Team Mijnzzp

Arbeidsongeschiktheid

Er is door TNO een Zelfstandigen Enquête Arbeid uitgevoerd. De uitkomst hiervan in combinatie met de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek laten zien dat ondernemers liever zelf sparen of beleggen dan een arbeidsongeschiktheid verzekering te nemen. Het aantal arbeidsongeschiktheid verzekeringen dat wordt afgesloten, kent haast geen toename. Daarentegen sparen en beleggen ondernemers wel om de gevolgen van eventuele arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Inhoudsopgave
65% ondernemers treft maatregelen tegen arbeidsongeschiktheid
Sparen en beleggen
Aansluiting bij collectieve voorziening populair
Geen toename arbeidsongeschiktheid verzekeringen

65% ondernemers treft maatregelen tegen arbeidsongeschiktheid

Zelfstandig ondernemers zijn in tegenstelling tot werknemers niet verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Een meerderheid van de ondernemers, namelijk 65% liet weten in het begin 2023 over voorzieningen te beschikken om arbeidsongeschiktheid financieel op te vangen. Twee jaar eerder was dit nog 63% en in 2019 was dit percentage 59%. Het soort voorziening om arbeidsongeschiktheid op te vangen, loopt overigens sterk uiteen. Een deel heeft spaargeld achter de hand, anderen een eigen woning en er zijn ook ondernemers die een verzekering hebben afgesloten.

Sparen en beleggen

Uit het onderzoek en de cijfers van het CBS blijkt verder dat 37% van de ondernemers met een eenmanszaak in 2023 in staat is terug te vallen op het eigen vermogen. Dit betreft geld dat met sparen en beleggen is opgebouwd. Sparen en beleggen is onder de zzp'ers een voorziening die vanaf 2019 het meest populair is geworden. Er is zelfs ten opzichte van 2019 in het huidige jaar zelfs sprake van een stijging van 7% van het aantal zzp'ers dat een dergelijke voorziening heeft om arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Aansluiting bij collectieve voorziening populair

Naast de toename van sparen en beleggen als arbeidsongeschiktheid voorziening groeit de populariteit onder zzp'ers als het om de aansluiting bij een collectieve voorziening gaat. Een voorbeeld van een collectieve voorziening is een broodfonds. Dit percentage is van 2019 van 4% gestegen naar 6% in 2023.

Geen toename arbeidsongeschiktheid verzekeringen

Het aantal arbeidsongeschiktheid verzekeringen is in 2023 ongeveer hetzelfde als in 2019 met 21% van de ondernemers die zich daartegen verzekerd hebben. Dit heeft onder meer te maken met de hoge kosten van een arbeidsongeschiktheid verzekering. Het inmiddels gevallen kabinet had eerder plannen om een arbeidsongeschiktheid verzekering voor zzp'ers verplicht te maken. Het is nu maar de vraag of dit voorstel wel doorgaat.

Mijnzzp.nl