Team Mijnzzp

Mensen onderweg naar het werk

Ongeveer tien procent van de ondernemers heeft een zakelijke rechtsbijstandverzekering afgesloten. Binnen de groep van ondernemers ligt dat percentage voor zzp'ers op 17%. ARAG heeft onderzoek laten doen naar de reden waarom een rechtsbijstandverzekering voor ondernemers niet populair is. De hoge premie is een oorzaak, maar ook dat ondernemers het niet gemakkelijk vinden om juridische risico’s in te schatten. Toch is het risico groot, want elke ondernemer krijgt over een periode van vijf jaar in elk geval met een juridisch geschil te maken. Hieronder volgt een overzicht van de drie belangrijkste rechtsgebieden die ARAG heeft samengesteld. De ingediende verzoeken van zzp'ers met betrekking tot juridische bijstand vormen daarvoor de basis.

1. Contractuele geschillen: contractenrecht

Meer dan een derde van de zakelijke geschillen heeft betrekking op contractafspraken. Denk daarbij aan incasso net als aan duurovereenkomsten en aanneming van werk, inkoop van goederen en zakelijke opdrachten.

2. Aanrijdingen en letsel: verkeersrecht

Zzp'ers krijgen ook vaak te maken met geschillen op het gebied van verkeersrecht. Daarbij valt er onder meer te denken aan aanrijdingen en ongevallen, waarbij er letselschade ontstaat.

3. Huren van bedrijfsruimte

Het huren van bedrijfsruimte levert volgens het onderzoek ook nogal eens conflicten op. In dat kader is het rechtsgebied huurrecht van toepassing. De conflicten hebben daarbij betrekking op de opzegging van de huur net als op onderhoud en het verhelpen van gebreken. In bijna een derde van de situaties gaat het als zzp'er om het huren van winkelruimte.

Zakelijke rechtsbijstandverzekering afsluiten

Het is als zzp'er gelet op de kans op conflicten waarmee je als ondernemer mee te maken krijgt, het overwegen waard om na te gaan of een zakelijke rechtsbijstandverzekering afsluiten verstandig is. Als je een zakelijke rechtsbijstandverzekering zzp afsluit dan is het belangrijk om goed naar de dekking te kijken.

Neem de tijd om de verzekeringen bij meerdere verzekeraars met elkaar te vergelijken. Doorgaans is snel te zien wat wel onder de dekking van de verzekering valt en wat niet. Overigens vallen geschillen die ontstaan zijn voor het ingaan van de rechtsbijstandverzekering zzp buiten de dekking van de verzekering. Dat geldt ook voor conflicten die tijdens een eventuele wachttijd ontstaan.

Boekhouden

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van boekhoudsoftware. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl