Team Mijnzzp

Mensen onderweg werk

Er is nog altijd sprake van een minderheid als het gaat om zzp'ers die een AOV hebben. Uit onderzoek van Knab is echter gebleken dat de populariteit toeneemt. Momenteel is 40% van de zelfstandig ondernemers op zzp-basis voorstander van de invoering van een verplichte AOV. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd, bleek dat percentage twee jaar terug nog maar 25% te zijn. In Den Haag ligt de discussie omtrent de invoering van een verplichte AOV zzp regelmatig op tafel, maar er is nog altijd geen knoop doorgehakt.

Inhoudsopgave
Verschil in branches
Risicobewustheid zzp'er
Zelf keuzes maken als ondernemer

Verschil in branches

Bijna 40% van de zzp'ers die hebben meegedaan aan het onderzoek is tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekerd. Er zijn wel verschillen per branche aan te merken. In branches met zware werkzaamheden, zoals in de bouw en industrie zijn er aanmerkelijk meer zzp'ers die een AOV hebben afgesloten. Dat percentage komt uit op 47%.

In de branche voor zakelijke dienstverlening blijkt 44% van de zzp'ers een AOV te hebben afgesloten. Er zijn echter ook branches, waarin de zelfstandig ondernemers zich minder vaak verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het gaat dan onder meer om ondernemers in de horeca, detailhandel en in de kunst- en cultuursector.

Risicobewustheid zzp'er

Dat de populariteit van een arbeidsongeschiktheidsverzekering onder zelfstandig ondernemers toeneemt, is wellicht verklaarbaar. Door alle aandacht die er voor de invoering van een verplichte AOV is, worden de ondernemers zich mee bewust van alle risico’s. Bovendien kan het ook zo zijn dat de crisis van het afgelopen jaar een rol heeft gespeeld om mensen zich meer bewust te laten worden van risico’s. Overigens kan de populariteit van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wel zijn toegenomen, maar zzp'ers blijken de verplichting van een AOV nog altijd af te wijzen.

Zelf keuzes maken als ondernemer

Ondernemers zijn niet voor niets ondernemers geworden en willen dan ook zelf keuzes maken. Verder is er de gedachte dat de premie van een AOV te hoog wordt en dat veel ondernemers daardoor helemaal niet in staat zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het is echter wel zo dat als er sprake is van een verplichte AOV de premie waarschijnlijk niet zo hoog zal zijn als nu het geval is.

Boekhouding en administratie

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van online boekhouden. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl