Team Mijnzzp

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers maakt onderdeel uit van het pensioenakkoord. Welke invloed de val van het kabinet heeft op de voorgestelde veranderingen voor de arbeidsmarkt is nog maar de vraag. Dit neemt niet weg dat er belangrijke redenen zijn waarom een zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk is.

Grote gevolgen bij langdurige uitval

Een ondernemer die met langdurige uitval te maken krijgt als gevolg van arbeidsongeschiktheid kan met grote gevolgen geconfronteerd worden. Als je als zzp'er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, is het vangnet maar heel beperkt.

Je komt in de bijstand terecht als het inkomen van jou en je eventuele partner beneden de bijstandsnorm uitkomt. Of als je spaargeld hebt, is het mogelijk om daarop terug te vallen. Dit is zelfs verplicht als je boven de toegestane norm aan spaargeld komt op basis van de bijstandsnormen. De kans is groot dat er van je spaargeld nog maar weinig overblijft. Ben je 55 jaar of ouder dan kan je overigens aanspraak maken op de IOAZ en gelden er andere normen voor spaargeld en vermogen.

Heb je een eigen huis? In het ergste geval zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid zonder verzekering zo groot dat je het eigen huis moet verkopen. Mocht je een partner hebben die de inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid kan opvangen, dan biedt dit enige zekerheid.

Verplichte zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering

De verplichte zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering komt er om de grote financiële gevolgen bij langdurige uitval op te vangen. Er is enige tijd geleden een adviesrapport uitgebracht van de Stichting van de Arbeid die de voordelen benoemt van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers.

In het adviesrapport staan wat dat betreft aanbevelingen opgenomen voor de uitvoer van de verplichte verzekering. Bijvoorbeeld dat de uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid doorloopt tot het begin van de AOW. Een ander voordeel dat in het rapport benoemd wordt, is dat de ondernemer meer spaargeld kan behouden.

Bovendien is het de bedoeling om ondernemers die langdurige ziek of arbeidsongeschiktheid hulp krijgen bij terugkeer naar de arbeidsmarkt. Een belangrijke hoofdlijn van de verplichte AOV heeft betrekking op de wachttijd die mogelijk een jaar wordt. De eerste periode moet je dan ook zelf overbruggen.

Mijnzzp.nl