Team Mijnzzp

Zeilboot

Je hebt als zzp’er recht op ouderdomspensioen in de vorm van AOW als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dat is niet bepaald een vetpot, zodat het belangrijk is om na te denken over een aanvullende oudedagsvoorziening. Er is een groot aantal ondernemers dat geen maatregelen heeft genomen om een aanvullend pensioen te regelen. Wil je in de toekomst als je met pensioen gaat er niet te veel financieel op achteruitgaan dan zijn er verschillende opties.

Inhoudsopgave
Fiscale oudedagsreserve
Deelname aan collectieve pensioenregeling
Zelf sparen of beleggen
Verplichte pensioenregelingen

Fiscale oudedagsreserve

Bij het opbouwen van een oudedagsvoorziening als ondernemer is het mogelijk om een deel van je winst te reserveren. Je reserveert het gewenste deel voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Het voordeel is dat je pas in de toekomst belasting over de gereserveerde winst hoeft te betalen. Het is mogelijk om het gereserveerde bedrag bijvoorbeeld in een lijfrente om te zetten. Over de lijfrentetermijnen vindt dan belastingheffing plaats. Het is eveneens mogelijk om een lijfrente bij een financiële instelling aan te gaan. In dat geval is de premie voor de lijfrente aftrekbaar.

Deelname aan collectieve pensioenregeling

Er zijn verschillende mogelijkheden om als zelfstandig ondernemer deel te nemen aan een collectieve pensioenregeling. Bijvoorbeeld initiatieven die zich specifiek richten op zzp’ers om hen pensioen te laten opbouwen. Het is mogelijk om je hier vrijwillig bij aan te sluiten en elke maand een bedrag in te leggen.

Zelf sparen of beleggen

Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf iedere maand een bedrag opzij te zetten voor je pensioen. Het is wel zo dat je dan met inflatie rekening dient te houden. Bovendien groeit je vermogen niet door als je het geld op de spaarrekening zet. Dat is te wijten aan de lage spaarrente. In plaats van sparen is het ook mogelijk om als ondernemer een deel van je spaargeld te gaan beleggen. Hieraan zijn uiteraard risico’s verbonden, omdat er geen garanties zijn op rendement.

Verplichte pensioenregelingen

Er zijn voor bepaalde ondernemers die als zzp’er werken in een specifieke beroepsgroep regels voor het pensioen. Bijvoorbeeld een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling die verplicht is, zoals voor schilders die als zelfstandig ondernemer werken.

Kantoor zzp

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van boekhoudsoftware. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl