Team Mijnzzp

Pensioen regelen

Een zelfstandige zonder personeel moet zelf het eigen pensioen regelen. Uit onderzoek van Knab blijkt dat het inkomen van de zzp'er daar invloed op heeft. Ondernemers met een laag inkomen houden zich minder bezig met het opbouwen van pensioen. Bovendien hebben zzp'ers met een laag inkomen minder fiscale kennis.

Inhoudsopgave
Minderheid ondernemers
Kennis van fiscale zaken
Alternatieve pensioenopbouw

Minderheid ondernemers

Het onderzoek wijst uit dat de meerderheid van de ondernemers met een eenmanszaak zich niet actief bezighoudt met het pensioen. Daarbij is een onderscheid te maken aan de hand van het besteedbaar inkomen. 38% van de respondenten heeft laten weten op actieve wijze het pensioen te regelen. Bij een besteedbaar inkomen van meer dan 4.000 euro neemt dat percentage toe naar 54%. In de lagere inkomensklasse met een inkomen tot 2.000 euro houdt maar een kwart van de zzp'ers zich met een toekomstig pensioen bezig. Hieruit blijkt dat er op basis van het besteedbaar inkomen in de toekomst een kloof te verwachten is.

Kennis van fiscale zaken

Uit het onderzoek komt onder meer ook naar voren dat de kennis van fiscale zaken omtrent het pensioen beperkt is. Het is wel van belang om fiscale kennis te hebben om maximaal te profiteren van de voordelen die er beschikbaar zijn voor het opbouwen van pensioen. Er zijn namelijk belastingvoordelen van toepassing als je pensioen opbouwt via een lijfrente of banksparen.

Slechts 26% geeft aan kennis te hebben van fiscale zaken die betrekking hebben op het opbouwen van pensioen. Overigens laat het besteedbaar inkomen hierin ook een verschil zien. De fiscale kennis is lager in de lagere-inkomensgroepen. Het begrip jaarruimte dat betrekking heeft op de fiscale regelingen is bij minder dan helft van de ondernemers bekend.

Alternatieve pensioenopbouw

Er komt uit het onderzoek naar voren dat een groot deel van de ondernemers wel iets geregeld heeft om vermogen op te bouwen. Bijvoorbeeld door op de hypotheek af te lossen of door zelf spaargeld opzij te zetten. Dit is dan vrij opneembaar spaartegoed en komt net als vrij beleggen niet voor een fiscale regeling voor pensioenopbouw in aanmerking. 17% van de respondenten heeft laten weten helemaal niets voor het pensioen te regelen.

Mijnzzp.nl