Ergonoom

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Ergonoom?

Een ergonoom is iemand die gespecialiseerd is in ergonomie. Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Het onderzoeksgebied van een ergonoom heeft betrekking op producten, ruimtes en werplekken. Het woord ergonomie stamt af van de Griekse woorden ergon en nomos, wat staat voor werk en wet. In het kort komt ergonomie neer op het veilig en gezond kunnen werken, wat meestal betrekking heeft op werknemers en arbeid. Maar ergonomie hoeft niet alleen betrekking te hebben op werkgerelateerde onderzoeken, omdat ook consumentengoederen behoren tot het werkgebied van een ergonoom. Ergonomen bestuderen dus op een wetenschappelijke manier de mens in relatie tot zijn omgeving, waarbinnen gezondheid, veiligheid, comfort en gebruiksvriendelijkheid een belangrijke rol spelen. De inhoudelijke werkzaamheden van een ergonoom kunnen verschillen per ergonoom, maar hebben in alle gevallen wel te maken met ergonomie. Ergonomie is weer een breed begrip dat betrekking heeft op producten, ruimtes en werkplekken. Omdat ergonomie in de meeste gevallen maatwerk is zal een ergonoom veel analyseren om mensen of organisaties te kunnen voorzien van ergonomische verbeterpunten. Ergonomie is voor iedereen belangrijk, omdat ergonomie mogelijke gezondheidsklachten kan voorkomen, zoals door een verkeerde werkhouding. Ergonomie draagt ook voor een belangrijk deel bij aan het verbeteren van de werkprestaties, omdat mensen zich beter voelen als ze op een prettige en veilige manier kunnen werken. Ergonomie komt in het kort neer op het voorkomen van gezondheidsproblemen door het vooraf toepassen van maatregelen. Ook het geven van trainingen en het geven van voorlichting speelt een belangrijke rol als ergonoom. Ergonomen zijn vaak werkzaam voor adviesbureaus, ontwerpbureaus of werkzaam voor arbodiensten. Daarnaast kunnen ergonomen werkzaam zijn voor onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Ergonoom

Wat is het salaris en tarief van een Ergonoom? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Ergonoom in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Ergonoom

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ergonoom bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl