke punten goed in kaart gebracht. Deze zet je tegen elkaar af om de aansluiting van je bedrijf op de markt in beeld te brengen. Maak gebruik van daar waar kansen liggen en richt je op het afzwakken van factoren die je bedrijf bedreigen.

Sterke en zwakke punten als zzp'er

Als zzp'er is het daarom belangrijk om alle kansen en bedreigingen te herkennen en te erkennen. Het maakt verder niet uit of de kansen en bedreigingen positief of negatief zijn. Het draait erom mogelijke kansen en bedreigingen te identificeren. Ook dien je als zzp'er bewust te zijn van je eigen sterke en zwakke punten. Hierdoor kun je je bedrijf behoeden voor mogelijke valkuilen. Bovendien kunnen er zowel interne als externe factoren zijn waarop je als ondernemer weinig invloed hebt. Het erkennen van deze aspecten is eveneens van groot belang. Wanneer je als ondernemer een SWOT-analyse maakt van jezelf, voer je eigenlijk een interne analyse van jezelf uit. Een volledige SWOT-analyse heeft wel betrekking op alle interne en externe sterktes en zwaktes van jouw bedrijf.

Wat mag je verwachten van een SWOT-analyse

Een goede SWOT-analyse moet op een heldere manier de kansen en bedreigingen van jouw bedrijf weergeven. Het is belangrijk dat alle sterke en zwakke punten van je onderneming naar voren komen. Als je bijvoorbeeld minder bedreven bent in boekhouden, zoek dan hulp voor de boekhouding en erken dit als een zwakte. Wanneer je een SWOT-analyse maakt, dan is het essentieel om geen gevoelige punten over het hoofd te zien.

Boekhouding doen laptopEen SWOT-analyse maken draait juist om het in kaart brengen van alle zwaktes als sterke punten. Door de sterktes en zwaktes in kaart te brengen maak je het ondernemer een stuk eenvoudiger. Zoals eerder beschreven, kun je ook als individu een interne analyse maken van jezelf als ondernemer.

Mijnzzp.nl