Team Mijnzzp

Man aan het werk

Er is een onderzoek uitgevoerd door Wijzer in geldzaken waaruit blijkt dat zzp'ers maar weinig pensioenkennis hebben. Zo onderschat bijna de helft van de zzp respondenten de hoogte van de uitkering ingevolge de AOW. De schatting komt uit op een bedrag tussen € 400 en 900 euro terwijl bij een volledige AOW het bedrag voor een alleenstaande uitkomt op een bedrag van 1.226 euro. Een grote minderheid van de zzp respondenten is ervan op de hoogte dat een pensioenspaarvorm fiscale voordelen biedt. Er is tijdens het onderzoek dit jaar extra aandacht geweest voor de pensioenkennis van zzp'ers met een laag inkomen en middeninkomen.

Kleine minderheid denkt geen recht op AOW te hebben

AOW is er voor elke ingezetene in Nederland, maar niet elke zzp'er blijkt daarvan op de hoogte te zijn. Het onderzoek laat zien dat 15% in de veronderstelling is dat je als zzp'er geen recht hebt op AOW. Deze groep denkt dat er alleen recht bestaat op AOW voor de gewerkte jaren. Overigens heeft het onderzoek ook laten zien dat zzp'ers de kennis over het pensioen lager inschatten dan de beroepsbevolking. Wel voelt de helft van deze ondernemers zich verantwoordelijk om zelf inkomen na het pensioen te hebben.

Zorgen over pensioen

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat 40% van de zzp'ers met een laag inkomen of middeninkomen onzeker is over wat de beste manier is om geld opzij te zetten voor na de pensioenleeftijd. Bij zzp'ers die inschatten dat hun eigen pensioenkennis lager is, geldt zelfs dat 58% daar onzeker over is. Overigens blijkt dat vier op de tien Nederlanders zich wel eens zorgen maakt over het inkomen na pensionering.

Wat dat betreft, is er niet echt een verschil met zzp'ers. Ten opzichte van het jaar 2018 is het wel zo dat de zorgen over inkomen na pensionering is toegenomen, want in dat jaar maakte 26% van de respondenten zich daar zorgen over. Verder blijkt uit het onderzoek ook nog dat er meer zzp'ers zijn dan personen in loondienst die denken mogelijk langer door te gaan werken.

Ondernemer aan het werk

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van boekhoudsoftware. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl