Team Mijnzzp

AOV voor zzp verplicht

Er is al vaak over geschreven dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering op komst is. Nu heeft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daar een definitieve aanzet toegegeven. Het kabinet wil naast de verplichte AOV voor zzp'ers nog meer regels veranderen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Betaalbare AOV

Zelfstandig ondernemers krijgen straks een verplichting om zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. De minister heeft daarbij laten weten dat het hier gaat om een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering. In de talkshow Op1 meldde de minister in de uitzending van 3 april 2023 dat er bij de premie gedacht kan worden aan een bedrag van 200 euro. In aanvulling daarop kwam naar voren dat de uitkering dan op modaal inkomensniveau ligt.

Verplicht in 2027

De minister heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat de afspraken betreffende onder meer de verplichte AOV in overeenstemming met werkgevers en vakbonden zijn gemaakt. De verplichte regeling gaat vermoedelijk pas in 2027 in. Het is de bedoeling dat het UWV de verantwoordelijkheid krijgt over deze regeling. Ondernemers met een eenmanszaak die al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben geregeld, kunnen deze gewoon behouden. Uiteraard staat het ondernemers vrij om nu alvast een AOV te regelen om als vangnet te dienen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wendbaarheid kleine ondernemingen

Er zijn uiteraard zelfstandig ondernemers met een eenmanszaak die personeel in dienst hebben. Deze bedrijven zijn minder wendbaar op het moment dat een personeelslid langdurig ziek is. Dit brengt de kleine ondernemingen vaak in de problemen, omdat er onzekerheid heerst over de terugkeer. Hierdoor is het lastiger om een vervanger in dienst te nemen. Daar komt met wetswijziging die op stapel staat, verandering in. Het is de bedoeling dat deze ondernemers sneller duidelijkheid krijgen met betrekking tot de langdurige arbeidsongeschiktheid. Het is de bedoeling dat er na een jaar verzuim duidelijk is of terugkeer een optie is of dat het mogelijk is om een vervanger voor de zieke werknemer in dienst te nemen. Een andere verandering die mogelijk kleine ondernemers treft, is het verbod op nul-urencontracten. Dit geldt eveneens voor de nieuwe regels die strenger worden als het gaat om tijdelijke arbeidskrachten.

Mijnzzp.nl