Team Mijnzzp

Ziekenhuis

Wanneer je zelfstandig ondernemer bent, is het belangrijk om rekening te houden met wat er gebeurt als je arbeidsongeschikt raakt. Eén van de meest gebruikte manieren om dat te doen is een door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan je overigens ook doen via een collectieve regeling met andere zzp'ers.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost ongeveer € 2500,- bruto per jaar. Als je een verzekering afsluit, betaal je minimaal € 156,- per maand. De premie kan natuurlijk ook hoger zijn. Het percentage dat wordt terugbetaald bij arbeidsongeschiktheid ligt rond de 85%. Daarom is het ook zo belangrijk om goed na te denken over deze verzekering. Hoe lager het inkomen dat je verzekert, hoe lager de premie zal worden. De meeste verzekeraars hanteren een minimumgrens voor het bedrag dat je kan verzekeren. De minimumgrens is bij de meeste verzekeraars € 10.000,- per jaar.

Voordat je de eerste uitkering krijgt

De maandelijkse premie als zzp'er kan een stuk lager uitvallen als je kiest voor een langere wachtperiode. Bij arbeidsongeschiktheid moet je dan zelf de periode overbruggen voordat je de eerste uitkering krijgt. Een langere wachtperiode kan overigens ook iets schelen in het bedrag dat wordt vergoed als er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Hierdoor zal de premie lager worden en is er toch sprake van voldoende dekking. Je moet dan wel rekening houden met het zelf overbruggen van de periode.

Als je meteen een uitkering wilt krijgen, dan is het belangrijk om de eigenrisicoperiode zo kort mogelijk te houden. De eigenrisicoperiode en andere voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen.

De meeste zzp'ers kiezen voor een eigenrisicoperiode van 30 dagen. De eigen risicotermijn is de periode tussen de eerste dag waarop de arbeidsongeschiktheid is vastgesteld en de eerste dag dat je een uitkering krijgt. Bijna alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hanteren een wachtperiode van minimaal 30 dagen. Voor de griep of verkoudheid kun je dus niet terecht bij de verzekeraar. Bekijk daarom goed wat er in je eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering staat en kies voor het plan dat ook op jouw situatie aansluit. Het volledig indekken van inkomensverlies is dus niet mogelijk.

Wanneer je arbeidsongeschikt raakt

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om te bedenken wat er zal gebeuren als je arbeidsongeschikt raakt. Zoek daarom goed uit welke verzekering het beste bij jou past en kies een verzekerde waarde dat past bij de omvang van je bedrijf. Een passende verzekering afsluiten kun je dan ook alleen doen na onderzoek. Ook de uitkeringsduur is een belangrijke factor wanneer het hebben over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De vaste lasten mogen als zelfstandig ondernemer vanzelfsprekend geen probleem vormen.

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Een beroepsarbeidsongeschiktheid is van toepassing wanneer je arbeidsongeschikt bent geraakt en geen ander beroep wil uitoefenen. Hiervoor zul je maandelijks ook een hogere premie moeten betalen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan dit slim zijn. Er zal bij arbeidsongeschiktheid niet gezocht worden naar passende arbeid.

Re-integratie als zzp'er

Vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering krijg je bij arbeidsongeschiktheid hulp bij de re-integratie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een arbeidsdeskundige, re-integratiecoach of om een ergonoom. Hierdoor is de kans op succesvolle re-integratie op de arbeidsmarkt veel groter. Persoonlijk advies en goede begeleiding zijn hierbij belangrijke woorden. Een goede adviseur of verzekeraar kan hierover meer informatie verstrekken.

Wat is het verzekerd bedrag?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zal in de meeste gevallen tot 80% van het bruto jaarloon uitkeren. Het verzekerde bedrag vanuit de verzekering is dus hoog te noemen. Er zijn ook verzekeringen te vinden die tot 90 % gaan. Een eigen vergelijking maken bij verschillende aanbieders kan dus de moeite waard zijn. Overigens is het ook mogelijk om gebruik te maken van een tussenpersoon.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering beperkte uitkeringsduur

Normaal gesproken is de verzekering tot aan de pensioenleeftijd bij arbeidsongeschiktheid. Tegenwoordig is het ook mogelijk om te kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met beperkte uitkeringsduur. In dat geval zal ook de premie fors lager worden. Vanzelfsprekend zul je dan wel over voldoende financiële reserves moeten beschikken als zelfstandig ondernemer.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is erg belangrijk. Niet iedereen is zich daarvan bewust. Je kunt dan ook alleen een goede verzekering afsluiten na onderzoek. Pas dan weet je welke dekkingsmogelijkheden er zijn en wat het verzekerd bedrag is. Een adviseur kan hierbij helpen of je kunt zelf op zoek gaan naar een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor elk beroep en beroepsgroep is het mogelijk om een passende verzekering af te sluiten. Hulp van een adviseur krijgen is in de meeste gevallen ook mogelijk.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Er gaan steeds meer stemmen op vanuit de politiek en sociale partners voor een verplichte, betaalbare en toegankelijke verzekering. Momenteel is er nog geen sprake van een verplichting. Het grote probleem hiervan is dat de premie erg hoog is. Daarnaast zijn er veel mensen die simpelweg geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, hoewel dit wel belangrijk is. Alle werknemers en zelfstandig ondernemers kunnen arbeidsongeschikt raken door omstandigheden.

Afsluiten van een AOV

Verzekeren voor arbeidsongeschiktheid is tegenwoordig ook mogelijk door het online aanvragen van informatie. Het uitkeringspercentage, de risicoperiode, het verzekerde bedrag, afsluitkosten en de premie zijn allemaal online beschikbaar. Hiervoor moet je wel cijfers over je onderneming verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan het huidige inkomen, de gewenste eindleeftijd en het gewenste verzekerd bedrag. De premie voor een AOV berekenen is hierdoor eenvoudig.

Is een AOV-verzekering fiscaal aftrekbaar?

De kosten voor de AOV-verzekering zijn aftrekbaar. De premie moet je dan opgeven als 'uitgave voor andere inkomensvoorzieningen'. De premie kun je niet opgeven als kostenpost. De kosten voor de AOV-verzekering geef je op in de aangifte inkomstenbelasting. De AOV-premie is aftrekbaar in Box 1: inkomen uit werk en woning. Hierdoor is het meteen een stuk aantrekkelijker om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Door het terugkrijgen van de belasting kan dit enkele honderden euro's voordeel opleveren.

Boekhouding doen

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van online boekhouden. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Lees ook ons artikel: Crowdsurance als alternatief voor AOV of broodfonds

Mijnzzp.nl