Team Mijnzzp

Verzekering zzp

Als zelfstandig ondernemer is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten, zodat je er zeker van bent dat je ingedekt bent tegen inkomensverlies wanneer je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Momenteel maakt vier op de vijf zelfstandigen nog geen gebruik van een AOV-verzekering, hoofdzakelijk vanwege de maandelijkse premie van een AOV.

Voordelige AOV

Inhoudsopgave
Wat houdt een AOV-verzekering in?
Heb ik een AOV-verzekering nodig?
Is een AOV-verzekering verplicht voor zelfstandigen?
AOV of Broodfonds?
Waarom AOV via UWV?

Wat houdt een AOV-verzekering in?

Je bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor het verzekeren tegen inkomensverlies wanneer je ziek of arbeidsongeschikt raakt. Als zzp'er ben je niet in loondienst en zul je dus zelf maatregelen moeten nemen. Zonder een AOV-verzekering loop je het risico dat je al je inkomsten verliest wanneer je niet meer kunt werken door ziekte of arbeidsongeschikt. Door het afsluiten van een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering voorkom je dit risico.

Heb ik een AOV-verzekering nodig?

Of je als zzp'er een AOV-verzekering nodig hebt, hangt af van je persoonlijke situatie. Als je voldoende eigen middelen hebt of als er voldoende inkomen binnenkomt zonder dat je fysiek aan het werk hoeft, dan is het mogelijk dat een AOV-verzekering niet noodzakelijk is. Echter, als je sterk afhankelijk bent van je werkzaamheden en inkomen uit je eigen bedrijf, is het verstandig om een AOV af te sluiten. Voor het aanvragen van een hypotheek is het meestal niet vereist om een AOV af te sluiten.

Is een AOV-verzekering verplicht voor zelfstandigen?

Het is momenteel nog niet verplicht om als zzp'er een AOV-verzekering af te sluiten, maar dit zal naar verwachting binnen enkele jaren wel het geval zijn. De overheid heeft vergevorderde plannen om het voor alle ondernemers verplicht te stellen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Naar verwachting zal dit tussen 2025 en 2027 het geval zijn voor alle zelfstandigen.

AOV of Broodfonds?

Het is mogelijk om aan te sluiten bij een broodfonds. Het is echter belangrijk om te beseffen dat een broodfonds je geen vrijstelling geeft van de toekomstige verplichting om een AOV af te sluiten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat een broodfonds een voorziening is en geen verzekering. Bovendien keert een broodfonds maximaal twee jaar uit bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Door je aan te sluiten bij een broodfonds kun je echter wel de wachtperiode van een AOV-verzekering op twee jaar zetten, waardoor je een lagere premie betaalt voor de AOV.

Bereken AOV-premie

Waarom AOV via UWV?

Het is voor startende ondernemers mogelijk om een vrijwillige ziektewet verzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij het UWV. Het grote voordeel hiervan is dat het UWV je nooit zal weigeren om mogelijke medische redenen, terwijl dit wel het geval kan zijn bij commerciële verzekeraars. Enkele nadelen van de UWV AOV zijn echter dat je mogelijk te maken kunt krijgen met een hogere premie en dat het UWV je altijd zal beoordelen op inzetbaarheid op basis van de arbeidsongeschiktheidscriteria. Dit houdt in dat het UWV zal beoordelen welke werkzaamheden je nog wel kunt uitvoeren. Het kan dus voorkomen dat een timmerman die niet meer kan tillen toch ingezet kan worden voor andere werkzaamheden, zoals werken op kantoor.

Mijnzzp.nl