Team Mijnzzp

Ongeluk op het werk

Een eigen onderneming brengt als zzp'er risico’s met zich mee, die overigens te verzekeren zijn. Uitval door ziekte, ongeval met arbeidsongeschiktheid tot gevolg zorgt bij een groot aantal ondernemers voor een directe inkomensval. Heb je een zwaar vak, zoals zzp stratenmaker, dan is het ook nog maar de vraag of je tot je pensioenleeftijd in staat bent om te werken. In dat geval krijg je als je niet meer in staat bent om je werk als zzp'er te verrichten een inkomensgat tot je pensioen. Het is in beide situaties beter om te voorkomen dat je door arbeidsongeschiktheid te maken krijgt met een inkomensval. Daar zijn verschillende oplossingen voor beschikbaar.

Inhoudsopgave
Leg elke maand geld opzij
Verzeker jezelf tegen arbeidsongeschiktheid
Wat als je niets geregeld hebt?

Leg elke maand geld opzij

Heb je als zzp'er een goedlopend bedrijf dan is het mogelijk om je op een eventuele inkomensval voor te bereiden door zelf elke maand geld opzij te zetten. Verplaats je geld naar een spaarrekening met een hoge rente of kies voor een spaardeposito. Je geld staat dan wel vast voor een jaar of langer, maar de rente is daarentegen ook hoger dan op een gewone spaarrekening. Een andere manier om geld opzij te leggen en te laten groeien, is door je geld te beleggen. Dit hoef je niet zelf te doen, want er zijn bij banken bijvoorbeeld mogelijkheden om je geld te beleggen in een zogenoemd mixfonds.

Verzeker jezelf tegen arbeidsongeschiktheid

Een andere optie om een inkomensval op te vangen, is door jezelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Er bestaat een grote kans dat dit in de toekomst verplicht wordt en daar kan je alvast op vooruitlopen.

Wat als je niets geregeld hebt?

Er zijn voor ouderen die het bedrijf willen beëindigen mogelijkheden om voor een IOAZ-uitkering in aanmerking te komen. Je moet dan wel aan allerlei voorwaarden voldoen en ook het inkomen van een eventuele partner telt mee om te bepalen of je er recht op hebt. Heb je een partner met inkomen dan bestaat de kans dat je nergens recht op hebt en dus met een serieuze inkomensval te maken krijgt als de werkzaamheden te zwaar worden of als je arbeidsongeschikt raakt.

Mijnzzp.nl