Team Mijnzzp

Container schip

Bij het leveren op rekening van producten of diensten loop je als ondernemer een risico dat facturen niet worden betaald. Een kredietverzekering biedt dekking tegen dat risico en voorziet in een vergoeding als een debiteur niet meer in staat is om de betaling te voldoen. Bijvoorbeeld als gevolg van surseance van betaling of als het bedrijf failliet is gegaan. Er zijn daarbij uiteenlopende vormen van kredietverzekering mogelijk.

Inhoudsopgave
Verschil in kredietverzekeringen
Vormen van kredietverzekering
Wat is wel en wat is niet verzekerd?
Goed debiteurenbeheer

Verschil in kredietverzekeringen

Er zijn in de eerste plaats verschillende soorten kredietverzekeringen. Bij het maken van een keuze is het onder meer belangrijk om rekening te houden met de manier van zakendoen en de omvang van het bedrijf. Een ander aspect dat meetelt, is het totaal dat op rekening geleverd wordt.

Vormen van kredietverzekering

Een van de mogelijkheden is om een kredietverzekering per transactie af te sluiten. Deze optie is bijvoorbeeld geschikt als je als ondernemer incidenteel grote bedragen van een debiteur te goed hebt. Het is echter ook mogelijk om per debiteur het risico af te dekken door voor deze vorm van verzekering te kiezen.

Bij het internationaal zakendoen is het mogelijk om per land een kredietverzekering af te sluiten. Een andere soort kredietverzekering heeft betrekking op de omzet. Er is in dit geval een mogelijkheid om een omzetverzekering af te sluiten om de gehele omzet te verzekeren tegen klanten die niet betalen. Dit is overigens de meest uitgebreide kredietverzekering.

Wat is wel en wat is niet verzekerd?

Een kredietverzekering biedt dekkingen tegen openstaande rekeningen die klanten niet meer kunnen betalen. Doorgaans is er geen sprake van een dekking op het moment dat er bij de klant sprake is van wel kunnen betalen, maar niet willen betalen. Ook particuliere klanten vallen buiten de dekking van de kredietverzekering.

Goed debiteurenbeheer

Bij het afsluiten van een kredietverzekering komen er ook een aantal verplichtingen voor de ondernemer bij kijken. Het is bijvoorbeeld verplicht om een goed debiteurenbeheer te voeren net als algemene voorwaarden te hanteren, zoals ten aanzien van de levering en betaling. Het afsluiten van een kredietverzekering is onder meer mogelijk bij bepaalde banken, verzekeraars en via brancheverenigingen die kredietverzekeringen bieden.

Freelancer achter computer

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van online boekhouden. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl