Team Mijnzzp

Afsluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp heb je steeds vaker alleen de mogelijkheid om beroepsarbeid te verzekeren. Dit blijkt uit een onderzoek dat door MoneyView is uitgevoerd. Het arbeidsongeschiktheidscriterium richt zich tegenwoordig vooral op een dekking voor beroepsarbeid. Dit betekent dat je arbeidsongeschikt bent indien je niet meer in staat bent om je eigen beroep uit te oefenen. Je betaalt meer premie voor deze dekking in vergelijking met het verzekeren van passende arbeid, die meer naar de achtergrond verdwijnt.

Inhoudsopgave
Arbeidsongeschiktheid
Gangbare arbeid en passende arbeid
Beroepsarbeid als standaard
Indexering AOV

Arbeidsongeschiktheid

Gangbare arbeid betekent bij een AOV dat je arbeidsongeschikt bent als je niet meer in staat bent om algemene arbeid te verrichten. Kan je het eigen beroep niet meer uitoefenen, maar ben je nog wel geschikt voor een andere functie, dan ben je arbeidsgeschikt voor gangbare arbeid. Bij passende arbeid speelt de opleiding en ervaring een rol om te bepalen of je arbeidsgeschikt bent.

Gangbare arbeid en passende arbeid

Gangbare arbeid komt al haast niet meer voor op de polissen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijkt daarmee tot het verleden te behoren. Het was tot ongeveer tien jaar terug bij 78% van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogelijk om je voor passende arbeid te verzekeren. Dit is tegenwoordig teruggebracht naar 48%. Het verzekeren van beroepsarbeid is bij alle beschikbare arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zzp mogelijk.

Beroepsarbeid als standaard

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp is zo blijkt uit het onderzoek tot standaard verheven. Het aantal producten met een verzekering voor beroepsarbeid is de afgelopen tien jaar fors gestegen. In 2013 was het aantal verzekeringen met uitsluitend beroepsarbeid als onderdeel nog maar 23%. Dit percentage is nu in 2023 gestegen naar 54%.

Indexering AOV

Het is uiteraard belangrijk dat er sprake is van een AOV met indexering. Dit betekent dat de polis meegroeit met de inflatie en meebeweegt of zich aanpast aan inkomensschommelingen van de verzekerde. Er zijn verzekeringen met de optie om voor indexering te kiezen. In dit geval stijgt de uitkering of het verzekerd bedrag ieder jaar met een percentage. Bijvoorbeeld met het percentage gebaseerd op de prijscijferindex van het CBS. Bij de meeste verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid geldt dat indexering betreffende de uitkering een mogelijkheid is.

Mijnzzp.nl