Ergonoom

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een ergonoom is gespecialiseerd in ergonomie. Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Het onderzoeksgebied van een ergonoom heeft betrekking op producten, ruimtes en werplekken. Het woord ergonomie stamt af van de Griekse woorden ergon en nomos, wat staat voor werk en wet. In het kort komt ergonomie neer op het veilig en gezond kunnen werken, wat meestal betrekking heeft op werknemers en arbeid. Maar ergonomie hoeft niet alleen betrekking te hebben op werkgerelateerde onderzoeken, omdat ook consumentengoederen behoren tot het werkgebied van een ergonoom. Ergonomen bestuderen dus op een wetenschappelijke manier de mens in relatie tot zijn omgeving, waarbinnen gezondheid, veiligheid, comfort en gebruiksvriendelijkheid een belangrijke rol spelen. De inhoudelijke werkzaamheden van een ergonoom kunnen verschillen per ergonoom, maar hebben in alle gevallen wel te maken met ergonomie. Ergonomie is weer een breed begrip dat betrekking heeft op producten, ruimtes en werkplekken. Omdat ergonomie in de meeste gevallen maatwerk is zal een ergonoom veel analyseren om mensen en/of organisaties te kunnen voorzien van ergonomische verbeterpunten. Ergonomie is voor iedereen belangrijk, omdat ergonomie mogelijke gezondheidsklachten kan voorkomen, zoals door een verkeerde werkhouding. Ergonomie draagt ook voor een belangrijk deel bij aan het verbeteren van de werkprestaties, omdat mensen zich beter voelen als ze op een prettige en veilige manier kunnen werken. Ergonomie komt in het kort neer op het voorkomen van gezondheidsproblemen door het vooraf toepassen van maatregelen. Ook het geven van trainingen en het geven van voorlichting speelt een belangrijke rol als ergonoom. Ergonomen zijn vaak werkzaam voor adviesbureaus, ontwerpbureaus of werkzaam voor arbodiensten. Daarnaast kunnen ergonomen werkzaam zijn voor onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Ergonomie is een breed vakgebied dat niet alleen betrekking heeft op de juiste bureaustoel of bureau. Denk bijvoorbeeld ook aan complexe productiehallen, die zo ontworpen en ingericht worden dat de werknemers op een veilige en gezonde manier kunnen werken. Als een ergonoom in een vroeg stadium betrokken is bij het ontwerp van een werkomgeving kan hij of zij ontwerpadviezen geven om gezondheidsproblemen te voorkomen. Deze adviezen hoeven niet alleen betrekking te hebben op ideale werkomstandigheden. Ze kunnen ook betrekking hebben op de arbeid zelf. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van eentonige werkzaamheden, waardoor iemand zich niet prettig voelt en zich wellicht ziek zal melden. In dit geval kan het advies zijn dat werknemers moeten rouleren om gezondheidsproblemen te voorkomen. Een ergonoom kan niet vergeleken worden met een arbeidsanalist, omdat dit een ander beroep betreft. Een arbeidsanalist is gespecialiseerd in het onderzoeken en analyseren van bedrijfsprocessen. Dit heeft dus niet specifiek met ergonomie te maken. Een arbeidsanalist kan wel samenwerken met een ergonoom.

Wat is ergonomie

Een ander vakgebied binnen de ergonomie is het begrijpelijk maken van dingen. Het begrijpelijk maken van dingen kan betrekking hebben op machines en apparaten. Door de opkomst van moderne machines en apparaten die in veel gevallen complex zijn, is het voor de mens soms moeilijk om ze te begrijpen. Het is de ergonoom die kan voorkomen dat machines en apparaten zo complex zijn dat mensen eigenlijk niet meer weten wat deze machines doen. Denk hierbij aan het vereenvoudigen van processen, het opstellen van duidelijke handleidingen of het ontwerpen van een korte cursus, zodat nieuwe werknemers de machines en apparaten leren kennen. Ook dit onderdeel heeft alles te maken met gezondheid en veiligheid.

Gezonde werkplek creëren

Het creëren van een gezonde werkplek heeft dus niet alleen te maken met een goede zithouding. Er zijn veel meer factoren van invloed op goede werkomstandigheden. Denk bijvoorbeeld ook aan het creëren van voldoende daglicht, aan planten of aan het bepreken van loopafstanden. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers een rol krijgen met betrekking tot veiligheid en gezondheid. De meeste grote bedrijven hebben tegenwoordig speciale preventiemedewerkers aangesteld, die intern zelf controleren en advies geven over mogelijke veiligheids- of gezondheidsproblemen. Een gezonde werkplek zal in alle gevallen bijdrage aan de verzuimbeheersing.

Wat doet een ergonoom allemaal:

  • Het analyseren van lichaamshoudingen
  • Het analyseren van werkhoudingen
  • Het analyseren over ontwerpen (producten)
  • Het adviseren over eventuele hulpmiddelen
  • Het geven van voorlichting en trainingen
  • Het bestuderen van werkomgevingen
  • Het bestuderen van de algemene veiligheid

Beroep Ergonoom:

Opleidingen tot ergonoom

Binnen Nederland bestaan geen voltijds opleidingsmogelijkheden ergonomie. Wel zijn er diverse externe opleiders te vinden die meestal alleen toegankelijk zijn als je minimaal beschikt over een Hbo-opleiding. Op universitair niveau kan de studie Human Factors and Engineering Psychology een mogelijkheid zijn. Zie voor meer informatie over mogelijke opleidingen de Vereniging voor ergonomie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een ergonoom werkzaam kan zijn

Een ergonoom kan voor diverse bedrijven, instellingen en universiteiten werkzaam zijn. Denk hierbij aan adviesbureaus, onderzoeksbureaus en aan arbodiensten. Als een ergonoom werkzaam is voor een adviesbureau kan een ergonoom in veel gevallen aangemerkt worden als ondernemer of consultant. Een ergonoom kan ook werkzaam zijn voor fabrikanten, die producten ontwikkelen. In dat geval kan een ergonoom bijvoorbeeld samenwerken met een industrieel vormgever. De meeste ergonomen zijn werkzaam voor arbodiensten of adviesbureaus.

Competenties ergonoom

Als ergonoom ben je een wetenschappelijk onderzoeker en speelt het kunnen analyseren van gegevens een belangrijke rol. Ook communicatie is een competentie, die niet onderschat moet worden. Als ergonoom heb je over het algemeen met veel verschillende managers, directeuren en werknemers te maken. Ook educatie kan belangrijk zijn als je verantwoordelijk bent voor voorlichtingswerkzaamheden en het geven van trainingen. Algemeen belangrijke woorden zijn onafhankelijkheid, motiveren, samenwerken, overleggen, plannen, organiseren, wet- en regelgeving, monitoren, waakzaamheid, controleren, analytisch en overtuigingsvermogen. Een ergonoom kan ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ergonoom

Het arbeidsmarktperspectief als ergonoom is matig te noemen. Er is binnen het bedrijfsleven volop aandacht voor gezondheid en veiligheid, maar lang altijd op wetenschappelijke niveau, waardoor de arbeidskansen beperkt zijn. De doorgroeimogelijkheden als ergonoom moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het starten van je eigen adviesbureau. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren aangemerkt worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ergonoom

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten werkgevers werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer bepaal je zelf de arbeidsvoorwaarden. Een ergonoom in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Dit beroep komt voor op zowel Hbo-niveau als op wo-niveau, waardoor het salaris kan variëren.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Ergonoom

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ergonoom bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl