Team Mijnzzp

Werkplek

Een zzp ongevallenverzekering voorziet in een uitkering op het moment dat je door een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt. Bijvoorbeeld als je een ongeluk in het verkeer krijgt, waardoor je met blijvende invaliditeit te maken krijgt. Of als je aan het werk bent met een machine en je hand verliest of als je komt te overlijden door een val van een steiger.

Inhoudsopgave
Zzp ongevallenverzekering: hoogte van de uitkering
Wel of niet een ongevallenverzekering zzp afsluiten?
Hoogte van de premie

Zzp ongevallenverzekering: hoogte van de uitkering

De hoogte van de uitkering bij een zzp ongevallenverzekering is afhankelijk van de situatie. Kom je te overlijden door een ongeval dan keert de verzekering een vast bedrag uit aan de nabestaanden. Is er sprake van blijvende invaliditeit dan bepaalt een arts de mate van invaliditeit en vindt de uitkering plaats aan de hand van een invaliditeitstabel.

Overigens is het belangrijk te weten dat je met een ongevallenverzekering zzp doorgaans ook buiten werkzaamheden om bent verzekerd, zoals in de privésfeer. Check dit altijd, zodat je niet een dubbele ongevallenverzekering afsluit.

Wel of niet een ongevallenverzekering zzp afsluiten?

Het is niet altijd nodig om een ongevallenverzekering zzp af te sluiten, want vaker krijgt het de voorkeur om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kiezen. Dit is een verzekering die terugval in inkomen opvangt als je door arbeidsongeschiktheid niet meer kan werken. Er zit dan ook een wezenlijk verschil tussen beide verzekeringen.

Bij een ongevallenverzekering zzp vindt er bijvoorbeeld geen uitkering plaats als je door ziekte niet meer kan werken. Dat is bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering wel het geval. Een ongevallenverzekering zzp kan dan ook niet als alternatief of als vervanging van een arbeidsongeschiktheidsverzekering gezien worden.

Hoogte van de premie

Een reden dat er zzp'ers zijn die toch voor een ongevallenverzekering zzp kiezen, betreft de niet al te hoge premie. Doorgaans is een dergelijke verzekering af te sluiten voor een bedrag rond de 10 euro per maand en dat is natuurlijk een schijntje in vergelijking met de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Overigens is een ongevallenverzekering zzp niet verplicht om af te sluiten en dat geldt momenteel ook nog voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als je een keuze wilt maken tussen beide verzekeringen ben je doorgaans met een arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege het opvangen van de inkomensterugval beter uit.

Boekhouding

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van online boekhouden. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Lees ook: Belangrijke verzekeringen voor bouw en klusbedrijven

Mijnzzp.nl