Team Mijnzzp

Torentje minister president

Er is door werkgevers en de vakbeweging een akkoord tot stand gekomen over de arbeidsmarkthervorming. Het akkoord houdt in dat er sprake gaat zijn van een sterke beperking van het flexwerken. Ook voor zzp'ers geldt dat er gevolgen zijn, zoals een minimaal uurtarief van 30 tot 35 euro. Daarnaast geldt voor uitzendarbeid dat uitzendkrachten maar een jaar in deze constructie mogen werken. Vervolgens dient de werkgever de persoon in dienst te nemen met maximaal zes contracten van tijdelijke aard gedurende twee jaar. Aan nulurencontracten en payrolling komt een einde. Het is een akkoord dat de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt toe moet roepen. Er zijn in Nederland 1,7 miljoen flexwerkers actief en 1,1 miljoen ondernemers met een eenmanszaak die als zzp'er werken.

Minimaal uurtarief voor schijnzelfstandigen

Er zijn veel zzp'ers die eigenlijk werkzaam zijn als schijnzelfstandigen. Het gaat hierbij om ondernemers die op zzp basis werken voor bedrijven in bijvoorbeeld de thuiszorg en bezorging van post. Deze zzp'ers hebben vaak te maken met een te lage betaling. De invoering van een minimaal uurtarief van 30 tot 35 euro kan daar een einde aan maken. Het gaat overigens om een bruto bedrag van 30 tot 35 euro per uur. Bij het doorzetten van het akkoord komt de zzp'er in dienst van het bedrijf indien de betaling lager ligt dan 35 euro bruto per uur. Er is nog wel een uitweg daarin als de werkgever bij de rechter bewijst dat er geen sprake is van rechtsvermoeden van werknemerschap. Ook het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid gaat verplicht worden.

Hoe bepaal ik mijn zzp uurtarief:

Betaling per dienst

Het is niet duidelijk in hoeverre het mogelijk zal zijn om de constructie te handhaven van een minimumtarief per uur. Er zijn natuurlijk enorm veel zzp'ers die niet op basis van een uurtarief werkzaam zijn, maar per dienst of per opdracht krijgen betaald. Minister Koolmees wilde eerder ook al voor zzp'ers een minimaal bedrag per uur instellen. Dat bleek ook lastig om te handhaven. Verder is de kans groot dat er een verzekering komt voor ondernemers om mogelijk verlies van inkomen op te vangen indien er sprake is van langdurige uitval door arbeidsongeschiktheid.

Overigens is dit onderdeel ook al eerder aan de orde geweest en opgenomen in het Pensioenakkoord. De fiscale aftrek wordt verder afgebouwd, maar er komen wel fiscale regels voor ondernemers die met eigen investeringen risico lopen. Bovendien is het de bedoeling om een vorm van sociale zekerheid voor zelfstandig ondernemers te realiseren, waarbij de steun van TOZO als voorbeeld dient.

RekeningenHet minimumtarief voor zzp'ers is al jaren een belangrijk onderwerp.Het is als zzp'er belangrijk om een reëel uurtarief te hanteren.

Maak als zzp'er gebruik van een online boekhoudprogramma. Dan kun je eenvoudig berekenen welk uurtarief je moet hanteren.

Mijnzzp.nl