Team Mijnzzp

Pensioenbeleggen

De invoering van de Wet toekomst pensioenen, afgekort tot Wtp heeft ertoe geleid dat er meer zelfstandig ondernemers gebruikmaken van de mogelijkheid om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen. Er zijn meerdere organisaties, zoals pensioenverzekeraars, die een toename zien van zzp pensioenbeleggen nu de jaarruimte met de invoering van de Wtp is verhoogd. De verhoogde jaarruimte is interessant, omdat de Belastingdienst over een groter deel mee betaalt dan voorheen het geval was. De premies voor zzp pensioenbeleggen zijn wat dat betreft aftrekbaar en te verwerken in je boekhouding.

Inhoudsopgave
Verruiming opbouwpercentage
Pensioengat dichten
Langer inleggen

Verruiming opbouwpercentage

Pensioenbeleggen is voor zzp'ers interessant omdat er sprake is van verruiming van het opbouwpercentage. Dit was voorheen 13,3% van de jaarruimte en is sinds de invoering van de Wet toekomst pensioen verhoogd naar 30%. Dit betekent dus dat je als zelfstandiger ondernemer de mogelijkheid hebt om van meer fiscaal voordeel te profiteren bij zzp pensioenbeleggen. Het maximale bedrag van de jaarruimte is overigens vastgesteld op 34.550 euro en het maximale inkomen om pensioen op te bouwen bedraagt op jaarbasis 128.810 euro.

Pensioengat dichten

De nieuwe wet heeft verder tot gevolg dat het gemakkelijker is om als zzp'er het pensioengat te dichten. Daar zijn een aantal maatregelen voor genomen, zoals de mogelijkheid om tot tien jaar terug te gaan met betrekking tot de reserveringsruimte. Dit is net als de jaarruimte een verruiming, want eerder mocht je maar zeven jaar teruggaan. Inhalen is mogelijk tot een bedrag van 38.000 euro op jaarbasis. Dit betekent in de praktijk dat de mogelijkheid bestaat om in een enkel jaar een totaal van 72.550 euro in te leggen. Deze optie is wel alleen van toepassing als de jaarruimte en in te halen jaren van toepassing zijn.

Langer inleggen

Een andere maatregel die het aantrekkelijk maakt om deel te nemen aan zzp pensioenbeleggen is dat het langer mogelijk is om van het fiscale voordeel te profiteren. Dit is mogelijk tot vijf jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in de derde pijler. Ben je zzp'er die na de AOW-gerechtigde leeftijd wil blijven ondernemen dan is dit een fiscaal vriendelijke optie om meer pensioen op te bouwen.

Mijnzzp.nl