Team Mijnzzp

Pensioen

Op het ogenblik dat je de keuze maakt om aan de slag te gaan als zzp'er is het vaak een lastige opdracht om de pensioenregeling bij de huidige werkgever verder te kunnen zetten. Dit is in de praktijk dan ook uitsluitend mogelijk wanneer je nog niet bent gestopt met werken voor de huidige werkgever en wanneer de pensioenregeling bij de huidige werkgever je deze mogelijkheid aanbiedt. De pensioenpremie die wordt aangerekend voor deze vrijwillige voortzetting blijft tot maximaal tien jaar na ontslag aftrekbaar. Dat is een verbetering in vergelijking met vroeger. Toen was er namelijk slechts sprake van een maximale aftrekbare periode van 3 jaar.

Op welke voordelen kan je rekenen?

Het belangrijkste voordeel waar je op kan rekenen bij een vrijwillige voortzetting van de oude pensioenregeling waarover je beschikte, heeft te maken met het feit dat er eigenlijk niets zal veranderen op het moment dat je een eigen onderneming start. Dit betekent concreet dat, wanneer de pensioenregeling waarover je beschikte bij je werkgever bijvoorbeeld een dekking bood bij overlijden, dat nog steeds zo zal zijn binnen de nieuwe situatie als zelfstandige ondernemer.

Zijn er ook nadelen om rekening mee te houden?

Er zijn niet alleen maar voordelen verbonden aan de vrijwillige voortzetting van de oude pensioenregeling voor zzp'ers. Indien je namelijk de keuze maakt om de pensioenregeling van de huidige werkgever verder te zetten zul je kunnen vaststellen dat je de volledige premie zal moeten betalen.

Het gaat hierbij dus met andere woorden niet langer uitsluitend om de eigen bijdrage, maar dus ook om het gedeelte dat eerder door jouw ex-werkgever werd betaald. Bijna altijd is het zo dat de werkgever 50 procent of soms zelfs twee derde van de premie voor diens rekening neemt. Hou er dus rekening mee dat je in de nieuwe situatie een behoorlijk bedrag kwijt zal zijn voor de pensioenregeling.

Een extra belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden

Bovenstaande is ook niet het enige aandachtspunt om rekening mee te houden. Daarnaast is het namelijk ook nog eens zo dat je de voortzetting van je bestaande pensioenregeling direct aansluitend op het stopzetten van je dienstverband dient te regelen. Dit terwijl je op dat ogenblik wellicht nog niet kunt overzien hoe het jou in de toekomst precies zal vergaan. Ook dit is dan ook een niet onbelangrijk aandachtspunt waar je rekening mee zal willen houden.

Is de vrijwillige voortzetting oude pensioenregeling dan wel of niet interessant?

Bovenstaande is natuurlijk een vraag die elke nieuwe zzp'er die eerder in dienstverband heeft gewerkt zich zal stellen. Het antwoord op deze vraag is echter in de praktijk niet echt eenduidig. Of deze optie voor jouw situatie al dan niet gunstig kan uitpakken is namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat hierbij onder meer om:

  • Van welke dekkingsgraad is er sprake van het pensioenfonds?
  • Is er sprake van een vergrijsd pensioenfonds of niet?

Op het ogenblik dat je over een leeftijd beschikt van jonger dan 45 jaar zal je bij een pensioenfonds behoorlijk veel premie moeten betalen in vergelijking met wat je later zelf kan ontvangen. Met andere woorden, wanneer je op dit ogenblik jonger bent dan 45 jaar lijkt dit geen echt interessante keuze. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er in deze situatie van deze optie in de praktijk nauwelijks gebruik wordt gemaakt.

Man aan het werk

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van boekhoudsoftware. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl